Vakuusluokat ja niiden vaatimukset

Vakuusluokka Omavaraisuusaste Riittävät varat Maksukäyttäytyminen
BA Negatiivinen Ei Vakavia tai toistuvia maksuhäiriöitä
BB 0 % - 4,9 % Kyllä Hyväksyttävä
BC 5 % - 9,9 % Kyllä Hyväksyttävä
BD ≥ 10 % Kyllä Hyväksyttävä

Kun passituksen, varastoinnin ja erityismenettelyjen yleisvakuuden suuruutta määritetään, yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. riittäviin varoihin, kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset.

Vakavaraisuutta arvioitaessa lähtökohtana käytetään asiakkaan tilinpäätöstä. Jos yritys on konsernin emoyhtiö, arvioinnissa käytetään emoyhtiön konsernitilinpäätöstä.

Jotta yritys voi saada alennusta vakuudesta, sillä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä. Vakavia maksuhäiriöitä voivat olla esim. konkurssi- saneeraus- tai ulosottoasiat sekä asiakkaan tai vakuuden/viitemäärän kokoon nähden suuret tai toistuvat maksuviiveet.

Riittävät varat

Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksellä täytyy olla riittävät varat suhteessa viitemäärään.  

Kun varojen riittävyyttä määritetään, lasketaan yhteen asiakkaan kaikkien eri menettelyjen (tuonti, passitus, varastointi ja erityismenettelyt) viitemäärä eli tullivelan sekä tulli- ja verovastuun määrä.

Kokonaisviitemäärästä vähennetään asiakkaan tullille toimittamat vakuudet, ja vakuudetonta viitemäärää verrataan asiakkaan taseen loppusummaan.

Varat ovat riittävät, kun taseen loppusumma on vähintään puolet vakuudettomasta viitemäärästä:

  • (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma ≤ 2.

Vakuusluokassa BD riittävien varojen vaatimus on porrastettu omavaraisuusasteen mukaan siten, että omavaraisuusasteen kasvaessa riittävien varojen vaatimus toteutuu pienemmällä taseen loppusummalla.

Riittävien varojen vaatimukset eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka Vakuusluokan vaatimuksena oleva omavaraisuusaste Vakuudeton viitemäärä maksimissaan taseesta *)
BA negatiivinen -
BB ≥ 0 % 2
BC ≥ 5 % 2
BD ≥ 10 % 2
BD ≥ 25 % 5
BD ≥ 35 % 7
BD ≥ 50 % 10

*) (Kokonaisviitemäärä – vakuudet) / taseen loppusumma

                            

Ota yhteyttä
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta