Päätöksen oikaiseminen

Muutoksenhaun pakollinen ensimmäinen vaihe on oikaisuvaatimuksen tekeminen Tullin antamaan päätökseen. Tämä koskee päätöksiä, jotka on annettu 1.1.2016 jälkeen. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi tehdä valituksen Helsingin hallinto-oikeudelle.

Oikaisuvaatimuksen käsittely kestää noin kolme kuukautta.

Huomioi nämä

Lähetä oikaisuhakemus sähköpostilla Tullin kirjaamoon kirjaamo(at)tulli.fi tai kirjeessä osoitteeseen Tulli, Tuonnin oikaisuhakemukset, PL 512, 00101 Helsinki.

Hakemuksena voit käyttää:

  • tullilomaketta 643s (Tullien palautusta/peruutusta koskeva hakemus)
  • tullilomaketta 99s (Jälkikantoon johtava muutosilmoitus). Lomakkeella on mahdollista hakea myös palautusta.

tai

  • vapaamuotoista hakemusta, joka sisältää lomakkeita vastaavat tiedot sekä muut tarvittavat tiedot.

Lue lisää:

 


Voit tiedustella asiaa Tullin kirjaamosta kirjaamo(at)tulli.fi tai p. 0295 527 000. Kirjaamo kertoo, milloin oikaisuhakemuksesi on saapunut Tulliin, eli hakemuksen vireilletulopäivän.


Voit hakea maahantuontiverojen palauttamista, jos olet esimerkiksi perunut kaupan ja lähettänyt tavaran takaisin myyjälle EU:n ulkopuolelle tai jos tavaran arvo on tullauksessa ilmoitettu väärin.

Lue lisää: Palautukset, korjaukset ja vaihdot


Palautus ei välttämättä näy vielä tililläsi, kun oikaisupäätös saapuu, vaan rahasumman siirtymiseen tilillesi voi mennä muutama päivä päätöksen saapumisesta.


Voit hakea pikaoikaisua, jos oikaistavaan tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Pikaoikaisuna käsitellään ainoastaan hakemukset verojen alentamiseksi. Jälkikantopyyntöjä ja nimikemuutosta koskevia hakemuksia ei käsitellä pikaoikaisuna.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Jos tullauksen teki puolestasi asiamies, pyydä tullauspäätös tältä asiamieheltä. Jos teit tullauksen itse Tullin Tuonti-ilmoituspalvelussa, kirjaudu palveluun uudestaan samoilla verkkopankkitunnuksilla.
Heti käyttöehtojen hyväksymisen jälkeen avautuu Etusivu, josta pääset tulostamaan tullauspäätöksen.

Nettituonnin käyttöehtojen mukaisesti yksityishenkilöillä on velvollisuus arkistoida tullaukseen liittyvät asiakirjat kuluvan vuoden + seuraavien 3 vuoden ajan tullauksesta, yrityksillä taas kuluvan vuoden + seuraavien 6 vuoden ajan tullauksesta. Tulli voi pyytää sinua esittämään asiakirjat.


Voit tehdä heti uuden (korvaavan) tullauksen oikealle asiakkaalle. Käytä korvaavassa tullauksessa samaa veronmääräytymispäivää kuin alkuperäisellä tullauksella. Lähetä mitätöintipyyntö virheellisestä tullauksesta Tullin kirjaamoon. 

Voit hakea pikaoikaisua, jos virheelliseen tullauspäätökseen liittyvä lasku on maksamatta ja laskun eräpäivään on aikaa vähintään viikko. Jos eräpäivä on jo mennyt, molemmat tullaukset on maksettava ja haettava palautusta jälkikäteen.

Lue lisää: Pikaoikaisu


Jos saat tiedon, että lähetyksesi odottaa varastolla luovutusta virheellisen kolliluvun tai painotiedon vuoksi, voit tehdä heti uuden tullauksen oikeilla tiedoilla, jolloin saat tavaran ulos varastosta. Sen jälkeen voit hakea virheelliselle tullaukselle oikaisua korvaavaa tullausta vastaan. 

  • Liitä mukaan varastonpitäjän vakuutus siitä, ettei tavaraa ole voitu luovuttaa virheellistä luovutuspäätöstä vastaan.
  • Lähetä vapaamuotoinen hakemus virheellisen tullauspäätöksen mitätöinnistä osoitteeseen kirjaamo(at)tulli.fi. Laita hakemuksen liitteiksi molemmat tullauspäätökset, varastonpitäjän vakuutus sekä asiakirja, jossa oikeat kolliluku/kilo-tiedot ilmoitetaan. Muista ilmoittaa pankkiyhteystietosi palautuksen maksamista varten.

Tullikoodeksin 116 artiklan mukaisesti tuontitullit on palautettava tai peruutettava seuraavista syistä:

  1. tuonti- tai vientitullin määrä on vahvistettu liian suureksi
  2. tavarat ovat viallisia tai tavarat eivät ole sopimuksen ehtojen mukaisia
  3. toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet virheen
  4. kohtuussyistä.

Unionin tullikoodeksin 116 artiklan 1 kohdan a) alakohtaan (vanhan tullikoodeksin 236 artikla) perustuvaa hakemusta pidetään oikaisuvaatimuksena. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus toimitetaan suoraan Helsingin hallinto-oikeuteen.

Lisätietoa: Valitukset

Kun tullauspäätökseen haetaan palautusta tai peruutusta unionin tullikoodeksin 116 artiklan 1 kohdan b) tai c) alakohdan nojalla (ennen 1.5.2016 vastaavat artiklat 237–239), tulee annettuun palautus- tai peruutuspäätökseen hakea Tullilta muutosta oikaisuvaatimusmenettelyllä. Vasta oikaisuvaatimukseen annetusta päätöksestä voi valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen.


Toimita oikaisuvaatimus Tullille määräajassa

30 päivää

Muu kuin tullin palauttamista tai tullin peruuttamista koskevassa asia (esim. virhemaksu).

3 kuukautta

Jos haet tulli-ilmoituksen mitätöintiä unionin tullikoodeksin 174 artiklan (ent. 237 artikla) nojalla. Esimerkiksi nettikaupasta tilattujen tavaroiden palautukset.

12 kuukautta

Jos haet oikaisua unionin tullikoodeksin 116 artiklan b) kohdan (ent. 238 artikla) nojalla. Esimerkiksi yrityksen vialliset, sopimuksen vastaisesti palautetut tavarat.                                             

3 vuotta       

Jos haet palautusta/peruutusta unionin tullikoodeksin 116 artiklan a), c) tai d) kohdan (ennen 236 artikla) perusteella, koska tullia on kannettu liikaa, kyseessä on viranomaisen virhe tai kohtuussyistä.


Tullien palauttamisesta ja peruuttamisesta sekä tullien kantamisesta jälkikäteen säädetään Euroopan unionin uudistetussa tullikoodeksissa (UTK). 


                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat Muutoksenhaku

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta