Yksinkertaistetut menettelyt

Yksinkertaistetut menettelyt ovat EU:n lainsäädännön mahdollistamia helpotuksia. Ne on tarkoitettu EU:n alueelle sijoittuneille toimijoille, joilla on vakiintunut palvelutarve ja jotka asioivat Tullissa säännöllisesti. Niiden käyttöön vaaditaan Tullin myöntämä lupa, joka useimmiten edellyttää Tullin rekisteröityä luottoasiakkuutta.

Yksinkertaistettujen menettelyjen tarkoitus on sujuvoittaa asiointia Tullissa. Kun toimija käyttää sähköisiä ilmoitusjärjestelmiä ja yksinkertaistettuja menettelyjä, hän voi asioida Tullissa vuoden kaikkina päivinä ja kaikkina vuorokaudenaikoina. Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttö voi myös tehostaa yrityksen toimintaa, mikä taas tuo luvan haltijalle taloudellista hyötyä.

Lisätietoa yksinkertaistetuista menettelyistä:

  • Tuonti >> Yksinkertaistetut menettelyt (linkki)
  • Vienti >> Yksinkertaistetut menettelyt
  • Muut tullimenettelyt >> Varastointi >> Tullivarasto >> Yksinkertaistetut menettelyt (linkki)

Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskevat luvat

Yksinkertaistettujen menettelyjen käyttöä koskevia lupia voidaan myöntää hakijoille komission asetuksen (EY) N:o 1192/2008 mukaisesti. Asetuksessa säädellään kaikki luvan hakemiseen, luvan myöntämisedellytyksiin, luvan myöntämiseen, keskeyttämiseen ja kumoamiseen liittyvät asiat. 

Katso lisätietoja:

Huomioi nämä

Huomioi nämä

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta