Vienti ja poistuminen

Aihe Tarkennettu aihe 2016 tilanne Vaiheittaiset muutokset 2016 - 2020
Vienti Alkuperä EU:n viejät voivat käyttää GSP-järjestelmässä kauppalaskuilmoitusta, EUR.1-tavaratodistusta (kumulaatiovienti) ja korvaavaa Form A -alkuperätodistusta (jälleenlähettäminen).

Viejien on EU:ssa hakeuduttava REX-järjestelmään rekisteröidyksi viejäksi vuoden 2017 aikana tietyissä tapauksissa, joissa rekisteröinti korvaa GSP-järjestelmässä käytettävän kauppalaskuilmoituksen, EUR.1-tavaratodistuksen (kumulaatiovienti) ja korvaavan Form A -alkuperätodistuksen (jälleenlähettäminen).

Unionin viejien, riippumatta siitä ovatko ne rekisteröityjä vai eivät, on 1.1.2017 alkaen annettava lähetettävistä alkuperätuotteista alkuperävakuutus, jos lähetyksen alkuperätuotteiden arvo on enintään 6 000 euroa.

Jälleenlähettäjät, jotka lähettävät alkuperätuotteita muualle unionin alueella, on rekisteröitävä korvaavien alkuperävakuutusten laatimista varten, jos osalähetyksiin jaettavan alkuperäisen lähetyksen alkuperätuotteiden yhteisarvo on yli 6 000 euroa.

Ainoastaan REX-järjestelmään rekisteröidyt jälleenlähettäjät voivat laatia korvaavia alkuperävakuutuksia alkuperätuotteista, jotka viedään Norjaan tai Sveitsiin.  

Vienti Lupa antaa vienti-ilmoitus eri jäsenvaltioon, missä vientitavara on ilmoitushetkellä Toimijalla voi olla vielä voimassa yksinkertaistetun menettelyn yhteisölupa SASP, ja AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, jonka mukaisessa toiminnassa ei vielä voida käyttää sähköistä tiedonsiirtoa jäsenvaltioiden välillä. AEOC-toimija voi hakea keskitetyn tulliselvityksen lupaa, ja uudet toimintamallit, mm. jäsenvaltioiden välinen sähköinen tiedonvaihto ja uudet ilmoitusmallit, ovat käytössä; EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.
Vienti Saateasiakirja

Vientimenettelyyn hyväksytystä tavarasta on tulostettu EU:n määritysten mukainen saateasiakirja EAD, joka on esitettävä poistumispaikalla.

EAD-saateasiakirjaa ei enää vaadita eikä määritetä lainsäädännössä, ilmoituksen viitenumeron (MRN) esittäminen poistumispaikalla riittää. EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.
Poistuminen Ositettuna poistuvat tavarat Ensimmäisen osituserän vahvistanut tullitoimipaikka valvoo osituksen ja tekee loppukoonnin perustuen pääsääntöisesti manuaalisiin osaerien poistumisvahvistuksiin.  
Poistuminen Poistumisvaiheen ilmoitukset Suomessa on vaadittu sähköinen esittäminen meri-, lento- ja rautatieliikenteen poistumispaikalle saapumisesta sekä viimeistään seuraavana arkipäivänä poistumisesta sähköinen ilmoituspari poistumisen esittämisilmoitus - poistumisilmoitus  
Poistuminen Väliaikaisesta varastosta poistuva tullaamaton tavara Jos tavara on ollut enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa ja poistunut sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle, sille ei ole ollut omaa ilmoitusta. EU:ssa otetaan käyttöön uusi sähköinen jälleenviennin tiedonanto tavaralle, joka on ollut enintään 14 vrk väliaikaisessa varastossa ja poistuu sieltä suoraan EU:n ulkopuolelle; EU:n työohjelman mukaan aikaisintaan 1.10.2019 alkaen, viimeistään 2.3.2020.

 

Huomioi nämä

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta