Hyppää sisältöön

Ursprung; Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet utvidgas stegvis till länderna i Västra Balkan när konventionen börjar tillämpas

Utgivningsdatum 1.7.2015 16.02 | Publicerad på svenska 3.1.2017 kl. 14.16
Pressmeddelande

59/2015, LL

Tillämpningen av diagonal ursprungskumulation enligt konventionen har börjat stegvis

Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler. Konventionen och därmed också den Europa-Medelhavstäckande kumulationen har tillämpats mellan EU och Montenegro samt mellan EU och Serbien fr.o.m. den 1 februari 2015.

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande ursprungsregler (EUT C 214, 30.6.2015, s. 5-9 ). I tabell 1 i meddelandet ingår länderna i Västra Balkan vad den första tillämpningsdagen för konventionen beträffar (angetts med C (Convention) i tabellen före den första tillämpningsdagen). Konventionen tillämpas enligt denna nya tabell mellan EU och Island, EU och Norge samt EU och Albanien fr.o.m. den 1 maj 2015 samt mellan EU och Färöarna fr.o.m. den 12 maj 2015.

Ursprungsreglerna i konventionen motsvarar så mycket som möjligt ursprungsreglerna i de enstaka frihandelsavtalen. Konventionen har alltså gjort att länderna i Västra Balkan stegvis kunnat delta i tillämpningen av diagonal kumulation inom hela det Europa-Medelhavstäckande området.

I tabellen anges också första tillämpningsdagar för de protokoll om ursprungsregler i de olika avtalen som medger diagonal kumulation mellan länderna.

I samma meddelande finns nu också en tabell om diagonal kumulation mellan länderna i Västra Balkan (tabell 2). Tabellen innehåller första tillämpningsdager för diagonal kumulation mellan EU, Turkiet och länderna i Västra Balkan.

I EU:s gällande avtal med Libanon och Syrien finns fortfarande inga ursprungsregler som medger diagonal kumulation. Efta-länderna saknar sådana ursprungsregler i gällande avtal med Algeriet, Västbanken och Gaza (Palestina) samt Syrien.

Mera information ges av Tullens sakkunniga i ursprungsfrågor.

TMD