Ahvenanmaan erityisasema

Suomen EU-liittymissopimuksen (1995) mukaan Ahvenanmaan maakunta ei kuulu Euroopan yhteisön arvonlisävero- eikä valmisteveroalueeseen. Maakunta kuuluu kuitenkin osana Suomea yhteisön tullialueeseen ja tulliunioniin.

Näiltä sivuilta löydät tietoa Ahvenanmaan verorajan vaikutuksesta arvonlisä- ja valmisteverotuksen ilmoitusmenettelyihin.

Ilmoitusmenettely arvonlisäverotuksessa

Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välinen tuonti ja vienti

Ilmoitusmenettely riippuu siitä, onko kysymyksessä käteisasiakas vai rekisteröity asiakas. Tavanomaisesta poikkeavia menettelyjä aiheuttavat mm. tavaran korjaus ja muu ulkoinen jalostus, väliaikainen tuonti ja vienti, käytettyjen tavaroiden tuonti Ahvenanmaalle sekä postilähetykset.

Miten hakeudutaan rekisteröidyksi asiakkaaksi?

Maarianhaminan tulli myöntää hakemuksesta maksuttoman verorajanumeron sellaiselle arvonlisäverovelvolliselle, joka harjoittaa säännöllistä kauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä. Tätä numeroa voidaan käyttää ainoastaan verorajakaupassa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä. Hakulomakkeita saa Maarianhaminan tullista ja Tullin nettisivuilta:

Miten rekisteröity asiakas maksaa veron?

Verorajalla arvonlisäveroilmoitukseksi riittää kuljetusta varten tehty rahtikirja. Ilmoitus on annettava jokaisesta verorajan yli kuljetettavasta tavaraerästä erikseen.

Rahtikirjan lisäksi on annettava veroilmoitus ja maksettava arvonlisävero verokausittain (=kalenterikuukausittain). Kunkin verokauden aikana tapahtuneista verorajakaupoista on annettava veroilmoituksen (lomake 118As) lisäksi yhteenvetoilmoitus (lomake 118s).

Ilmoitukset on toimitettava Maarianhaminan tulliin viimeistään verokautta seuraavan toisen kalenterikuukauden 15. päivänä. Mikäli kalenterikuukauden aikana ei ole ollut verorajakauppaa Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välillä, ei veroilmoitusta tarvitse antaa. Veroilmoitus tehdään ostaja- tai myyjäkohtaisesti.

Miten käteisasiakas maksaa veron?

Käteisasiakas on yksityishenkilö tai yritys, jolla ei ole verorajanumeroa. Käteisasiakkaana toimivalla yrityksellä, joka on arvonlisäverovelvollinen Suomessa, on kotimaan arvonlisäverotuksessa vähennysoikeus laissa säädetyin edellytyksin verorajalla maksamastaan arvonlisäverosta.

Käteisasiakas ilmoittaa tavaran verotettavaksi esittämällä Tullille tavaraa koskevan kauppalaskun kopion saaristolautalla olevaan Tullin postilaatikkoon tai toimittaa verorajailmoituksen Maarianhaminan tulliin. 

Muita veroraja-asiakkaan lomakkeita

Tarkempia ohjeita käteisasiakkaan ja rekisteröidyn asiakkaan verotuksesta sekä mm. erityistilanteista Ahvenanmaan ja Manner-Suomen välisessä tuonnissa ja viennissä, EU-tavaroiden tuonnista Manner-Suomen kautta Ahvenanmaalle, tuonnista Ahvenanmaalle toisista EU-jäsenvaltioista ja viennistä Ahvenanmaalta toisiin EU-jäsenvaltioihin löydät ohjeesta Ilmoitusmenettely arvonlisäverotuksessa Ahvenanmaan kaupassa (pdf)

Erityiset veroalueet ja passittaminen

Erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen välillä unionitavaroiden passittaminen (T2F-passituksella) on pakollista ainoastaan silloin, kun erityiseltä veroalueelta tavarat on tarkoitus kuljettaa muualle kuin siihen jäsenmaahan, johon ensimmäiseksi saavutaan. Esim. Ahvenanmaalta Suomeen ei tarvitse passittaa mutta, jos ko. tavarat kuljetetaan edelleen Viroon, on ne passitettava.

Unionitavaroiden passittaminen T2F-passituksella on kuitenkin aina mahdollista erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen välillä tai kahden erityisen veroalueen välillä.

Muut kuin unionitavarat eli kolmannen maan tavarat passitetaan normaalisti T1-passituksella myös erityisen veroalueen ja muun unionin tullialueen (tai yhteisen passituksen alueen) välillä.

Erityisiä veroalueita ovat: Ahvenanmaa, Athosvuori, Guadeloupe, Martinique, Mayotte, Ranskan Guayana, Réunion, Kanaalisaaret ja Kanariansaaret.  

Ota yhteyttä
Ahvenanmaan veroraja-asiat
arkisin 9–15
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus