Kuljetus ja varastointi

Jos tavaroiden aiotussa määräpaikassa ei ole Tullin asiakaspalveluja, voit pyytää purkausluvan mistä tahansa tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tullitoimipaikka, joka on luovuttanut tavarat T-passitusmenettelyyn. Purkaustulos on vietävä tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan

Noudata samoja ohjeita myös niissä tapauksissa, joissa passitusmenettelyyn asetettua tavaraa toimitetaan alustoimituksena sellaiseen satamaan, jossa ei ole vakituista Tullin henkilöstöä. Pyydä näissä tapauksissa Tullin antaman purkausluvan jälkeen aluksen kapteenilta (tai hänen edustajaltaan) vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta passituksen saateasiakirjaan.

Vie vahvistettu saateasiakirja tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan.

Lue lisää: Passitus


Tulli avaa T-passituksen lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Siirto tapahtuu varastonpitäjän vastuulla

Yhteystiedot


Perusmenettelyssä tavarat luovutetaan passitusmenettelyyn Tullissa. Tulli ei tunne esitetyn mukaista ”sähköpostimenettelyyn luovutusta” osana palvelutarjontaa.

Sen sijaan toimijat, jotka haluavat saada menettelyyn luovutuksen esittämättä tavaroita ja passitusilmoitusta tullille, voivat hakea valtuutetun lähettäjän lupaa.

Vaihtoehtoisesti vientitavara voi kulkea vientiasiakirjoilla Norjan rajalle, jossa passitus aloitetaan.


Skannaa EAD-kopiot ja lähetä ne erikseen määritettävään tullitoimipaikkaan eli ”ositusta valvovaan Tulliin”.

Merkitse kopioon ositusmerkintöjen lisäksi tarkasti tavaran sijaintipaikka. Ositusta valvova Tulli ilmoittaa ”ok”-viestillä, kun tavara voi lähteä. Tämän jälkeen voit mennä suoraan rajalle EAD-kopion kanssa ja leimauttaa sen siellä.

Kun olet kerännyt leimat kaikkiin osalähetyksiin, lähetä alkuperäinen EAD skannattuna ositusta valvovaan Tulliin, joka vahvistaa poistumisen, jos määrät täsmäävät.


Vientimenettelyssä rajalle asti jatkavien vientien osalta voit varmistaa toisessa yhteisömaassa aloitetun vienti-ilmoituksen löytymisen Tullin järjestelmästä sähköpostilla. Voit lähettää vienti-ilmoitusten MRN-numerot sähköpostilla tulliin. Huom. tämä koskee vain niitä ilmoituksia, joissa EU:sta poistumispaikaksi on merkitty jonkin muun EU-maan toimipaikka.

Jos tavarat passitetaan, siirrytään käyttämään vientijärjestelmän automaattisesti toiseen EU-maahan lähettämää sanomaa. Vastauksena tuohon sanomaan saadaan MRN-numeroon liittyvät vientitiedot, ja vientijärjestelmä siirtää ne automaattisesti passitusjärjestelmään.


Yritys voi saada oman lokeron. Jos asiakas on liittänyt ilmoituksen mukaan postimerkillä varustetun kirjekuoren, Tulli postittaa ilmoituksen asiakkaalle.


TIR-carnet on päätettävä lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


Pyydä lupaa lisälastaukseen lähimmästä asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.

Lue lisää: Passitus


Voit pyytää purkausluvan Venäjältä saapuvalle TIR-kuljetukselle jo rajatullitoimipaikasta. Tulli voi määrätä hakemaan purkauslupaa myös jostakin muusta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.


Tulli avaa TIR-carnet’n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.


Purkauslupaa ei voi pyytää sähköpostitse.


- Tullikoodeksin soveltamisasetuksen mukaan tullivaraston ja väliaikaisen varaston lupa on myönnettävä 60 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki vaaditut materiaalit Tullin käyttöön. Lupamuutokset käsitellään aina mahdollisimman nopeasti.

 - Valtuutetun lähettäjän ja valtuutetun vastaanottajan lupa on myönnettävä 90 päivän kuluessa siitä, kun hakija on toimittanut kaikki vaaditut materiaalit Tullin käyttöön. Lupamuutokset käsitellään aina mahdollisimman nopeasti.


Kaikki maahan tuotavat tavarat on esitettävä tullille. Maanteitse saapuvien kuljetusten tavarat esitetään Tullille, muissa kuljetusmuodoissa kuljetusliike antaa tavaroista Tullille sähköisen esittämisilmoituksen. Jos tullaamattomat tavarat on sen jälkeen purettu väliaikaiseen varastoon, sinulla on esittämisilmoituksen päivämäärästä 90 päivää eli noin kolme kuukautta aikaa päättää, mitä teet tavaroille. Voit esimerkiksi viedä tavarat edelleen pois EU:sta tai tulliselvittää ne Suomeen.

Huomaa, että 90 päivää on lain sallima enimmäisaika, ja osa väliaikaisen varaston pitäjistä soveltaa lyhyempää aikarajaa.


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta