Kansallinen vakuus

Kansallinen yleisvakuus on voimassa vain Suomessa. Siihen voidaan yhdistää maahantuonnin, erityismenettelyiden (pois lukien passitus) ja väliaikaisen varastoinnin vakuudet samoin kuin kansallisessa lainsäädännössä säädettävät merenkulkumaksujen vakuudet. Konserniyritykset voivat halutessaan antaa yhteisen yleisvakuuden.

Vakuus on vähintään 2 500 euroa. Vakuudeksi voidaan hyväksyä mm. seuraavat vakuusmuodot tai niiden yhdistelmät:

  • pankkitakaus/takausvakuutus
  • pankkitilin panttaus.

Vakuuden määrää voidaan muuttaa, jos yrityksen laskutuksen tai vastuun määrä, maksukäyttäytyminen, taloudellinen tilanne tai muut hakemushetkellä esitetyt tiedot muuttuvat olennaisesti.

  • Lue lisää siitä, millaisia vakuuksia Tulli hyväksyy: Vakuusmallit

Huomioi nämä

EU:n tullikoodeksin mukaan vakuuden täytyy kattaa tullivelan määrä. Maahantuonnissa vakuutta vaaditaan tullivelalle 100 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

AEO-toimija saa alennusta tullivelalle vaadittavasta vakuudesta. AEO-toimijalta vakuutta vaaditaan tullivelalle 30 % ja arvonlisäverovelalle 0 %.

Kun tulli määrittää maahantuonnin vakuustarvetta, se ottaa huomioon yrityksen tuonnin viitemäärän eli suurimman tullivelan määrän luottoaikana. Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin vakuus / viitemäärä on vähintään yhtä suuri kuin asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä.

Maksunlykkäysluvan haltija saa noin viisi viikkoa maksuaikaa maahantuonnin tullauksen yhteydessä kannettaville tulleille ja veroille. Yritys saa viikon aikana luovutetuista tavaroista kannettavista tulleista ja veroista jaksoerittelyn. Jaksoerittelyn mukaisten tullien ja verojen maksun eräpäivä on luovutusviikkoa seuraavan neljännen viikon perjantaina.

Maahantuonnin yleisvakuudesta varataan vakuutta tullivelkaa vastaava määrä tullauksen yhteydessä, ja varaus vapautuu siinä vaiheessa, kun velka on maksettu (kohdistusviive vähintään 1-2 päivää maksuhetkestä). Maahantuonti luottonumerolla ei onnistu, jos vakuutta ei ole riittävästi vapaana uudelle vakuusvaraukselle.

Jos yritys haluaa hyödyntää noin viiden viikon maksuajan, täytyy sen yleisvakuuden kattaa avoinna olevat maksut tullien osalta luottoaikana. Tullauspäätöksiä voi myös maksaa ennen eräpäivää käyttäen tullauspäätöksen maksuviitettä. Tällöin vakuusvaraukset vapautuvat aikaisemmin ja maahantuonnille voidaan asettaa pienempi vakuus.

Vakuusvaraus velalle eri vakuusluokissa:

Luovutus vapaaseen liikkeeseen

Vakuusluokka

Tulli Alv
AEOC AB 30 % 0 %
Muut AA 100 % 0 %

 


Erityiskäyttö (väliaikainen maahantuonti ja tietty käyttötarkoitus) ja jalostus (sisäinen ja ulkoinen jalostus) ovat maahantuonnin erityismenettelyitä. Näissä menettelyissä vakuus vaaditaan tullivastuulle asiakkaan vakuusluokan mukaisesti.

Erityismenettelyn viitemäärässä otetaan huomioon menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan ja arvonlisäverovelan (tulli- ja alv-vastuun) maksimimäärä. Vakuus kuitenkin vaaditaan vain tullivastuulle.

Väliaikaisen maahantuonnin sekä jalostuksen menettelyissä vakuutta varataan yleisvakuudesta tullauksen yhteydessä. Vakuus pysyy varattuna, kunnes vastuu on lakannut (esim. hyväksyttävä päätöstilitys annettu).

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä vakuus kantamatta jäävien tuontitullien osuudelle varataan kiinteänä varauksena luvanhaltijan yleisvakuudesta. Vakuutta vaaditaan asiakkaan vakuusluokan mukaan 0 % - 100 % viitemäärästä eli menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärästä. Luvanhaltijan on seurattava viitemäärää ja oltava yhteydessä vakuustoimipaikkaan, jos se ei riitä.

Tietyn käyttötarkoituksen menettelyssä yrityksen on ilmoitettava kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärät tällä lomakkeella:

EU:n tullikoodeksin mukaan mahdollisesti syntyvistä tulliveloista ja muista maksuista voidaan antaa alennusta tai vapautus vakuuden antamisesta, jos yritys täyttää tietyt edellytykset. Yrityksellä ei saa olla vakavia maksuhäiriö- tai luottotietomerkintöjä (esim. konkurssi-, saneeraus- tai ulosottoasiat). Tämän lisäksi yrityksen pitää täyttää yleisvakuusluvan yleiset edellytykset sekä vakuusluokkakohtaiset erityisvaatimukset.

Vastuuvakuuden suuruutta määritettäessä yritykset jaetaan vakavaraisuuden ja maksukäyttäytymisen perusteella vakuusluokkiin. Lisäksi yrityksen pitää täyttää vakuusluokasta riippuen mm. kirjanpitoon ja sisäiseen seurantaan liittyvät vaatimukset. Vakuusluokissa BD, BC ja BB yrityksen varojen täytyy myös olla riittävät suhteessa viitemäärään.

Vakuutta varataan vakuusluokan mukaan tullivastuulle 0 % - 100 % ja arvonlisäverovastuulle 0 %.

Vakuusvaraus vastuulle eri vakuusluokissa erityiskäytön ja jalostuksen menettelyssä:

Vakuusluokka BD BC BB BA
Tulli 0 % 30 % 50 % 100 %
Alv 0 % 0 % 0 % 0 %

 


Varastonpitäjän on ilmoitettava tullille varastossa samaan aikaan olevien tavaroiden maksimiarvo.

Varaston viitemäärä eli tulli- ja verovastuun määrä määritetään varaston maksimiarvon perusteella. Viitemäärässä käytetään oletuksena 24 %:n arvonlisäverovastuuta ja 6 %:n tullivastuuta. Jos varastossa on vain yhtä tai muutamaa tuotetta, viitemäärä voidaan määritellä todellisten vero- ja tulliprosenttien mukaan.

Viitemäärään lasketaan lisäksi myös mahdolliset valmisteverot. Valmisteveroista huomioidaan viitemäärään 30 % keskimääräisestä verojen arvosta.

Kun tullivaraston ja väliaikaisen varaston vakuutta määritetään, otetaan huomioon varaston viitemäärä vakuusluokan mukaisesti. Vakuus varataan kiinteästä vakuusosasta.

Varastovakuus viitemäärästä eri vakuusluokissa:

Vakuusluokka BD BC BB BA

Tulli ja valmisteverot

0 %

30 % 50 % 100 %
Alv

0 %

0 %

10 % 50 %

Luvanhaltijan täytyy seurata varastoidun tavaran arvoa. Varastonpitäjän täytyy huolehtia siitä, että varastossa samaan aikaan varastoitujen tavaroiden arvot eivät ylitä ilmoitettua maksimiarvoa.

Ilmoita varaston tiedot tällä lomakkeella:


                            

Ota yhteyttä
Vakuudet

Jos haluat kysyä vakuuksista, vakuusluvan hakemisesta tai ilmoittaa asiakastietojen muutoksen, katso yhteystiedot:

Mistä lisätietoja?
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta