Suullinen vienti-ilmoitus

Vienti-ilmoituksen voi antaa sähköisen ilmoituksen sijaan suullisesti silloin, kun kyseessä on esimerkiksi:

 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen vientilähetys
 • enintään 1 000 euron arvoinen, lopulliseen vientiin postitse lähetettävä lähetys, joka ei ole vientirajoitusten alainen
 • enintään 1 000 euron arvoinen ja 1 000 nettokilon painoinen veroton lähetys kansainvälisessä liikenteessä olevalle alukselle (alustoimitus)
 • matkailijan mukanaan kuljettamat ei-kaupalliset tavarat
 • jälleentuotavaksi tarkoitettu unionin tullialueella rekisteröity kuljetusväline ja sen varaosat ja tarvikkeet
 • jälleentuotaviksi tarkoitetut kuormalavat ja kontit ja niiden varaosat ja tarvikkeet.

Suullisen ilmoituksen voi antaa vain viimeisellä toimipaikalla ennen poistumista EU:sta. Enintään 1 000 euron ja 1 000 kilon vientilähetystä koskevan suullisen ilmoituksen tueksi on esitettävä Suomen tullille kauppalasku viimeisellä toimipaikalla.                                                                                                               

Enemmän kuin neljä enintään 1 000 euron lähetystä samassa kuljetuksessa

Jos samassa kuljetuksessa on enemmän kuin neljä enintään 1 000 euron lähetystä, niistä on lähetettävä joko kauppalaskut tai manifestit/tavaraluettelot tullille sähköpostitse viimeistään kolme tuntia ennen tavaroiden poistumista seuraaviin osoitteisiin:

 • vientimax1000.maa(at)tulli.fi maanteitse
 • vientimax1000.meri(at)tulli.fi meriteitse
 • vientimax1000.lento(at)tulli.fi lentoteitse 
 • vientimax1000.juna(at)tulli.fi junalla poistuvista lähetyksistä.

Sähköpostin saatteessa on mainittava se tullitoimipaikka, jonka kautta tavarat poistuvat.

Asiakirjasta on käytävä ilmi tarkka tavaran kuvaus sekä tavaran arvo ja paljous. Manifestille arvoa ei tarvitse merkitä. Ilmoittajan on manifestia käytettäessä säilytettävä jälkivalvontaa varten asiakirjat, joista arvotiedot ilmenevät. Asiakirjojen säilytysaika on kuluva vuosi ja kolme seuraavaa kalenterivuotta.

Jos kyseessä on vienti Ahvenanmaalta unionin muihin osiin (ns. verorajavienti), ei asiakirjoja tarvitse toimittaa tullille sähköpostitse ennen tavaroiden poistumista Ahvenanmaalta.

Milloin suullista ilmoitusta ei voi antaa?

Suullista ilmoitusta ei voi antaa, kun kyseessä on:

 • tavaralähetys, jolle haetaan maataloustuotteiden vientitukea
 • tavaralähetys, jonka vienti edellyttää todistuksen tai luvan esittämistä
 • vientikiellon tai -rajoituksen alainen tavara
 • vientilähetys valmisteverottomuusjärjestelmässä
 • erityismenettelyyn ilmoitettava tavara, esimerkiksi kun tavara viedään korjattavaksi
 • erityismenettelyyn ilmoitetun tavaran jälleenvienti (poikkeuksena sellaisen väliaikaisen maahantuonnin jälkeinen jälleenvienti, jossa tavara on tuonnin yhteydessä ilmoitettu menettelyyn suullisesti).

Edellä mainituissa tapauksissa on aina annettava sähköinen vienti-ilmoitus.

Tulli ei tee merkintöjä esitettyihin asiakirjoihin, eikä anna poistumisvahvistettua luovutuspäätöstä suullisella ilmoituksella viedyistä tavaroista.

 • Viejän on annettava sähköinen vienti-ilmoitus, jos hän haluaa kirjanpitoonsa verottoman myynnin näytöksi poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen.
 • Muuna näyttönä viejä voi käyttää esimerkiksi kuljetusyhtiön antamaa selvitystä, josta käy selkeästi ilmi, että tavara on poistunut EU:n alueelta.

Lisätietoja Verohallinnon ”Vientikaupan arvonlisäverotus” -ohjeesta. Sähköisen vienti-ilmoituksen voi aina antaa suullisen ilmoituksen sijaan.

Huomioi nämä

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta