Palautustavaroiden tuonti

Tavarat voidaan palauttaa tullitta EU:n ulkopuolelta eli kolmansista maista Euroopan unioniin kolmen vuoden kuluessa niiden viennistä unionin ulkopuolelle. Vienti unionin ulkopuolelle on pystyttävä todentamaan. Tavarat on alun perin voitu viedä tai myydä mistä tahansa unionimaasta. Myös väliaikaisesti viedyt tai myydyt tavarat voi palauttaa tullitta.

Palautustavaroille myönnetään vapautus tuontitulleista, vaikka ne muodostaisivat ainoastaan osan unionin ulkopuolelle viedyistä tavaroista. Sama koskee myös palautustavaroita, jotka ovat osia tai tarvikkeita, jotka muodostavat aikaisemmin unionin tullialueen ulkopuolelle vietyjen koneiden, kojeiden, laitteiden tai muiden tuotteiden aineosia.

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, siitä on kannettava arvonlisävero.

Palautustavaroiden tullittomuuden edellytykset

1. Vienti unionin ulkopuolelle täytyy voida todentaa esimerkiksi jollain seuraavista asiakirjoista:

 • poistumisvahvistettu luovutuspäätös
 • INF 3 -lomake
 • muu luotettava asiakirja, joka voi olla esimerkiksi
  • unionin ulkopuolisen maan tuontitullauspäätös tai sen kopio
  • auton osalta se voi olla todistus Suomen autorekisteristä poistamisesta.

2. Tavarat täytyy palauttaa unioniin kolmen vuoden kuluessa viennistä

Määräaikaan voi erityisissä olosuhteissa hakea pidennystä Lupakeskuksesta. Huomioitavaa:

 • Maataloustuotteet täytyy palauttaa unioniin 12 kuukauden kuluessa viennistä. Määräaikaan voi hakea pidennystä Lupakeskuksesta.
 • Maataloustuotteita, joista on aikanaan saatu vientitukea, ei kohdella palautustavaroina.
 • Jos tavarat on tullattu unioniin alennetulla tullilla tai tullittomasti, niiden käyttötarkoituksen (end use) perusteella ja sen jälkeen viety unionin ulkopuolelle, ne voidaan tuoda takaisin unioniin tullittomina palautustavaroina vain, jos ne palautetaan samaan käyttötarkoitukseen.
 • Palautustavaroina ei voi tullata unioniin sisäiseen jalostukseen tuotua tavaraa, joka on jälleenviety ja tämän jälkeen tuodaan takaisin unioniin vapaaseen liikkeeseen luovutettavaksi.

3. Arvonlisäverokohtelu

Jos tavara on myyty verotta unionin ulkopuolelle ja tullataan takaisin palautustavarana, on arvonlisävero kannettava. Arvonlisävero kannetaan maahantuonnista myös silloin, kun Suomessa vähennykseen oikeuttavassa käytössä ollut tavara on viety unionin ulkopuolelle, myyty siellä ja tuodaan takaisin Suomeen palautustavarana.

Huomioi nämä

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 4010
 • kansallinen koodi 7RB Palautustavarat, maahantuonti verollista (AVL 1.1.2)
 • 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 21
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero, asiakirjan pvm

Jos kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys pa-lautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Sanomalla/netti-ilmoituksella/SAD-lomakkeella ilmoitettavat tiedot:

 • menettelykoodi 6123 Väliaikaisesti viedyn tavaran jälleentuonti samassa tilassa
 • kansallinen koodi 7RA Palautustavarat, maahantuonti verotonta (AVL 94.1.18)
 • kauppatapahtuma 60 (alle 2 v.) / 91 (yli 2v.)
 • tullikohtelu 100
 • tullijärjestelmä 1011
 • liiteasiakirja N830 (vienti-ilmoitus), asiakirjan numero ja pvm

Koska kansallinen koodi on 7RA, ilmoitetaan liiteasiakirjaksi lisäksi koodi 4PAS "selvitys palautustavarasta" (tullilomake 348s).

Arvotiedot:

 • kokonaishinta 0 eur
 • laskutushinta 0 eur
 • tilastoarvo xx eur
 • rahti xx eur (tarvittaessa)
 • poikkeava alv-peruste xx eur (tarvittaessa)

Lisätietoja: yritysneuvonta.tuonti(at)tulli.fi


Tullimenettelyä 6122 999 käytetään sellaisissa tapauksissa, joissa tavarat viedään väliaikaisesti (menettely 22xx 999) unionin ulkopuolelle jalostettavaksi, korjattavaksi, testattavaksi tai muuta käsittelyä varten. Kun tavarat tuodaan takaisin unioniin, ne voivat olla joko tullitariffin mukaan tullittomia tai niille voidaan esittää etuuskohteluun liittyvä asiakirja (esim. EUR.1), jonka perusteella kannettava tulli on nolla.

Viejän on hyvä selvittää jo ennen vientiä, asetetaanko tavarat luvanvaraiseen ulkoisen jalostuksen menettelyyn 21xx 7UA/7UB (tuotavasta tavarasta kannetaan tullia) vai 22xx 999 menettelyyn (tuotava tavara on tulliton).

Lue lisää: Asiakastiedote 13.4.2017 ”Väliaikaisessa viennissä ilmoitettavat menettelykoodit”.

Kun menettelyn 6122 edellytykset täyttyvät, niin tullausarvo, arvonlisäveron peruste ja tilastoarvo määritellään seuraavasti:

Tullausarvo =
jalostustoiminnon kustannukset +
tarvike- ja palvelutoimitusten arvo = vietyjen tavaroiden arvo
ilmoituksella koodi 108 +
kuljetus-, vakuutus-, ja liitännäiskustannukset saapumispaikkaan unionissa (tuontirahti)

Arvonlisäveron peruste =
jalostustoiminnon kustannukset +
unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo +
kuljetus-, lastaus-, ja purkauskustannukset jalostuspaikalle (vientirahti) +
kuljetus-, lastaus-, vakuutus- ja liitännäiskustannukset ja muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan (tuontirahti) tai, jos on tiedossa veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset tähän määräpaikkaan saakka.

Tilastoarvo =
vietyjen tavaroiden arvo +
jalostuskustannukset +
unionin ulkopuolella lisättyjen tavaroiden arvo +
rahti- ja vakuutuskustannukset jalostuspaikalta Suomen rajalle saakka (tuontirahti)


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta