Tuonnin arvonlisävero maahantuonnissa EU:n ulkopuolelta

Kun tavaraa tuodaan EU:n tulli- ja/tai arvonlisäveroalueen ulkopuolelta Suomeen, tavaroiden arvonlisäverotuksesta ja valvonnasta vastaa Tulli.

Maahantuodun tavaran veron maksuvelvollisuus on ilmoittajalla eli sillä, joka tekee tulli-ilmoituksen itse tai jonka nimissä tulli-ilmoitus tehdään. Verovelvollinen on myös tavaroiden ilmoittajan asemassa oleva henkilö, kun tavaraa tuodaan Euroopan unionin tullialueelta veroalueelle. Lisäksi veron suorittamisesta on vastuussa se, joka tullikoodeksin 77–80 tai 83–88 artiklan mukaan on velvollinen maksamaan syntyneen tullivelan.

Katso lisätietoa: Tullilaskun maksaminen

Tullihuutokaupassa veron suorittamisvelvollisuus on tavaran ostajalla.

Huomioi nämä


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta