Saapuvan tavaran ilmoitukset

Unionin lainsäädäntö velvoittaa kuljetusliikkeitä antamaan tiedot sähköisesti EU:n ulkopuolelta kuljettamistaan tavaroista ennen niiden unioniin saapumista. Saapumisen ilmoitukset annetaan Tullin Turvatietojärjestelmään (AREX), jolla on rajapinnat Tullin muihin järjestelmiin sekä muiden jäsenmaiden järjestelmiin. Näin Tulli varmistaa, että tavaroiden tuonti unionin alueelle on sallittua ja että tavarat on esitetty ennen kuin niille osoitetaan tulliselvitysmuoto. Tulli käyttää Turvatietojärjestelmää myös tullaamisen valvontaan.

Kansallinen lainsäädäntö taas velvoittaa unionin alueelta tuotavien tavaroiden ilmoittamiseen.

Huomioi nämä

Euroopan unioni on solminut erilliset sopimukset sekä Sveitsin (ml. Liechtenstein) että Norjan kanssa turvatietojen ilmoitusvelvollisuudesta ja tietojen riskianalysoinnista. Sopimusten mukaan turvatietoja ei tarvitse antaa näistä maista saapuvista tai poistuvista tavaroista.

Kun tavaran lähtömaa on joko Norja tai Sveitsi, ei tavaroista tarvitse antaa saapumisen yleisilmoitusta, mutta niistä on annettava sähköinen yleisilmoitus (IE344).


Jos kuljetusväline ei saavu unioniin alkuperäisellä saapumisen yleisilmoituksella ilmoitettujen toimipaikkojen kautta, vaan jonkun muun jäsenmaan toimipaikan kautta, kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on ilmoitettava aiotulle saapumistoimipaikalle tapahtuneesta reittimuutoksesta.

Diversioilmoituksen tarkoituksena on se, että toimijan ei tarvitse laatia uusia saapumisen yleisilmoituksia ja tullihallinnot voivat hyödyntää jo kerran annettuja ilmoitustietoja.

Alkuperäinen, aiottu saapumistoimipaikka välittää havaitsemansa riskitiedot uudelle, todelliselle saapumistoimipaikalle, jotta toimipaikka voi ryhtyä tarvittaviin valvontatoimenpiteisiin.

Kuljetusvälineestä vastaavan toimijan on laadittava uuteen saapumistoimipaikkaan purettavista tavaroista tavanomaiset muut ilmoitukset, Suomessa yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten sekä esittämisilmoitus.


Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta