Hyppää sisältöön

AKT-markkinoillepääsyasetus, maita takaisin tullietuuden piiriin 1.10.2014 lähtien

30.9.2014 14.47
Tiedote

102/2014, LL

Säännökset: Komission delegoidut asetukset (EU) N:ot 1025–1027/2014, EUVL L 284, 30.9.2014

Botswana,  Fidži, Ghana, Kamerun, Namibia, Norsunluurannikko ja Swazimaa on lisätty takaisin AKT-valtioiden markkinoillepääsyasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007) liitteeseen I eli edunsaajamaiden luetteloon. Asetuksia sovelletaan 1.10.2014 lähtien.

Asetuksen 1528/2007 edunsaajamaiden luetteloa muutettiin edellisen kerran asetuksella (EU) N:o 527/2013 (EUVL L 165, 18.6.2013), jota sovelletaan 1.10.2014 lähtien. Asetuksen 527/2013 muutettu liite I kattaa luettelon vain sellaisista alueista ja valtioista, jotka olivat saaneet päätökseen neuvottelut alueellisten talouskumppanuussopimusten solmimisesta. Eräiden muiden maiden ohella myös Botswana, Fidži, Ghana, Kamerun, Namibia, Norsunluurannikko ja Swazimaa poistettiin tällöin  asetuksen liitteestä I.

Nyt nämä seitsemän mainittua valtiota ovat saaneet talouskumppanuussopimuksiaan koskevat neuvottelut päätökseen taikka ne ovat jo toteuttaneet tarvittavat toimet sopimuksiensa ratifioimiseksi ja ilmoittaneet asiasta sopimuksensa tallettajalle. Tämän vuoksi nämä maat on nyt voitu asetuksilla N:ot 1025–1027/2014 sisällyttää uudelleen markkinoillepääsyasetuksen liitteeseen I ennen kuin maat olivat jääneet markkinoillepääsyasetuksen tullietuuksien ulkopuolelle.

Edellä mainitut seitsemän valtiota on lisätty myös EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaiden joukkoon 1.10.2014 lähtien (THT 101/2014).

Keski-Afrikka-sopimus

EY:n ja Keski-Afrikka-osapuolen välistä ensivaiheen talouskumppanuussopimusta sovelletaan jo väliaikaisesti EU:n ja Kamerunin välillä 4.8.2014 lähtien (Ilmoitus soveltamisen alkamisesta EUVL L 254, 28.8.2014). Sopimus on julkaistu EUVL:ssä L 57,  28.2.2009. Keski-Afrikka koostuu tässä sopimuksessa pelkästään Kamerunista. Tässä väliaikaisessa ensivaiheen talouskumppanuussopimuksessa ei ole omia alkuperäsääntöjä. Komission ilmoituksen mukaan alkuperäsääntöinä sovelletaan viennissä Kamerunista Euroopan unioniin markkinoillepääsyasetuksen 1528/2007 alkuperäsääntöjä.

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT