Lupapalvelut

Tullin myöntämät luvat voidaan jakaa kolmeen alaryhmään:

  • toimijalupiin
  • yksinkertaistettujen menettelyjen lupiin sekä
  • muihin lupiin.

Yksinkertaistettujen menettelyjen lupia ovat esimerkiksi lupa passituksen yleisvakuuden käyttöön, valtuutetun lähettäjän ja valtuutetun vastaanottajan luvat passitusmenettelyssä sekä tuonnin kotitullauslupa. Toimijaa koskeva lupa on esimerkiksi lupa pitää tullivarastoa. Esimerkkinä muista luvista on tavanomaisessa menettelyssä myönnettävä lupa sisäisen jalostuksen menettelyn käyttöön.

Tulli valvoo paitsi myöntämiensä lupien, myös lukuisten muiden viranomaisten myöntämien lupien käyttöä. Tällaisia ovat mm. Lääkelaitoksen myöntämät lääkkeiden maahantuontiluvat, sisäasiainministeriön myöntämät ampuma-aseiden ja -tarvikkeiden tuontiluvat sekä ulkoasiainministeriön myöntämät kaksikäyttötuotteiden vientiluvat.

Toimijaluvat

Toimijalupa on lupa, joka on edellytyksenä tietyn tullitoiminnan harjoittamiseen. Näillä luvilla Tulli sallii asiakkaalle tulliselvitykseen tai verotukseen liittyvän toiminnan, johon voi sisältyä veronkantoon tai tullivarmuuteen liittyvää riskiä. Toimijaa koskevat luvat ovat maksullisia, ja niihin voi sisältyä mm. velvoite asettaa vakuus sekä kirjanpitovelvoite. Myös näitä lupia haetaan erillisellä hakulomakkeella, johon on liitettävä tarpeelliset liiteasiakirjat.

Yksinkertaistusluvat

Yksinkertaistettujen menettelyjen luvat edellyttävät useimmiten hakijalta Tullin rekisteröidyn luottoasiakkaan asemaa. Tämän lisäksi niihin sisältyy muita, menettelykohtaisesti määriteltyjä edellytyksiä. Niitä haetaan aina erillisellä hakulomakkeella. Tällaiset luvat ovat tarpeen säännöllisesti ja paljon Tullissa asioiville; niiden hakuprosessi on perusteellinen ja ne ovat useimmiten maksullisia. Niihin liittyy usein myös erilaisia luvanhaltijaa koskevia velvoitteita, kuten kirjanpito- ja arkistointivelvoite sekä velvoite asettaa vakuus tullivelan kattamiseksi mahdollisissa ongelmatilanteissa.

Muut luvat

Muut luvat voidaan jakaa kahteen alaryhmään: tulli-ilmoituksella ja erillisellä hakemuksella haettaviin. Täydellisellä tulli-ilmoituksella voidaan hakea lupaa taloudellisesti vaikuttavan tullimenettelyn (lähinnä sisäinen jalostus) käyttöön yhdellä tulli-ilmoituksella ilmoitettavia tavaroita varten. Näihin lupiin voi sisältyä vaatimus vakuuden asettamisesta. Itse lupa on kuitenkin hakijalle maksuton. Lupahakemuksen käsittely ja luvan myöntäminen tapahtuu tullivirkailijan käsitellessä ja hyväksyessä ilmoituksen. Samalla hän määrää myös muut luvan ehdot (esimerkiksi jälleenviennin määräaika).

Muut erillisellä hakemuksella myönnettävät luvat ovat tarpeen Tullissa säännöllisesti ja paljon asioiville toimijoille. Tällaisia ovat esimerkiksi lupa esittää tullialueelle tuotavia tavaroita koskeva kauppalasku määräajassa tulli-ilmoituksen jättämisen jälkeen, jos tuotujen tavaroiden kauppa-arvo ei ole selvillä tuontihetkellä. Nämä luvat ovat myös maksullisia, ja niihin sisältyy mahdollisesti muitakin velvoitteita luvanhaltijalle.

Huomioi nämä

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta