Hyppää sisältöön

Alkoholi- ja alkoholijuomaverolain muutos; pienpanimoalennus

Julkaisuajankohta 27.4.2015 11.42
Tiedote

35/2015, ST/SR

Alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain (1471/1994) 9 §:ssä tarkoitetun pienpanimoalennuksen ehtoja muutetaan. Pienpanimoiden vuosituotannon yläraja korotetaan 15 miljoonaan litraan nykyisestä 10 miljoonasta litrasta. Veron alennus myönnetään kuitenkin edelleen vain 10 miljoonaan litraan saakka. 9 § 1 momentin 1) kohdan mukainen suurin alennus (50 %) ulotetaan koskemaan 500.000 litran vuosituotantoa nykyisen 200.000 litran sijasta. Muilta osin pienpanimoille myönnettävän veron alennuksen suuruus eri vuosituotantomäärillä säilyy nykyisellään.

Pienpanimoiden riippumattomuuden edellytyksiä tarkistetaan siten, että alennukseen on oikeutettu taloudellisesti ja oikeudellisesti riippumaton panimo, joka toimii fyysisesti erillään muista panimoista eikä harjoita lisenssivalmistusta.

Lakimuutos tulee voimaan 1.5.2015. Muutettua 9 §:ä (383/2015) sovelletaan kuitenkin 1.1.2015 lukien. Tulli palauttaa verovelvolliselle vuodelta 2015 ennen lakimuutoksen voimaantuloa liikaa suoritetun veron.

THT