Hyppää sisältöön

En unionsvara som importeras från ett annat EU-land till Åland kan fortsättningsvis frigöras mot en fraktsedel

Utgivningsdatum 14.9.2020 7.42
Pressmeddelande

Tullen har preciserat sin linjedragning gällande de nya skattegränsdeklarationerna. För varor som importeras från ett annat EU-land till Åland ska företagen inlämna en importtulldeklaration – dvs. en skattegränsdeklaration – i Tullens nya tullklareringssystem innan varorna övergår till fri omsättning.  Deklarationen kan inges antingen via e-tjänsten för företag eller med meddelandeklarering. Avsikten är att de nya deklarationerna ska tas i bruk den 21 november 2020. Datumet fastställs senare.

Momsregistrerade företag kan dock fortsättningsvis deklarera varor från ett annat EU-land till Åland i två faser. Det innebär att Tullen frigör varan mot en fraktsedel eller mot ett motsvarande dokument, och företaget inger en elektronisk importtulldeklaration i Tullens nya tullklareringssystem inom 10 dagar från frigörandet av varan. I deklarationen ska man ange koden för ytterligare uppgifter FIEUP ”Unionsvara från ett annat EU-land, frigjord mot fraktsedel”. Dessutom ska man anteckna datumet för frigörandet av varorna vid punkten ”Avvikande skattebestämningsdag” och koden 680 för ytterligare förfarande. 

Mera information:
atp.skattegrans(at)tulli.fi
UCC(at)tulli.fi

Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering