Hyppää sisältöön

Ajoneuvojen tullihuutokauppa Sallassa 14.7.2017 klo 14-16

3.7.2017 9.45
Tiedote

Tornion tulli myy valtiolle luovutettuja ja tulliselvittämättömiä ajoneuvoja tullilain (304/2016) 80 §:n nojalla järjestettävässä tullihuutokaupassa.

Ajoneuvojen tullihuutokauppa pidetään 14.7.2017 kello 14–16 osoitteessa Kansantie 3 (entinen kansantalon piha-alue), 98900 Salla.
Huutokauppaluettelo löytyy tämän tiedotteen liitteestä.

Huutokauppatavaraan voi tutustua etukäteen

Ajoneuvot 1-18: Sallan hyötyjäte-asema ja huutokauppapaikka 13.7.2017 klo 14 – 16 ja 14.7.2017 klo 10 – 12
Ajoneuvot 19-22: Raja-Joosepin tullitoimipaikka päivittäin klo 7–21.

Tulli ei vastaa myytävien ajoneuvojen laadusta, kunnosta, käyttöturvallisuudesta tai soveltuvuudesta ilmoitettuun käyttöön. Tulli ei myöskään vastaa auton mittarilukeman, mahdollisesti ilmoitetun vuosimallin eikä muidenkaan tietojen oikeellisuudesta. Ajoneuvot myydään aina joka suhteessa sellaisena kuin ne ovat. Tullihuutokaupasta ostettuja tavaroita ei voi vaihtaa eikä palauttaa.

Huutokauppahintaan lisätään arvonlisävero (24 %). Tavarat on maksettava huutokauppatilaisuudessa käteisellä rahalla tai pankin varmentamalla shekillä ellei huutokauppatilaisuudessa muuta ilmoiteta.  Tullihuutokaupasta ostettua ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä eikä merkitä rekisteriin ennen kuin ajoneuvosta määrättävä autovero on suoritettu.

Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit ja liikennevakuutus.

Ajoneuvon tulee siirtoluvan käyttötarkoituksen huomioon ottaen olla liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen.

Siirtolupa on pidettävä mukana, kun ajoneuvoa käytetään liikenteessä.

Siirtoluvan ja -vakuutuksen voi hankkia Sallan tullitoimipaikasta, Sallasta 23 km kantatietä 82 Kantalahden suuntaan.

Siirtolupa: 16 €
Siirtoliikennevakuutus: 1. päivä 12 €, lisäpäivät 7 €

--------------------

19.12.2002/1248

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus autojen ja perävaunujen rakenteesta ja varusteista

18§ (21.4.2009/256)

Muuttotavarana maahantuodun ja eräiden muiden ajoneuvojen vaatimustenmukaisuus

1. Muuttotavarana maahan tuodun, ulkovallan edustuston tai diplomaattikunnan jäsenen hallinnassa olevan tai olleen, perintönä tai testamentilla saadun sekä tullihuutokaupasta tai muusta valtion järjestämästä huutokaupasta hankitun M- ja N-luokan ajoneuvon katsotaan täyttävän liitteessä 1 säädetyt tyyppihyväksyntää tai vaatimustenmukaisuutta koskevat vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää kaikkien ajoneuvon mallivuotta koskevien FMVSS- tai CMVSS- standardien taikka japanilaisten ajoneuvoja koskevien turvallisuussääntöjen ja yhdysvaltalaisten, kanadalaisten tai japanilaisten pakokaasupäästöjä koskevien sääntöjen mukaiset vaatimukset.

2. Tässä pykälässä tarkoitetun ajoneuvon lähi- ja kaukovalaisimien sekä niiden valonlähteiden tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Etusuuntavalaisimien näkyvyyden sekä kaikkien valaisimien lukumäärän ja valaisimien lähettämän valon värin tulee vastata ajoneuvon käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleita tai myöhempiä vaatimuksia. Takasuuntavalaisin saa kuitenkin näyttää punaista vilkkuvaa valoa ja etuvalaisin ruskeankeltaista valoa sekä lähi- ja kaukovalaisimet saavat olla varustettuja merkinnällä DOT sekä tyyppiä HB1–HB15, D1S, D1R, D2S tai D2R olevilla valonlähteillä. Lähivalaisimien ja autoon mahdollisesti kuuluvan mukautuvan etuvalaisujärjestelmän tulee olla tarkoitettu oikeanpuoleiseen liikenteeseen. (18.12.2014/1291)

3. Ajoneuvon katsotaan täyttävän 1 momentin vaatimukset, jos ajoneuvo täyttää aiemman rekisteröintimaan kyseistä mallivuotta koskevat vaatimukset ja vastaa mallivuoden 1992 ja sitä uudempien ajoneuvojen päästöjen osalta vähintään vähäpäästöisen auton päästötasoa.

Asiakastiedotteet