Tavarat, joista ilmoitusta ei tarvitse antaa

Saapuvat tavarat

Unionin tullialueelle suoraan unionin ulkopuolisista maista tuoduista tavaroista on tehtävä saapumisen yleisilmoitus. Ilmoitus täytyy tehdä kaikista tavaroista – myös unionitavaroista ja esimerkiksi kaikista jaksotullattavista puukuormista (ei siis ole turvallisuutta koskevaa jaksoilmoitusta).

Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse antaa tavaroista, jotka kuljetetaan tullialueen aluevesien tai ilmatilan kautta ilman että kuljetuksen aikana pysähdytään yhteisöalueella. Lisäksi ennakkoilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle on rajattu

 1. sähköenergia
 2. putkijohdoissa tuotavat tuotteet
 3. kirjeet, postikortit ja painotuotteet
 4. maailman postiliiton yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti tuotavat tavara (postilähetyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä enintään 50 kg painavaa yksittäistä lähetystä)
 5. muulla toimella tehtävien tulli-ilmoitusten kattamat tavarat, lukuun ottamatta kuljetussopimuksen perusteella kuljetettavia muuttotavaroita, kuormalavoja, kontteja ja kuljetusvälineitä
 6. matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 7. tavarat, joista hyväksytään suullinen ilmoitus, lukuun ottamatta kuljetussopimuksen perusteella kuljetettavia muuttotavaroita, kuormalavoja, kontteja ja kuljetusvälineitä
 8. ATA- ja CPD-carnet’lla tuotavat tavarat
 9. ns. NATO-sopimuslomakkeella tuotavat tavarat
 10. unionin satamien tai lentoasemien välillä kulkevissa aluksissa tuotavat tavarat edellyttäen että kuljetusväline ei matkallaan poikkea EU:n ulkopuoliseen satamaan tai lentokentälle
 11. diplomaattitavarat
 12. aseet ja puolustustarvikkeet, jotka jäsenvaltion sotilaallisesta puolustuksesta vastaavat viranomaiset tuovat yhteisön tullialueelle sotilaskuljetuksena tai pelkästään sotilasviranomaisten käyttöön
 13. unioniin sijoittautuneen henkilön operoimilta poraus- tai tuotantolautoilta tai tuulivoimaloista suoraan yhteisöön tuotavat seuraavat tavarat:
  • lauttoihin tai voimaloihin sisältyneet tavarat, jotka on tarkoitettu lauttojen tai voimaloiden rakentamiseen, kunnostamiseen, ylläpitoon tai muuttamiseen
  • lauttojen tai voimaloiden varustamiseen tarkoitetut tavarat
  • lautoilla tai voimaloissa käytetyt tai kulutetut muonitustavarat
  • lautoilta tai voimaloista peräisin olevat vaarattomat jätetuotteet
 14. enintään 22 euron arvoisen lähetyksen tavarat, jos tulli suostuu tekemään riskianalyysin käyttäen taloudellisen toimijan omaan järjestelmään sisältyviä tietoja tai tästä järjestelmästä saatuja tietoja
 15. verorajan ulkopuolelta tuotavat tavarat ja tavarat, jotka tuodaan unionin tullialueelle Helgolandista, San Marinon tasavallasta tai Vatikaanivaltiosta.

Vaikka yllä mainituista tavaroista ei tarvitse tehdä ennakolta saapumisen yleisilmoitusta, saapumistoimipaikan täytyy tehdä riskianalyysi myös näille tavaroille. Riskianalyysi tehdään yleisilmoituksen ja muiden käytettävissä olevien tietojen perusteella, kun tavarat esitetään tullille. Tämä sääntö koskee myös kohdassa 14 mainittuja enintään 22 euron arvoisia tavaroita.

Poistuvat tavarat

Seuraavista poistuvista tavaroista ei tarvitse antaa turvatietoilmoitusta, eikä niihin sovelleta viennin tai poistumisen ilmoituksiin liittyviä määräaikoja:

 1. sähköenergia
 2. putkijohdoissa vietävä tuotteet
 3. kirjeet, postikortit ja painotuotteet
 4. maailman postiliiton yleissopimuksen sääntöjen mukaisesti vietävät tavarat (postilähetyksellä tarkoitetaan tässä yhteydessä enintään 50 kg painavaa yksittäistä lähetystä)
 5. muulla toimella tehtävien tulli-ilmoitusten kattamat tavarat. lukuun ottamatta kuljetussopimuksen perusteella kuljetettavia kuormalavoja, kontteja maantierautatie-, ilma- ja meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineitä
 6. matkustajien henkilökohtaisiin matkatavaroihin sisältyvät tavarat
 7. tavarat, joiden osalta hyväksytään suullinen ilmoitus. lukuun ottamatta kuljetussopimuksen perusteella kuljetettavia kuormalavoja, kontteja maantierautatie-, ilma- ja meri- ja sisävesiliikenteen kuljetusvälineitä
 8. ATA- ja CPD-carnet’lla vietävät tavarat
 9. ns. NATO-sopimuslomakkeella vietävät tavarat
 10. unionin satamien tai lentoasemien välillä kulkevissa aluksissa vietävät tavarat, edellyttäen että kuljetusväline ei matkallaan poikkea EU:n ulkopuoliseen satamaan tai lentokentälle
 11. aseet ja puolustustarvikkeet, jotka jäsenvaltion sotilaallisesta puolustuksesta vastaavat viranomaiset vievät unionin tullialueelta sotilaskuljetuksena tai pelkästään sotilasviranomaisten käyttöön
 12. unionin ulkopuolelle sijoittautuneen henkilön operoimille poraus- tai tuotantolautoille suoraan yhteisöstä vietävät seuraavat tavarat:
  • tavarat, joita käytetään tällaisten lauttojen rakentamiseen, kunnostamiseen, ylläpitoon tai muuttamiseen
  • lauttojen varustamiseen tarkoitetut tavarat
  • lautoilla käytetyt tai kulutetut muonitustavarat
 13. enintään 22 euron arvoisen lähetyksen tavarat, jos tulliviranomaiset suostuvat tekemään riskianalyysin käyttäen taloudellisen toimijan omaan järjestelmään sisältyviä tietoja tai tästä järjestelmästä saatuja tietoja

Kaikista yllä mainituista tavaroista on tehtävä ilmoitus, mutta ilmoituksen tekoa on helpotettu erikseen säädetyillä tavoilla.

Kohdassa 10. mainittujen EU-maiden välisten kuljetusten vienti-ilmoittamisessa ei ole helpotuksia. Näihin kuljetuksiin ei kuitenkaan sovelleta tullikoodeksiin perustuvia määräaikoja, vaan jokainen jäsenvaltio saa itse määritellä ilmoittamisen tarkemmat määräajat. 

Huomioi nämä

Elinsiirtolähetyksiä ei tarvitse tuonti- tai vientiselvittää. Kun lähetys saapuu, siitä on annettava turvatiedot, ja rahdinkuljettajan on toimitettava MRN- ja tavaraeränumero Lentotullin tiedoksi.


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta