Laske arvonlisävero maahantuonnin veron perusteesta

Tavaran maahantuonnista maksettava arvonlisävero perustuu pääsääntöisesti tullausarvoon.

Poikkeuksina tästä ovat arvonlisäverolaissa säädetyt tietovälineelle tallennetut tietokoneohjelmat ja EU:n ulkopuolella käsiteltävinä olleet tavarat. Katso tarkemmin Lisätietoa-kohdasta Arvonlisäverolaissa mainitut poikkeukselliset veroperusteet.

Maahantuonnin arvonlisäveron perusteeseen lisätään myös tavaran kuljetus-, lastaus- purkaus- ja vakuutuskustannukset sekä muut maahantuontiin liittyvät kustannukset kuljetussopimuksen mukaiseen ensimmäiseen Suomessa olevaan määräpaikkaan saakka. Jos veron suorittamisvelvollisuuden syntyhetkellä on tiedossa, että tavara kuljetetaan toiseen EU:n alueella sijaitsevaan määräpaikkaan, kustannukset sisällytetään veron perusteeseen tähän määräpaikkaan saakka.

Veron perusteeseen lisätään myös tavaran maahantuonnin takia tullauksen yhteydessä valtiolle ja EU:lle kannettavat verot, tullit, tuontimaksut ja muut maksut lukuun ottamatta arvonlisäveroa. Veron perusteeseen sisällytetään myös Suomen ulkopuolella maksettavat verot ja muut maksut. Maahantuonnista kannettava arvonlisävero lasketaan tästä kokonaissummasta. 

Huomioi nämä


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta