Unioniaseman selvitys – saapuva tavara

Unionitavaroita voi siirtää EU:ssa ilman tullimuodollisuuksia. Joissakin tapauksissa unionitavaran tullioikeudellinen asema pitää kuitenkin todistaa, kun tuotavaa tavaraa on kuljetettu EU:n tullialueen ulkopuolisen alueen kautta. Yleisin tällainen tilanne on meriliikenteessä, kun unionitavaraa kuljetetaan tullialueen osien välillä meritse reitillä, jolle ei ole myönnetty tullilainsäädännössä tarkoitettua säännöllisen reittiliikenteen lupaa.

Huomioi nämä

Unionitavaroiden tullistatus voidaan ilmoittaa AREX-turvatietojärjestelmään annettavalla

 • saapumisen yleisilmoituksella (IE315) tai
 • yleisilmoituksella (IE344), jonka virallinen nimi on yleisilmoitus väliaikaista varastointia varten.

Unioniaseman todistavaan liiteasiakirjaan viitataan saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella tavaraerän liiteasiakirjoissa koodin 2YMM avulla. Ilmoituksen antaja vastaa ilmoittamansa tiedon oikeellisuudesta.

Unioniaseman todistavaksi asiakirjaksi hyväksytään asiakirjat, joissa on EU:n tullikoodeksin täytäntöönpanoasetuksen 199 artiklassa luetellut tiedot, esimerkiksi:

 • T2L- tai T2LF-asiakirja
 • kauppalasku
 • kuljetusasiakirja
 • e-AD eli valmisteveron alaisten tavaroiden verottomassa siirrossa EMCS-järjestelmään annetun ilmoituksen saateasiakirja ARC-koodeineen.

Jos ilmoittajalla on käytössään esimerkiksi T2L-asiakirja, tavaraeräkohtaisissa tiedoissa täytyy ilmoittaa:

 • kohdassa tullistatus (sanomakuvauksen kenttä ”unioniasema”): koodi C
 • kohdassa liiteasiakirjat, kuljetusasiakirjan lisäksi:
  • asiakirjakoodi 2YMM ja sen numeroksi selite ”TA art. 199” ja
  • asiakirjakoodi N825 (=T2L) ja asiakirjan yksilöivä numero ja päivämäärä muodossa ppkkvvvv.

Unionitavaroita ei voi ilmoittaa samalla saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella tullaamattomien tavaroiden kanssa. Näistä on tehtävä eri ilmoitukset, ellei kuljetusyhtiöllä ole lupaa ilmoittaa tavaran unioniasemaa valtuutettuna antajana tavaraluettelolla, jolloin se voi ilmoittaa samalla ilmoituksella sekä unionitavaroita että muita tavaroita. Tavaraerän tiedoissa käytetään koodeja C, F tai N ja asiakirjakoodin 2YMM asiakirjanumerona käytetään luvan numeroa.

Unionitavaraksi ilmoitetut tavarat vapautuvat tullivalvonnasta, kun ne on esitetty Tullille AREX-turvatietojärjestelmään annettavalla saapumisen esittämisilmoituksella (IE347).

Jos kuljetusyhtiö ilmoittaa tavaran saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella unionitavaraksi, tavaraa ei saa ilmoittaa esittämisilmoituksella varastoon purettavaksi. Poikkeuksena on suomalaiseen satamaan muualta EU:n erityiseltä veroalueelta kuin Ahvenanmaalta saapuva F-statuksella ilmoitettu tavara, tai Ahvenanmaalle muualta EU:sta kuin Manner-Suomesta saapuva F-statuksen tavara - tällainen tavara se pitää esittää väliaikaiseen varastoon purettavaksi, jollei tavarasta ole annettu ennakolta tulli-ilmoitusta.

Jos kuljetusliike ilmoittaa tavaran unioniaseman AREX-ilmoituksella, sen on välitettävä tieto unioniasemasta toimijaketjussa seuraavalle toimijalle, esimerkiksi terminaalioperaattorille tai muulle satamatoimijalle, jonka tiloihin lasti aluksesta puretaan.

Jos unionitavaran tullistatusta ja unioniaseman todistavaa asiakirjaa ei ole ilmoitettu AREX-ilmoituksella, kuljetusliike ei voi korjata tietoja sähköpostitse esittämisilmoituksen antamisen jälkeen ns. manifestikorjauksella. Tällöin tavaran unioniaseman todistava asiakirja on toimitettava Tulliin.

Manifesti voi toimia unioniaseman todistavana asiakirjana vain, jos siinä on valtuutetun antajan lupanumero tai Tullin vahvistus. Muissa tapauksissa manifestilla C-statuksella ilmoitetulle unionitavaralle täytyy löytyä ilmoittajan kirjanpidosta myös varsinainen unioniaseman todistava asiakirja.

Ilmoituksen antajan tai tämän edustajan on arkistoitava tavaran unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä kuluva vuosi + 3 vuotta Tullin tarkastuksia varten. Asiakirjasta pitää käydä ilmi myös sen AREX-ilmoituksen MRN- että tavaraeränumerot, jolla siihen on viitattu.


Jos tavaroita ei ilmoiteta saapumisen yleisilmoituksella tai yleisilmoituksella unionitavaroiksi, tavarat eivät vapaudu tullivalvonnasta esittämisilmoituksen perusteella. Unionitavaroista pitää tällöin toimittaa unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä Tulliin. Asiakirjassa pitää olla tavaroista annetun saapumisen yleisilmoituksen tai yleisilmoituksen viitenumero MRN tavaraeränumeroineen.

Tavaroilla on väliaikaisesti varastoidun tavaran asema, kunnes Tulli hyväksyy unioniaseman todistavan asiakirjan. Väliaikaisen varaston pitäjä luovuttaa tavarat Tullin hyväksymää unioniaseman todistavaa asiakirjaa vastaan ja liittää asiakirjan kirjanpitoonsa.

Jos väliaikaisen varaston pitäjälle ei ole annettu etukäteen tietoa unionitavaran tullistatuksen ilmoittamisesta AREX-ilmoituksella, ja tavara on otettu väliaikaisen varaston kirjanpitoon, varaston pitäjä voi vaatia Tullin hyväksymän unioniaseman todistavan asiakirjan ennen tavaran luovuttamista.


Jos unionitavara saapuu lentäen kolmannen maan kautta, on siitä esitettävä unioniaseman todistava asiakirja alkuperäisenä Lentotulliin. Tulli merkitsee tavaran unioniaseman AREX-järjestelmään. Väliaikaisen varaston pitäjä luovuttaa tavarat tullin leimaamaa asiakirjaa vastaan.


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta