Saapuminen ja poistuminen

Kun tavaroita tuodaan unionin alueelle tai viedään sieltä pois, on niistä annettava Tullille sähköisesti turvatiedot ennen tavaroiden saapumista tai poistumista. Turvatiedot ovat toimija-, tavara-, kuljetus- ja reittitietoja.

Kun unionin ulkopuolisesta satamasta tai lentokentältä saapuvan laivan tai lentokoneen on tarkoitus käydä useammassa kuin yhdessä unionin satamassa tai lentokentällä, ensimmäiseen unionissa sijaitsevaan tullitoimipaikkaan on jätettävä saapumisen yleisilmoitus kaikista kuljetettavista tavaroista. Ilmoitus on annettava myös niistä tavaroista, joita ei pureta unionialueelle.

Seuraaviin yhteisön tullialueella sijaitseviin tullitoimipaikkoihin annetaan yleisilmoitus tavaroiden väliaikaista varastointia varten ainoastaan tavaroista, jotka puretaan sinne.

Poistuvan tavaran turvatiedot annetaan joko vienti-ilmoituksella tai poistumisen yleisilmoituksella. Turvatiedot voidaan antaa myös osana passitusilmoitusta.

Saapumisen ja poistumisen ilmoitusten antamisesta vastaa aina kuljetusliike, vaikka se käyttäisikin edustajaa ilmoitusten antamisessa. Vienti-ilmoituksen antamisesta vastaa viejä tai edustaja.

Ilmoitusten antamisen aikarajat määräytyvät kuljetusmuodon ja kuljetusreittien mukaan. 

 • EU-maat
  • EU:n tulli- ja veroalue
  • EU:n kanssa tulliliitossa olevat maat ja alueet
  • EUn tullialueeseen kuuluvat maat ja alueet, jotka eivät kuulu veroalueeseen
 • ETA-maat
 • Schengen-maat
 • EFTA-maat
 • Yhteinen passitusalue

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta
Valikko