Hyppää sisältöön

Alkuperä, Paneurooppa-Välimeri -kumulaatioalue ja alueellinen yleissopimus

Julkaisuajankohta 15.3.2017 8.35
Tiedote

LL

Komissio on julkaissut uuden ilmoituksen Paneurooppa-Välimeri –alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivistä (EUVL C 73, 9.3.2017). Paneurooppa-Välimeri –kumulaatioalueen yksittäisten vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjojen soveltaminen korvautuu asteittain alueellisen yleissopimuksen alkuperäsääntöjen soveltamisella.

Ilmoituksen taulukko 1 on yksinkertaistettu yleiskatsaus kumulaatiomahdollisuuksiin 15. joulukuuta 2016. Taulukossa oleva merkintä ”X” tarkoittaa, että kahden osapuolen välillä on tehty vapaakauppasopimus, jossa on kumulaation mahdollistavat Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntömalleihin pohjautuvat alkuperäsäännöt.

Taulukoissa 2 ja 3 on ilmoitettu päivämäärä, josta alkaen diagonaalista kumulaatiota sovelletaan kysymyksessä olevien maiden välillä. Tämä päivämäärä on asianomaisiin vapaakauppasopimuksiin liitettyjen diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäsääntöjä koskevien pöytäkirjojen soveltamisen alkamispäivä.

Taulukossa 2 päivämäärän edessä oleva merkintä ”(C)” tarkoittaa alueellisen yleissopimuksen mukaisen diagonaalisen kumulaation soveltamisen alkamispäivää silloin, kun asianomaisessa vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen. Merkintä ”(C)” viittaa sanaan ”Convention” eli ”yleissopimus”.

Viimeisimmät muutokset taulukossa 2 ovat seuraavat:

  • Yleissopimuksen (C) soveltaminen EU:n sekä Bosnia ja Hertsegovinan (BA) välillä 9.12.2016 lähtien
  • Yleissopimuksen (C) soveltaminen EU:n ja Moldovan (MD) välillä 1.12.2016 lähtien
THT