Tulli tekee tiivistä asiakasyhteistyötä

Tullilla on asiakasneuvottelukunta ja viisi valtakunnallista asiakasyhteistyöryhmää, jotka kokoontuvat yhdestä kolmeen kertaan vuodessa.

Ryhmään kutsuttu yritys kuuluu samalla oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Asiakkaat voivat kertoa tulliasiointiin liittyvistä tarpeistaan asiakasyhteistyöryhmien ja -verkostojen kautta. Asiakkaat saavat tietoa ja voivat antaa palautetta tulliasioinnin kehittämisestä sekä esimerkiksi EU:n tullilainsäädännön valmistelusta. Asiakasyhteistyöryhmissä keskustellaan toimintaympäristön muutoksista, ja niiden vaikutuksia arvioidaan yhdessä.

Tulli kutsuu tarpeen vaatiessa koolle yksittäisten muutosten valmisteluun asiakasyhteistyöryhmiä. Tullilla on myös asiakasyhteistyöverkostot tuontia, vientiä ja Ahvenanmaan erityiskysymyksiä varten. 

Asiakasyhteistyöverkostot

Tullin asiakas voi ilmoittautua oman alansa asiakasyhteistyöverkostoon. Pyydämme verkostoasiakkailta tietoa uusista tarpeista ja ideoista, kommentteja valmisteltaviin asioihin sekä jaamme ajankohtaista tietoa.

Lähetämme kokousmuistiot myös niille verkostojen jäsenille, jotka eivät ole mukana asiakasyhteistyöryhmissä. Jäsenet voivat kommentoida käsittelyssä olevia asioita. Toiminta on avointa siihen ilmoittautuneille, ja jäsenten ja Tullin välinen kirjeenvaihto on julkista kaikille verkostossa mukana oleville. Ilmoittaudu verkostoon sihteerin kautta.

Asiakasyhteistyöverkostot Sihteerit Sähköpostiosoite
huolinta-ala

Annika Salokannel

annika.salokannel(at)tulli.fi
meriliikenne Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
lentoliikenne Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
pikarahti Päivi Raukio paivi.raukio(at)tulli.fi
sähköinen asiointi Irene M. Lahtinen irene.m.lahtinen(at)tulli.fi
tuonti Eero Kauranen eero.kauranen(at)tulli.fi
vienti Minnaleena Lehikoinen minnaleena.lehikoinen(at)tulli.fi
Ahvenanmaa Carola Hartman-Söderlund carola.hartman-soderlund(at)tulli.fi

Huomioi nämä

Tullin asiakasneuvottelukunta toimii informaatio- ja yhteydenpitofoorumina Tullin ja sidosryhmien välillä. Neuvottelukunta kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii Tullin pääjohtaja Antti Hartikainen.

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet:

 • Autotuojat ry
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 • Elintarviketeollisuusliitto ry
 • Energiateollisuus ry
 • Finpro ry
 • Kaupan Liitto
 • Kansainvälisen kauppakamarin (ICC) Suomen osasto ry
 • Keskuskauppakamari
 • Luontaistuotealan tukkukauppiaiden liitto ry
 • Metsäteollisuus ry
 • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry
 • Päivittäistavarakauppa ry
 • Rakennusteollisuus RT ry
 • Satamaoperaattorit ry
 • Suomen huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL ry
 • Suomen laivameklariliitto ry
 • Suomen satamaliitto
 • Suomen osto- ja logistiikkayhdistys LOGY ry
 • Suomen varustamot ry
 • Suomen yrittäjät ry
 • Teknisen Kaupan ja Palveluiden Yhdistys ry
 • Teknologiateollisuus ry
 • Tekstiili- ja muotialat TMA
 • Tupakkateollisuusliitto ry
 • Öljyalan keskusliitto

Huolinta-alan asiakasyhteistyöryhmä käsittelee muutoksia sekä huolinta- ja pikarahtialan toimintaympäristössä että Tullin toiminta-alueella ja niiden vaikutuksia tullitoimintaan. Tavoitteena on saada asiakasnäkökulma mukaan tullipalvelujen ja -toiminnan kehittämiseen. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Puheenjohtajana toimii ylijohtaja Jarkko Saksa Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta. Ryhmän sihteeri on Annika Salokannel Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy Beweship Ab
 • DHL Freight (Finland) Oy
 • Geodis Wilson Finland Oy
 • Greencarrier Freight Services Finland Oy
 • Nurminen Logistics Oyj
 • SA-TU Logistics Oy
 • Schenker Oy
 • Suomen Huolinta- ja Logistiikkaliitto ry (SHLL)
 • TNT Suomi Oy
 • Varova Oy

Meriliikenteen asiakasyhteistyöryhmän keskeisenä tehtävänä on vaikuttaa siihen, että EU:n tullilainsäädännön ja siihen liittyvät uudistukset toteutetaan Suomessa meriliikenteen toimijoiden ja Tullin kannalta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla.

Yhteistyöryhmä koostuu meriliikenteen tullilogistiikan tärkeimpien sidosryhmien edustajista sekä Tullin asiantuntijoista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa. Ryhmän puheenjohtaja on tulliylitarkastaja Olli Tuomisto Tullin ulkomaankauppa- ja verotusosastolta ja sihteerinä toimii Minnaleena Lehikoinen Asiakaspalveluista.

Jäsenet:

 • Oy CMA CGM Finland
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • Finnlines Oyj
 • Finnsteve Oy Ab
 • Oy Kuehne + Nagel Ltd
 • Liikennevirasto
 • Maersk Finland Oy
 • Ab ME Group Oy Ltd
 • Oy M. Rauanheimo Ab
 • Oy MSC Finland Ab
 • Oy Niklashipping Ltd
 • Satamaoperaattorit ry
 • Steveco Oy
 • Suomen satamaliitto
 • Team Lines Finland Oy
 • Unifeeder Finland filial av Unifeeder A/S

Lentoliikenteen asiakasyhteistyöryhmän jäseniä ovat muun muassa lentoyhtiöiden, GSA-yhtiöiden ja CHA-yhtiöiden edustajat. Ryhmä käsittelee pääasiassa lentoliikenteen asioiden tiedottamista sekä kehittämisideoita. Ryhmän puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Päivi Raukio Asiakaspalveluista. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • Aeroflot-Russian Airlines
 • Agility Logistcs Oy Ab
 • Air France KLM Cargo
 • AOC – Airline Operators’ Committee Helsinki Airport
 • Blue1
 • DHL Global Forwarding (Finland) Oy
 • DSV Air & Sea Oy
 • Finnair Cargo Oy
 • Geodis Wilson
 • Kales Airline Services
 • Kuehne & Nagel Oy Ltd
 • Lufthansa Cargo Ag, Suomen sivuliike
 • Oy NordicGSA Ab
 • Palvelualojen työnantajat PALTA ry
 • Puolustusvoimat
 • Servisair Finland Oy
 • Scanpartners
 • Schenker Oy
 • Suomen Huolintaliikkeiden liitto ry (SHL)
 • UPS SCS (Finland) Oy
 • Varova Oy
 • Waco Logistics Oy

Pikarahtiyritysten asiakasyhteistyöryhmä koostuu neljästä pikarahtiyrityksestä, joilla on oma lento Suomeen. Kokoontumisien pääpaino on pikarahtiyritysten logistiikkaketjuun liittyvien asioiden tiedottamisessa ja kehitysideoiden käsittelemisessä. Puheenjohtajana toimii tullipäällikkö Mika Pitkäniemi Lentotullista ja sihteerinä Päivi Raukio Asiakaspalveluista. Ryhmään kutsutaan lisäksi edustaja Tullin sähköisestä palvelukeskuksesta (Spake). Ryhmä kokoontuu kolme kertaa vuodessa.

Jäsenet:

 • DHL Freight (Finland) Oy, DHL Express
 • Federal Express Corporation, Suomen sivuliike
 • TNT Suomi Oy
 • United Parcel Services Oy

Sähköisen asioinnin asiakasyhteistyöryhmän työn pääpaino on sähköisen asioinnin kehittämisideoissa, muutoksissa, käyttöönotoissa ja palveluissa sekä näihin liittyvissä asiakastarpeissa. Asiakasyhteistyöryhmä koostuu ohjelmistotaloista, sanoma-asioinnin operaattoreista, palveluntarjoajista, sähköisen asioinnin suurista asiakkaista ja sidosryhmistä sekä Tullin sähköisen asioinnin asiantuntijoista. Puheenjohtajana toimii kehityspäällikkö Mira Holmroos Tullin tietohallinnosta ja sihteerinä Irene M. Lahtinen asiakkuus- ja veronkantoyksikön kehittämisryhmästä.

Ryhmä kokoontuu kahdesti vuodessa.

Jäsenet:

 • Capgemini Finland Oy
 • CGI Suomi Oy
 • DB Schenker Oy
 • Digia Oyj
 • Itella Information Oy
 • Samex Solutions Oy
 • TeliaSonera Finland Oyj
 • Tieto Oyj
 • UPM-Kymmene Oyj

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta