Hyppää sisältöön

AKT-markkinoillepääsyasetus, Kenia takaisin tullietuuden piiriin 25.12.2014 lähtien

Julkaisuajankohta 30.12.2014 8.45
Tiedote

138/2014, LL

Säännökset: Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1387/2014, EUVL L 369, 24.12.2014
               
Kenia on lisätty takaisin AKT-valtioiden markkinoillepääsyasetuksen (Neuvoston asetus (EY) N:o 1528/2007, EUVL L 348, 31.12.2007) liitteeseen I eli edunsaajamaiden luetteloon. Asetusta sovelletaan 25.12.2014 lähtien.

Kenia poistettiin asetuksen 1528/2007 edunsaajamaiden luettelosta asetuksella (EU) N:o 527/2013 (EUVL L 165, 18.6.2013), jota on sovellettu 1.10.2014 lähtien (THT 76/2013). Asetuksen 527/2013 muutetun liitteen I maaluetteloon jätettiin vain sellaiset alueet ja valtiot, jotka olivat saaneet päätökseen neuvottelut alueellisten talouskumppanuussopimusten solmimisesta. Eräiden muiden maiden ohella myös Kenia poistettiin tällöin asetuksen liitteestä I.

Kenia ja EU ovat saaneet talouskumppanuussopimusta koskevat neuvottelut päätökseen 16.10.2014. Tämän vuoksi Kenia on voitu asetuksella N:o 1387/2014 (EUVL L 369, 24.12.2014, s. 35 - 36) sisällyttää uudelleen markkinoillepääsyasetuksen liitteeseen I.

Kenia on lisätty  EU:n GSP-järjestelmän edunsaajamaiden joukkoon 1.10.2014 lähtien (THT 101/2014).

Lisätietoja asiasta antavat Tullin alkuperäasiantuntijat.

THT