Hyppää sisältöön

Ahvenanmaan tuonnin tulli-ilmoitukset uudistuvat

Julkaisuajankohta 11.6.2020 13.00
Tiedote

Tuonnin tulli-ilmoitukset tavaroista, jotka tuodaan Ahvenanmaalle EU:n ulkopuolelta tai muista EU-maista, uusitaan vuoden 2020 lopulla. Samaan aikaan otetaan käyttöön uusi yhdistetty tuonti- ja vienti-ilmoitus Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä.

Yritysten tuonti-ilmoitukset EU:n ulkopuolelta ja muista EU-maista uudistuvat

Yritysten on annettava tuonnin tulli-ilmoitukset sähköisesti vuoden 2020 lopulla, kun Tullin uudessa tulliselvitysjärjestelmässä otetaan käyttöön tuonti-ilmoitukset. Sisäisen jalostuksen ja väliaikaisen maahantuonnin ilmoitukset, yksinkertaistetut ilmoitukset sekä Ruotsista tuotavan sähkön ilmoitukset uudistetaan kuitenkin vasta myöhemmin, aikaisintaan vuoden 2021 lopulla. Tuonti-ilmoitukset voi antaa joko Tullin sähköisesssä asiointipalvelussa tai sanomalla suoraan yrityksen omasta järjestelmästä. Tuontijärjestelmän käyttökatkon aikana tuonti-ilmoitukset tehdään erillisten varamenettelyohjeiden mukaisesti.

Ilmoituksissa käytettävät koodit muuttuvat. Esimerkiksi toisesta EU-maasta Ahvenanmaalle tuotavalle tavaralle on aiemmin ilmoitettu tullimenettelykoodiksi 49. Jatkossa tällaiselle tavaralle ilmoitetaan tullimenettelykoodi 40 sekä uusi lisämenettelykoodi F15.

Tuonnin tulli-ilmoitusten tietosisällöt on kuvattu Tullin sanomakuvausten tietosisältöjen sivuilla.

Menettelymuutoksia tuontiin muista EU-maista Ahvenanmaalle

Tuonnin ilmoitusmenettely muuttuu niin, että kaupallista tai hallinnollista asiakirjaa, kuten kauppalaskua tai kuljetusasiakirjaa, ei voi uudistuksen jälkeen enää käyttää tavaroiden esittämisilmoituksena. Samassa yhteydessä luovutaan myös tulonumeron käytöstä ja 10 päivän tulliselvitysajasta.

Kun tavaraa tuodaan toisesta unionimaasta Ahvenanmaalle ilman edeltävää tullimenettelyä (esimerkiksi ilman passitusmenettelyä), tuonti-ilmoitusta ei voi antaa etukäteen ennen tavaran saapumista.

Vähäarvoisista lähetyksistäkin on annettava tulli-ilmoitus

Lisäksi EU:n ulkopuolelta tuotaville vähäarvoisille eli enintään 150 euron lähetyksille otetaan käyttöön myöhemmin oma tulli-ilmoitus, johon tarvitaan vähemmän tietoja kuin vakiomuotoiseen tuonnin tulli-ilmoitukseen. Tämä johtuu EU:n arvonlisäverodirektiivin muutoksesta, jonka mukaan tuonnin tulli-ilmoitus on jatkossa annettava kaikista EU:n ulkopuolelta tai verorajan yli tuotavista tavaroista, myös enintään 22 euron arvoisista tavaroista.

Yrityksille uusi ilmoitus Ahvenanmaan ja muun Suomen väliseen tavaraliikenteeseen

Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä tulli-ilmoitukset on myös annettava sähköisesti vuoden 2020 lopulta alkaen. Ahvenanmaalle tuotavasta tavarasta annettava tuonti-ilmoitus on samalla myös vienti-ilmoitus eli lähettämistä koskeva ilmoitus. Toisin sanoen, tämä kansallinen verorajailmoitus toimii sekä tulli-ilmoituksena että esittämisilmoituksena.

Kansallinen verorajailmoitus annetaan Tullin yritysten tuontitullauspalvelussa, kuten EU:n ulkopuolelta ja toisista EU-maista tuotavan tavaran tuonnin tulli-ilmoituksetkin. Ilmoituksen voi antaa myös sanomalla.

Suomen ja Ahvenanmaan verorajailmoituksissa on kansallisesti määritetty tietosisältö, joka on kuvattu Tullin verkkosivuilla sanomakuvausten tietosisällöissä.Valitse sivulla FI415A Tulli-ilmoitus” ja suodata tietosisältö ”Kansallinen verorajailmoitus”.

Uuden tulliselvityspalvelun käyttöönoton jälkeenkin sellaiset arvonlisäverovelvolliseksi rekisteröityneet yritykset, jotka antavat koonti-ilmoituksia ALA-järjestelmään, esittävät tavaran Tullille verorajailmoituksen ilmoituslomakkeen avulla.  Nykyisen lomakkeen tietosisältö päivitetään vastaamaan kansallisen tuonti-ilmoituksen tietosisältöä jo syyskuussa 2020. Tämä ilmoitusmuoto (ALA-järjestelmän koonti-ilmoitukset ja niihin liittyvät verorajan ilmoituslomakkeet) poistuu käytöstä aikaisintaan vuoden 2021 lopulla, jolloin kaikki ilmoitukset annetaan Tullin asiointipalvelussa.

Henkilöasiakkaiden ilmoitukset Ahvenanmaan ja muun Suomen välisessä tavaraliikenteessä

Vuoden 2020 lopulla henkilöasiakkaiden tuontitullauspalvelu laajenee myös Ahvenanmaan ja muun Suomen välisen tavaraliikenteen tulli-ilmoituksiin. Ilmoituksen antamisesta on vastuussa maahantuonnin verovelvollinen henkilöasiakas. Asiakas voi antaa sähköisen ilmoituksen itse Tullin asiointipalvelun kautta tai käyttää edustajaa antamaan ilmoituksen puolestaan, kuten nykyisinkin.
Uudistus on osa isoa EU:n laajuista tulli-ilmoittamisen uudistusta.Tiedotamme erikseen muutoksista seuraaviin Ahvenanmaan tulli-ilmoittamista koskeviin Tullin määräyksiin:

Tullin määräys (1/2018) yksinkertaistetun tulli-ilmoituksen säännöllisestä käytöstä unionitavaran tuonnissa Ahvenanmaalle

Tullin määräys (1/2019) tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa

Muutos Tullin määräykseen 1/2019 tavaroiden tulliselvitysmuodollisuuksista Ahvenanmaan maakunnan ja muun Suomen välisissä tavarakuljetuksissa (määräys 4/2019)

Lisätietoa
atp.skattegrans(at)tulli.fi
UCC(at)tulli.fi

Uudistuvan lainsäädännön ja tulli-ilmoittamisen tiedotteet