Mitä ovat tekstiilikiintiöt?

EU:n jäsenmailla on yhteiset tekstiilikiintiöt. Tekstiilikiintiöt on sovittu tuotekategorioittain, ja niitä sovelletaan vientiajankohdan perusteella kalenterivuosittain. Vienti luetaan sen vuoden kiintiöön, jonka aikana tavarat on lastattu viejämaasta lähtevään kulkuneuvoon.

Maahantuoja tarvitsee jäsenmaan myöntämän tuontilisenssin tavaran vapaaseen liikkeeseen luovuttamista varten.

Autonomiset tekstiilikiintiöt – miten haetaan?

Autonomiset kiintiöt ovat EU:n yksipuolisesti asettamia.

  • Hae tuontilisenssiä Tullilta lomakkeella 654s.
  • Ilmoita hakemuksessa tarvitsemasi tekstiilin tuontimäärä. Määrä ei saa ylittää tuoteryhmälle asetettua maksimimäärää. Enimmäismäärät eivät kuitenkaan koske toimijoita, jotka voivat osoittaa tuoneensa edellisenä vuonna maksimimääriä enemmän tietystä maasta ja tiettyyn kategoriaan kuuluvaa tavaraa.

Lähetä hakemuslomake osoitteeseen:

Tulli
PL 512
00101 Helsinki

Komissio ilmoittaa tammikuun alkupuolella Euroopan unionin virallisessa lehdessä sen päivämäärän, josta alkaen EU:n kansalliset viranomaiset voivat ilmoittaa komissiolle tuontilupahakemusten lukumäärät.

Kiintiöt jaetaan siinä järjestyksessä, jossa komissio vastaanottaa kunkin jäsenmaan lähettämät hakemukset. Kun myönnetystä määrästä on käytetty vähintään 50 prosenttia, maahantuoja voi tehdä uuden hakemuksen. Tuontiluvan myöntämisen edellytys on tavaroiden toimittamista koskevan sopimuksen olemassaolo.

Miten kauan tuontilisenssin saaminen kestää?

Tuontilisenssi myönnetään viiden työpäivän kuluessa hakemuksen saapumisesta. Hakemusta käsitellessään tulli ilmoittaa hakemuksen tiedot Brysselissä pidettävään SIGL-tekstiilitiedostoon, jolloin haettu määrä vähentyy kiintiöstä.

Tuontilisenssi on maksuton, ja se on voimassa koko EU:n tullialueella. Käytön jälkeen lisenssi on palautettava viimeistään kymmenen työpäivän kuluessa sen voimassaoloajan päättymisestä sen myöntäneelle viranomaiselle.

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta