Hyppää sisältöön

Ursprung; Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet utvidgas stegvis till länderna i Västra Balkan; första tillämpningsdagar för konvention

Utgivningsdatum 15.4.2014 12.26 | Publicerad på svenska 5.1.2017 kl. 11.04
Pressmeddelande

36/2014, LL

Konventionen tillämpas tills vidare inte i EU

Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet fortsätter i EU på oförändrat sätt tills kommissionen meddelar om övergången till konventionens ursprungsregler. Ursprungsreglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen. Konventionen gör det möjligt för länderna i Västra Balkan att tillämpa diagonal kumulation på Europa-Medelhavsområdet. I detta avtalsnätverk har EU ännu inte börjat tillämpa konventionens ursprungsregler för något frihandelsavtals del.

Tillämpningen av konventionen utvidgas stegvis

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om den första tillämpningsdagen för den regionala konventionen om Europa–Medelhavstäckande ursprungsregler (EUT C 111, 12.4.2014, s. 7–11). I meddelandet finns en tabell i vilken länderna i Västra Balkan ingår vad den första tillämpningsdagen för konventionen beträffar (angetts med C (Convention) i tabellen). Konventionen och således också den Europa-Medelhavstäckande kumulationen tillämpas mellan Montenegro (ME) och Efta-länderna (Schweiz + Liechtenstein sedan 1.9.2012, Island sedan 1.10.2012 och Norge sedan 1.11.2012) samt mellan Efta-länderna (sedan 1.7.2013). Konventionen har börjat tillämpas mellan flera länder i Västra Balkan den 1 april 2014.

I tabellen anges så som förut också första tillämpningsdagar för de ursprungsregler som medger diagonal kumulation mellan länderna. Tabellen ersätter den tidigare tabellen gällande diagonal kumulation (EUT C 205, 19.7.2013, s. 3).

Nu finns det i samma meddelande också en tabell om diagonal kumulation mellan länderna i Västra Balkan. Denna tabell ersätter tabellen i EUT C 205, 19.7.2013, sidan 7. Tabellen innehåller första tillämpningsdagar för diagonal kumulation mellan EU, Turkiet och länderna i Västra Balkan.

I EU:s gällande avtal med Libanon och Syrien finns fortfarande inga ursprungsregler som medger diagonal kumulation. Efta-länderna saknar sådana ursprungsregler i gällande avtal med Algeriet, Västbanken och Gaza (Palestina) samt Syrien.

Mera information ges av Leena Lehtinen (Leena.Lehtinen(at)tulli.fi) samt av andra sakkunniga i ursprungsfrågor vid Tullen.

TMD