Tuonti

Lähetys on tulliselvitettävä. Lue lisää postipaketin tullaamisesta jälkikäteen

Ahvenanmaalaisia asiakkaita pyydetään ottamaan yhteyttä Maarianhaminan tulliin saadakseen lisätietoa siitä, miten tullaamaton postipaketti tulliselvitetään.

Huomaathan, että et voi tulliselvittää Tuonti-ilmoituspalvelun kautta postilähetystä, joka on toimitettu suoraan yritykselle tullaamattomana. Lähetyksestä on tehtävä jälkitullauspyyntö edellä mainitun ohjeen mukaisesti.


Maksulliset ja maksuttomat tavarat tulee ilmoittaa omilla tulli-ilmoituksillaan.


Negaatio- ja muut ehto- ja lisäkoodit on tarkastettavissa EU:n Taric-hakupalvelusta aina kunkin tullinimikkeen kohdalta. 


Ns. negaatiokoodeilla ilmoitetaan tuotteen olevan sellainen, ettei siihen liity tuonti- tai vientirajoitetta. Esimerkiksi, jos maahantuotava lelu ei sisällä kiellettyä kissan tai koiranturkista, ilmoitetaan negaatiokoodina Y922.


Taric on EY:n yhteinen tavaran käyttötariffi, jonka perusteella muun muassa määritellään yhteisöverot ja -maksut. Taric-koodit ovat Taric-tietokannassa. Se sisältää nimikkeistön, koodinumerot ja lisäkoodit, sovellettavat tullien määrät, muut veloitusperusteet sekä yhteisön tuontiin tai vientiin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanossa tai hallinnossa tarvittavat tiedot.

Taric-tietokantaan


Tuonnissa ilmoitetaan 10-numeroinen tullinimike. Tullinimikkeet löytyvät Taric-hakupalvelusta. Jos et tiedä tai löydä oikeaa tullinimikettä, kysy oikea tullinimike Tullineuvonnasta, p. 0295 5202 tai Netti-ilmoittamisen tuesta p. 0295 5206. Voit kysyä myös sähköisesti.

Lue lisää nimikkeistä


Tavaranhaltijan, joka antaa tai jonka puolesta annetaan tulli-ilmoitus Tuonti-ilmoituspalvelun kautta, pitää arkistoida itse kaikki tuontiin liittyvät asiakirjat.

Lue lisää arkistoinnista


Lähetä oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeessä osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Hakemuksena voit käyttää:

 • tullilomaketta 643s (Tullien palautusta/peruutusta koskeva hakemus)
 • tullilomaketta 99s (Jälkikantoon johtava muutosilmoitus). Lomakkeella on mahdollista hakea myös palautusta.

tai

 • vapaamuotoista hakemusta, joka sisältää lomakkeita vastaavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

Lue lisää:

 


Voit tehdä heti uuden (korvaavan) tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisellä tullauksella. Lähetä mitätöintipyyntö virheellisestä tullauksesta Tullin kirjaamoon. 

Voit hakea pikaoikaisua, jos virheelliseen tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Jos eräpäivä on jo mennyt, molemmat tullaukset on maksettava ja haettava palautusta jälkikäteen.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Voit hakea pikaoikaisua, jos oikaistavaan tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Pikaoikaisuna käsitellään ainoastaan hakemukset verojen alentamiseksi. Jälkikantopyyntöjä ja nimikemuutosta koskevia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Asioidessasi tullissa voit maksaa tulleja, veroja tai vakuuksia näillä maksuvälineillä:

 • käteinen
 • shekki
 • Visa Debit/Kredit
 • Visa Electron
 • Mastercard Debit/Kredit
 • Maestro sekä
 • V Pay.

Huomaa, että Tuonti-ilmoituspalvelussa voit maksaa maahantuontiverot vain suoraan pankkitililtäsi. Et voi käyttää luottokortin ominaisuuksia.


Voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Kirjaamo kertoo, milloin oikaisuhakemuksesi on saapunut Tulliin, eli hakemuksen vireilletulopäivän.


Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Yksityishenkilöiden lähettämien oikaisuhakemuksien keskimääräinen käsittelyaika on noin kaksi kuukautta vireilletulopäivästä.
Yritysten hakemusten käsittelyaika on hieman pidempi, noin neljä kuukautta asian kirjaamisesta vireille.
Jos et ole saanut päätöstä keskimääräisten käsittelyaikojen puitteissa, voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Vältäthän turhia kyselyjä, koska ne hidastavat hakemusten käsittelyä.


Voit hakea maahantuontiverojen palauttamista, jos olet esimerkiksi perunut kaupan ja lähettänyt tavaran takaisin myyjälle EU:n ulkopuolelle tai jos tavaran arvo on tullauksessa ilmoitettu väärin.

Lue lisää: Palautukset, korjaukset ja vaihdot


Palautus ei välttämättä näy vielä tililläsi, kun oikaisupäätös saapuu, vaan rahasumman siirtymiseen tilillesi voi mennä muutama päivä päätöksen saapumisesta.


Jos tullauksen teki puolestasi asiamies, pyydä tullauspäätös tältä asiamieheltä. Jos teit tullauksen itse Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa, kirjaudu palveluun uudestaan samoilla verkkopankkitunnuksilla.
Heti käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen avautuu Etusivu, josta pääset tulostamaan tullauspäätöksen.

Nettituonnin käyttöehtojen mukaisesti yksityishenkilöillä on velvollisuus arkistoida tullaukseen liittyvät asiakirjat kuluvan vuoden + seuraavien 3 vuoden ajan tullauksesta, yrityksillä taas kuluvan vuoden + seuraavien 6 vuoden ajan tullauksesta. Tulli voi pyytää sinua esittämään asiakirjat.


Jos saat tiedon, että lähetyksesi odottaa varastolla luovutusta virheellisen kolliluvun tai painotiedon vuoksi, voit tehdä heti uuden tullauksen oikeilla tiedoilla, jolloin saat tavaran ulos varastosta. Sen jälkeen voit hakea virheelliselle tullaukselle oikaisua korvaavaa tullausta vastaan. 

 • Liitä mukaan varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa ole voitu luovuttaa virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.
 • Lähetä vapaamuotoinen hakemus virheellisen tullauspäätöksen mitätöinnistä osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Laita hakemuksen liitteiksi molemmat tullauspäätökset, varastonpitäjän vakuutus sekä asiakirja, jossa oikeat kolliluku/kilo-tiedot ilmoitetaan. Muista ilmoittaa pankkiyhteystietosi palautuksen maksamista varten.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Voit pyytää etuuskohtelua tulli-ilmoituksella. Tulli-ilmoituksessa sinun on selvitettävä ja ilmoitettava tullikohtelukoodit ja alkuperäasiakirjakoodit.

Tulli-ilmoituksella käytettävät koodit:

 • 0017 Tullikohtelu (etuuskohtelu)
 • 0127 Tullijärjestelmä

Ilmoita nämä tiedot tavaraerän perustiedoissa. Ilmoita myös tavaraerän liiteasiakirjana alkuperätodistuksen asiakirjakoodi, joka löytyy koodiluettelosta 0006.


Voit pyytää tulli-ilmoituksella etuuskohtelua ja lisäksi erillisen määräajan alkuperäselvityksen esittämiseksi tuonnin jälkeen. Huomaa, että myös vakuus varataan.

Jos kysymyksessä on yksityishenkilön nettitullaus, vakuutta ei voida varata puuttuvan asiakirjan esittämiseksi jälkikäteen. Jos haet etuutta, sinun on pystyttävä toimittamaan alkuperäselvitys.  Tullietuutta voit hakea jälkikäteen oikaisun kautta, kun olet saanut asianmukaisen alkuperäselvityksen tavarasta.

Jos yksityishenkilöllä on jo nettitullausta tehdessään esitettävissä alkuperäselvitys, niin asiakas ei voi itse tätä alkuperäselvitystä sähköisellä sanomalla ilmoittaa. Hänen tulee ottaa yhteyttä Tullin sähköiseen palvelukeskukseen (Spake).


Voit pyytää Tullia oikaisemaan tullauspäätöksen niin, että jo kannettu täysimääräinen tulli (ns. kolmasmaa-tulli) muutetaan etuuskohtelutulliksi. Muutos vaikuttaa myös kannettavan arvonlisäveron määrään.


Viejä laatii alkuperäilmoituksen tavaroiden vientimaassa EU:ssa olevalle ostajalle. Viejä laatii tämän määrämuotoisen alkuperäilmoituksen alkuperätuotteiden vientilähetykseen liittyvään kaupalliseen asiakirjaan, jossa alkuperätuotteet on kuvattu riittävän yksilöllisesti niiden tunnistamiseksi.

Viejällä on oltava viejämaan Tullin antama lupapäätös valtuutetun viejän asemasta, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden arvo ylittää 6 000 euroa. Valtuutetun viejän tulee sisällyttää laatimiinsa alkuperäilmoituksiin viejämaan Tullin antama yrityskohtainen lupanumero.

Kuka tahansa viejä voi laatia alkuperäilmoituksen, jos vientilähetykseen sisältyvien alkuperätuotteiden määrä ei ylitä 6 000 euroa. Tällöin alkuperäilmoituksessa on oltava viejän allekirjoitus alkuperäisenä.


Hae lupaa ilmoittamalla sanomassa tapahtuman liiteasiakirjana tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi 7TKL (Lupa saada soveltaa UTK 177 artiklaa). Lähetä kauppalasku tulliin sanoman liitetiedostona tai esitä SAD-lomakkeen liiteasiakirjana. Tuonti-ilmoituspalvelussa tätä mahdollisuutta ei ole.

Lupaa ei myönnetä, jos

 • lähetyksessä on rajoituksen alaisia tuotteita tai
 • lähetykseen kohdistuu kauppapoliittisia toimenpiteitä (esim. polkumyynti/tasoitustulli) tai
 • tavarat asetetaan erityismenettelyyn.

Maahantuonnin viitemäärä on yrityksen suurin tullivelan määrä luottoaikana.

Vakuuden riittävyyden varmistamiseksi on suositeltavaa, että tuonnin viitemääränä ilmoitetaan vähintään asiakkaan suurin 7 viikon tullivelan määrä. Yritys voi ilmoittaa suuremman viitemäärän, jos se haluaa enemmän varaa tullilaskutuksen vaihteluille.


Sisäisen jalostuksen tai väliaikaisen maahantuonnin viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista mahdollisesti kannettavan tullivelan (tullivastuun) maksimimäärä.


Tietyn käyttötarkoituksen menettelyn viitemäärä on menettelyssä samaan aikaan olevista tavaroista kantamatta jäävien tuontitullien maksimimäärä. Kantamatta jäävillä tuontitulleilla tarkoitetaan tavaran yleisen tullin ja tietyn käyttötarkoituksen mukaisen alennetun tullin välistä erotusta.


Unionitavaroita ovat kokonaan EU:n tullialueella tuotetut tavarat tai EU:hun tuontitullatut eli vapaassa liikkeessä olevat tavarat. Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia.


Voit ilmoittaa tulli-ilmoituksella vain yhden nimikkeen, jos kaikkien tavaroiden tariffoiminen aiheuttaa kohtuuttoman paljon työtä ja kustannuksia suhteessa kannettaviin tuontitulleihin.


Pyydä lupaa lisälastaukseen lähimmästä asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.

Lue lisää: Passitus


Tulli avaa TIR-carnet’n lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Yhteystiedot


Tulli avaa T-passituksen lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa. Siirto tapahtuu varastonpitäjän vastuulla

Yhteystiedot


Jos tavaroiden aiotussa määräpaikassa ei ole Tullin asiakaspalveluja, voit pyytää purkausluvan mistä tahansa tullitoimipaikasta. Purkausluvan voi antaa myös tullitoimipaikka, joka on luovuttanut tavarat T-passitusmenettelyyn. Purkaustulos on vietävä tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan

Noudata samoja ohjeita myös niissä tapauksissa, joissa passitusmenettelyyn asetettua tavaraa toimitetaan alustoimituksena sellaiseen satamaan, jossa ei ole vakituista Tullin henkilöstöä. Pyydä näissä tapauksissa Tullin antaman purkausluvan jälkeen aluksen kapteenilta (tai hänen edustajaltaan) vahvistus tavaroiden vastaanottamisesta passituksen saateasiakirjaan.

Vie vahvistettu saateasiakirja tulliin viimeistään purkausta seuraavana päivänä. Voit viedä purkaustuloksen myös eri tullitoimipaikkaan, jos purkausluvan antanut toimipaikka on antanut siihen luvan.

Lue lisää: Passitus


Voit pyytää purkausluvan Venäjältä saapuvalle TIR-kuljetukselle jo rajatullitoimipaikasta. Tulli voi määrätä hakemaan purkauslupaa myös jostakin muusta asiakaspalvelua tarjoavasta tullitoimipaikasta.

Yhteystiedot


Purkauslupaa ei voi pyytää sähköpostitse.


Yritys voi saada oman lokeron. Jos asiakas on liittänyt ilmoituksen mukaan postimerkillä varustetun kirjekuoren, Tulli postittaa ilmoituksen asiakkaalle.


TIR-carnet on päätettävä lähimmässä asiakaspalvelua tarjoavassa tullitoimipaikassa.

Yhteystiedot


Tulli-ilmoituksella pitää ilmoittaa nimike, jolla on korkein kannettava tuontitulli.

Tämä vaatii ensin kaikkien laskulla mainittujen tavaroiden luokittelua.


 • nimikkeen, josta kannetaan korkein tariffin/etuuskohtelun mukainen tuontitulli
 • tullausarvona koko lähetyksen tullausarvon
 • paljoutena koko lähetyksen paljouden
 • sanoman tavaraerän lisätiedoissa tai SAD-lomakkeen kohdassa 44 koodi XXX ja seliteteksti: ei sovelleta kauppapoliittisia toimenpiteitä, ei rajoitusten alaisia tuotteita.

Sellaiset materiaalit ja tarvikkeet, jotka ovat kosketuksessa elintarvikkeeseen tai jotka on tarkoitettu olemaan kosketuksessa elintarvikkeeseen, ovat ns. kontaktimateriaaleja.

Kontaktimateriaaleja ovat esimerkiksi elintarvikepakkaukset, kahvinkeittimet, aterimet, kattilat ja mukit. Niistä voidaan joskus puhua kulutustavaroina, mutta lainsäädännöllisesti ne rinnastetaan elintarvikkeisiin. Elintarvikelain 2 §:ssä todetaan, että lain sisältämät säädökset elintarvikkeista koskevat soveltuvin osin myös elintarvikkeen kanssa kosketuksiin joutuvia tarvikkeita.

Kontaktimateriaalien vaatimustenmukaisuudesta säädetään asetuksella elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista (EY) N:o 1935/2004. Hyviä tuotantotapoja koskevat säädökset koskevat kaikkia materiaaleja, mutta lisäksi eri materiaaleille on joitakin erityissäännöksiä, kuten komission asetus (EU) N:o 10/2011 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista.

EU-lainsäädännön lisäksi Suomessa on muutamia kansallisia säädöksiä, kuten kauppa- ja teollisuusministeriön päätös 268/1992 eräiden raskasmetallien siirtymiselle elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

Kontaktimateriaalit kuuluvat Tullin valvontaan elintarvikelain 34 §:n nojalla.

Jos suunnittelet elintarvikekontaktimateriaalien maahantuontia, kannattaa tutustua Eviran nettisivuihin.

Kattavan lainsäädäntökoosteen löydät esimerkiksi maa- ja metsätalousministeriön sivuilta.

 


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta