EU:n tullilainsäädäntö

Unionin tullilainsäädäntö julkaistaan EU:n komission ylläpitämässä EUR-Lex-portaalissa. Alle on koottu tärkeimmät säännökset. Niitä voi hakea portaalista esimerkiksi päätöksen tai asetuksen numerolla.

eTullipäätös
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös 70/2008 15.1.2008 paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä.

UTK
Unionin tullikoodeksi eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 952/2013 unionin tullikoodeksista. Englanniksi UCC, Union Customs Code.

TA
Täytäntöönpanoasetus eli komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2447 UTK:n tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Englanniksi IA, Implementing Act.

DA
Delegoitu asetus eli komission delegoitu asetus (EU) 2015/2446 UTK:n täydentämisestä eräitä unionin tullikoodeksin säännöksiä koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta. Englanniksi DA, Delegated Act.

TDA
Siirtymäsäädös 2016/341, eli EU:n komission siirtymäsäännökset, joita sovelletaan kunnes UTK:n soveltaminen alkaa, ja IT-järjestelmät ovat valmiita EU:n työohjelman mukaisessa aikataulussa. Englanniksi Transitional Delegated Act.

WP
Työohjelma eli EU:n komission täytäntöönpanopäätös 2016/758 tullikoodeksiin liittyvästä työohjelmasta. Tätä päätöstä IT-projektien mukaisten uudistuvien ilmoitusjärjestelmien aikatauluista päivitetään EU:n monivuotisen strategisen suunnitelman, Multi-Annual Strategic Plan (MASP), päivitysten yhteydessä 1 - 2 vuoden välein. Englanniksi: Work Programme.

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta