AEO – valtuutettu talouden toimija

AEO-toimija on yritys, joka on saanut Tullin turvallisuustodistuksen tullaus- ja logistiikkatoiminnoilleen ja on sen vuoksi oikeutettu etuihin koko EU:n alueella.

Voit käydä katsomassa Suomen ja koko EU:n AEO-toimijat komission järjestelmästä. Sivuliikkeen AEO-todistus näkyy todistuksen myöntävän jäsenmaan kohdalla. Siirry sivulle Authorised Economic Operator

AEO pähkinänkuoressa

 • AEO on globaali eri maiden Tullien yritysturvallisuusohjelma.
 • AEO-toimijaksi hakeutuminen on vapaaehtoista.
 • AEO-valtuutuksia on kolmenlaisia: 1) AEOC - yksinkertaistetut menettelyt 2) AEOS - vaarattomuus ja turvallisuus ja 3) Molemmat valtuutukset.
 • AEO-etujen toteutumiseen vaikuttaa myös AEO-aseman vastavuoroinen hyväksyminen EU:n ja kolmansien maiden välillä.
 • AEO-toimijaksi hakeutuvan yrityksen on täytettävä valtuutuskohtaiset vaatimukset ja arviointikriteerit.
 • Tiukkojen turvallisuusnormien täyttäminen saattaa muodostua merkittäväksi taloudelliseksi investoinniksi hakijalle.
 • AEO-asema on oikeushenkilökohtainen (= y-tunnus). Konserni ei voi hakeutua yhdellä hakemuksella AEO-toimijaksi.
 • Tulli antaa maksutonta asiakaskonsultointia ennen AEO-toimijaksi hakeutumista.
 • Jos valtuutuksen saamisen jälkeen joku hakemusvaiheessa ilmoitettu tieto muuttuu, ilmoita se Tullille muutostietolomakkeella.

Huomioi nämä

AEO-hakijaksi hyväksytään yritys,

 • joka on sijoittautunut unioniin (poikkeus lentoyhtiöt ja varustamot) ja
 • jonka toimintaa tullilainsäädäntö koskee; esimerkiksi yritys käsittelee tullivalvonnassa olevaa tavaraa, siihen liittyvää tietoa tai asiakirjoja.

AEO-hankkeen tavoitteena on, että mahdollisimman moni kansainvälisen toimitusketjun osapuoli hakeutuu AEO-toimijaksi. Tyypillisiä AEO-toimijoita EU:ssa ovat esimerkiksi valmistajat, viejät, huolintaliikkeet, varastonpitäjät, tulliasioitsijat, kuljetusliikkeet ja tuojat.

Ajantasainen tieto Suomen ja EU:n AEO-toimijoista on komission AEO-järjestelmässä.


AEO-toimija hyötyy

 • yleisvakuuden alennuksista/vapautuksesta (AEOC-toimija)
 • tiettyjen Tullin myöntämien lupien nopeutetusta myöntämisestä kaikissa EU-maissa
 • tullivalvontaan liittyvien tarkastusten helpotuksista koko EU:n alueella
 • Tullin turvallisuusarvioijien asiantuntemuksesta prosessin aikana
 • toimitusketjun turvallisuuden paranemisesta
 • luotettavan toimijan maineesta sekä
 • tulevaisuudessa eduista maailmanlaajuisesti kun EU:n tavoitteet AEO-aseman vastavuoroisesta hyväksymisestä toteutuvat laajemmin.

AEO-valtuutus ei ole edellytys EU:n ulkorajat ylittävälle kaupalle, mutta se tulee hankkeen edetessä nopeuttamaan tavaravirtoja sitä mukaa kun WCO:n jäsenet käynnistävät AEO-ohjelmansa, ja kun statusten hyväksymisestä vastavuoroisesti sovitaan EU:n ja kolmansien maiden välillä.


AEOS-valtuutuksen suurimpia etuja ovat MRA-sopimukset EU:n ja kolmansien maiden välillä. MRA tarkoittaa sitä, että AEO-toimijan asema tunnustetaan vastavuoroisesti niissä kolmansissa maissa, joiden kanssa EU on tehnyt sopimuksen. MRA:n myötä AEO-toimija saa alemman riskiluokituksen toisessa sopimusmaassa, tavara kulkee sujuvammin ja tavaran tarkastuksia tehdään vähemmän.

EU:lla on MRA-sopimuksia tällä hetkellä USA:n, Japanin, Kiinan, Sveitsin, Norjan ja Andorran kanssa. Neuvottelut ovat käynnissä mm. Kanadan ja Meksikon kanssa.

Vain AEOS-toimija voi saada MRA-edut toisessa sopimusmaassa. Yrityksen pitää AEOS-hakemusta jättäessään hyväksyä tietojenvaihto sopimusosapuolten välillä. Tietojenvaihdon kautta eri maiden tullit pystyvät varmistamaan, että toimijalla on AEOS-status.

MRA-sopimusosapuolten välillä vaihdettavat tiedot:

 • AEO-toimijan nimi
 • AEO-toimijan osoite
 • valtuutuksen voimassaolo
 • valtuutuksen voimaantulopäivä
 • valtuutuksen keskeytykset ja kumoamiset
 • EORI- tai AEO-valtuutuksen numero.

AEO-toimijan tunnistenumero on ilmoitettava kohdemaan tuonti-ilmoituksessa, jotta AEOS-toimija voi saada MRA-etuja. Tunnisteen muoto riippuu kohdemaan teknisistä järjestelyistä. Kun kohdemaan tulli on saanut tuonti-ilmoituksesta tunnisteen, se tarkistaa EU-tietokannasta tunnisteen voimassaolon.

Lisää aiheesta: MRA, Mutual Recognition Agreement


Hakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutos ilmoitetaan Tullille muutostietolomakkeella.

Muutoksia voivat olla esimerkiksi

 • AEO-vastuuhenkilön muutos
 • tulliasioista vastaavan henkilön muutos
 • oleellinen muutos tullaustoiminnassa (esim. uusi tullivarasto, tullaustoiminnan päättyminen jossakin toimipisteessä) ja
 • toimipisteen yhteystietojen muutos.

Ota yhteyttä
AEO-asiakasneuvonta
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6brn

Tulli tarjoaa maksutonta neuvontaa jokaiselle AEO-asemasta kiinnostuneelle yritykselle ennen hakemuksen jättämistä.

Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat AEO

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta