Hyppää sisältöön

Alkuperäsääntöpoikkeuksia tonnikalajalosteiden tuontiin itäisen ja eteläisen Afrikan valtioista (ESA-valtioista)

Julkaisuajankohta 23.10.2017 11.49
Tiedote

Itäisen ja eteläisen Afrikan valtioista (ESA-valtiot) voidaan tuoda eräitä tonnikalajalosteita helpotetuin alkuperäsäännöin tariffikiintiöiden rajoissa. HS-nimikkeeseen 0302 tai 0303 kuuluvasta ei-alkuperätonnikalasta valmistettuja HS-nimikkeen 1604 tonnikalasäilykkeitä ja tonnikalafileitä (ns. ”loins”) pidetään ESA-valtioiden alkuperätuotteina. Poikkeusta sovelletaan vuosina 2018–2022.

Poikkeuksen soveltaminen edellyttää, että ESA-valtioissa vahvistettujen EUR.1-tavaratodistusten 7 kohdassa on seuraava maininta:

 ”Derogation – Decision No 1/2017 of the ESA-EU Customs Cooperation Committee of 2 October 2017”

tai

 ”Dérogation – Décision no 1/2017 du comité de coopération douanière AfOA-UE du 2 octobre 2017”.

Tariffikiintiöitä hallinnoidaan vapaaseen liikkeeseen luovutusta koskevien tulli-ilmoitusten hyväksymispäivien aikajärjestyksen mukaisesti. Kiintiöihin lukemista pyydetään tulli-ilmoituksella.

Asiaa koskeva päätös on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä L 271, 20.10.2017.  Päätöksessä on kuvaus tuotteista, tuotteiden CN-koodit, kiintiöiden järjestysnumerot sekä vuosittaiset kiintiömäärät.

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi

Etuuskohtelutiedotteet