Arvonlisäveron huojentaminen ja maksunlykkäys

Jos Tulli on kantanut arvonlisäveron, se voi  erityisestä syystä hakemuksesta alentaa  suoritettua tai suoritettavaa arvonlisäveroa ja sen viivästysseuraamuksia tai muita seuraamuksia tai poistaa ne kokonaan.

Vapaamuotoisessa huojennushakemuksessa on yksilöitävä, millä perusteella ja mistä huojennusta haetaan.

Hakemuksessa tulee olla hakijan henkilö-/yritys- ja yhteystiedot. Hakemus on allekirjoitettava. Jos hakijana on yritys tai muu yhteisö, hakemuksen tulee olla nimenkirjoitukseen oikeutetun / oikeutettujen allekirjoittama. Jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Huojennushakemus lähetetään Ulkomaankauppa- ja verotusosastolle. Katso osoite sivun alalaidasta.

Tulli lähettää hakijalle kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla.

Arvonlisäveron suorittamiseen voi hakea myös maksunlykkäystä. Maksunlykkäystä haetaan kirjallisella hakemuksella. Asiakas saa hakemukseensa kirjallisen päätöksen, joka on maksuton. Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla.

Mikäli maksunlykkäys myönnetään, kannetaan lykkäysajalta maksunlykkäyskorkoa, joka on yleensä saman suuruinen kuin erääntyneen veron viivekorko.

Maksunlykkäystä haetaan Tullin veronkanto/perinnästä. Katso osoite sivun alalaidasta.

Hakemuksessa tulee olla seuraavat tiedot:

  • hakijan yritys- ja yhteystiedot
  • ehdotus maksusuunnitelmaksi perusteluineen
  • mille arvonlisäveropäätökselle lykkäystä haetaan
  • allekirjoitus

jos hakemuksen on laatinut asiamies, mukaan on liitettävä valtakirja.

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosasto
PL 512, 00101 Helsinki
vs99Tglox1jZvyyhg)n(vzvahxhf99Tglox1jZvzvahgr
Tullin veronkanto/perintä
PL 512, 00101 Helsinki
vs99Tglox1jZvyyhg)n(vzvahxhf99Tglox1jZvzvahgr
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta