AEO-omavalvonta Tulli+ -asiakkaalla

Mitä on AEO-omavalvonta?

Omavalvonta eli oman toiminnan säännöllinen valvonta on osa AEO-statukseen perustuvan Tulli+ -toimijan sisäistä valvontaa.

Tulli+ -toimijalla tarkoitetaan yritystä, jolla on AEOC- tai AEOF-todistus ja joka on hyväksytty Tulli+ -asiakkaaksi.

Valvonnan tavoitteena on, että Tulli+ -toimija hallitsee toimitusketjun riskit, tunnistaa virhe- ja poikkeamatilanteet ja korjaa toimintaansa tarvittaessa. Riskit ja niiden vaikutusten ennustaminen on yleensä tehokkainta, kun omavalvonta on integroitu osaksi yrityksen riskienhallinta- ja valvontajärjestelmiä.

Perusteet

Tulli+ -toimijan on ilmoitettava Tullille kaikista todistuksen myöntämisen jälkeen esille tulleista seikoista, jotka voivat vaikuttaa todistuksen voimassaoloon tai sisältöön. Lainsäädäntö ja AEO-suuntaviivat edellyttävät valvontatoimenpiteitä niin AEO- kuin Tulli+ - toimijalta sekä tulliviranomaiselta. Tulliviranomaisen on valvottava, että Tulli+ -toimija täyttää jatkuvasti aseman myöntämisedellytykset. Tulli+ -toimijan omavalvontatoimenpiteiden arviointi kuuluu tulliviranomaisen suorittamaan valvontaan.

Omavalvonta käytännössä

Omavalvontaa tekevät kaikki Tulli+ -toimijat. Tarkemmat ohjeet omavalvonnan tekemiseen löytyvät omavalvontaraporttien täyttöohjeista.

  1. Tulli+ -toimija valvoo omaa toimintaansa jälkikäteisellä tulli-ilmoitusten tarkastamisella ja raportoi siitä Tullille pyydettäessä. Raportointimäärät tulli-ilmoitusten omavalvonnassa on laadittu Tulli+ -toimijaroolin mukaisesti. Mikäli toimijan antamien tulli-ilmoitusten määrissä tapahtuu merkittäviä muutoksia, tulee yrityksen olla yhteydessä Tulliin omavalvontamäärien tarkistamiseksi. Raportin tulee sisältää vähintään Tullin määrittämä raportointimäärä tai erikseen AEO-arvioinnin aikana sovittu määrä. Vähimmäismäärät ovat:
    tuonti vienti passitus varastointi turvatiedot
    (yleisilmoitus ja esittämisilmoitus)
    Tarkastettavien ilmoitusten kappale-määrät/vuosi
    50–150 40–130 40–110 20–30 40–130
  2. Sanalliseen raporttiin kirjataan sisäisen valvonnan perusteella havaitut muutokset ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet. Sanallisen raportoinnin kysymykset perustuvat soveltuvin osin itsearviointikyselyyn. Raportissa on kerrottava mahdolliset muutokset yrityksen toiminnassa, kaupallisten ja kuljetustietojen hallinnassa sekä AEOS-puolelta turvallisuusvaatimuksissa.

Tulli on laatinut raportointia varten lomakemallipohjat, mutta yritykset voivat toimittaa valvontatiedot myös omalla lomakkeellaan tai raportillaan. Jos yritys käyttää omia lomakepohjiaan, on niissä oltava vähintään samat valvontakohteet kuin Tullin lomakepohjassa. Tulli+-toimijan omavalvonnan tulee olla jatkuvaa ja vuosiraportin tulee olla saatavilla Tullin sitä pyytäessä. 

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta