Hyppää sisältöön

Ursprung, Europa-Medelhavstäckande kumulationsområde och regional konvention

Utgivningsdatum 15.3.2017 8.35 | Publicerad på svenska 15.3.2017 kl. 9.59
Pressmeddelande

LL

Kommissionen har publicerat ett nytt meddelande om de första tillämpningsdagarna för den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung (EUT C 73, 9.3.2017). Tillämpningen av protokollen om ursprungsregler i de enstaka frihandelsavtalen inom det Europa-Medelhavstäckande kumulationsområdet ersätts stegvis med tillämpningen av konventionens ursprungsregler.

Tabell 1 i meddelandet är en förenklad översikt över möjligheterna till kumulation den 15 december 2016. Bokstaven X i tabellen innebär att det finns två parter i ett frihandelsavtal med ursprungsregler som medger kumulation på grundval av en Europa-Medelhavstäckande modell för ursprungsregler.

I tabellerna 2 och 3 anges det datum från och med vilket diagonal kumulation tillämpas mellan länderna i fråga. Detta datum är den första tillämpningsdagen för de protokoll om ursprungsregler som medger diagonal kumulation i frihandelsavtalet.

I tabell 2 avser ”(C)” framför datumet den första tillämpningsdagen för diagonal kumulation enligt den regionala konventionen när det i det berörda frihandelsavtalet hänvisas till konventionen. Beteckningen ”(C)” hänvisar till ordet ”Convention”, dvs. ”konvention”.

De senaste ändringarna i tabell 2 är:

  • Tillämpning av konventionen (C) mellan EU och Bosnien och Hercegovina (BA) fr.o.m. 9.12.2016
  • Tillämpning av konventionen (C) mellan EU och Moldavien (MD) fr.o.m. 1.12.2016
TMD