Hyppää sisältöön

Alkuperä, Paneurooppa–Välimeri-kumulaatioalue ja alueellinen yleissopimus

Julkaisuajankohta 26.9.2016 16.28
Tiedote

83/2016, LL

Komissio on julkaissut uuden ilmoituksen Paneurooppa–Välimeri-alkuperäsääntöjä koskevan alueellisen yleissopimuksen soveltamisen alkamispäivistä (EUVL C 345, 21.9.2016). Paneurooppa–Välimeri-kumulaatioalueen yksittäisten vapaakauppasopimusten alkuperäsääntöpöytäkirjojen soveltaminen korvautuu asteittain yleissopimuksen alkuperäsääntöjen soveltamisella.
                                                            
Mainitun ilmoituksen taulukossa 1 esitettävät päivämäärät tarkoittavat:

  • diagonaalisen kumulaation soveltamisen alkamispäivää silloin, kun asianomaisessa vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen. Tässä tapauksessa päivämäärän edessä on merkintä ”(C)”, joka viittaa sanaan ”Convention”.
  • muissa tapauksissa vapaakauppasopimuksen liitteenä olevien diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäpöytäkirjojen soveltamisen alkamispäivä

Taulukossa 2 esitettävät päivämäärät tarkoittavat EU:n, Turkin ja EU:n vakaus- ja assosiaatioprosessiin osallistuvien mai­den välisiin vapaakauppasopimuksiin liitettyjen diagonaalisen kumulaation mahdollistavien alkuperäpöytäkirjojen sovel­tamisen alkamispäivää. Aina kun tässä taulukossa mainittavien osapuolten välisessä vapaakauppasopimuksessa viitataan yleissopimukseen, taulukkoon 1 on tehty merkintä ”(C)” päivämäärän edelle.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT