Miten tavaraa saa käsitellä varastoinnin aikana?

Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan käsitellä niiden säilymisen varmistamiseksi, ulkonäön tai markkinointikelpoisuuden parantamiseksi tai niiden valmistelemiseksi jakelua tai jälleenmyyntiä varten. Tällaisia toimia kutsutaan tavanomaisiksi käsittelyiksi. Tullin luvalla tavarat voi siirtää käsittelyä varten väliaikaisesti pois tullivarastosta.

Käsittely ei saa muuttaa tavaran alkuperäistä luonnetta tai vaikuttaa sen suorituskykyyn. Tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta tavaran kahdeksannumeroisen alanimikkeen on pysyttävä samana. Tavanomaiselle käsittelylle ei tarvitse hakea erillistä lupaa, mutta käsittelystä pitää tehdä merkintä varaston kirjanpitoon. Jos tavaran tullinimike muuttuu käsittelyn seurauksena, uusi nimike on merkittävä kirjanpitoon.

Sallittujen tavanomaisten käsittelyjen luettelo on Delegoidun asetuksen (DA) liitteessä 71–03.

Tavanomaisia käsittelyitä ovat esimerkiksi

  • kuljetuksen tai varastoinnin aikana tulleiden vaurioiden yksinkertaiset korjaamistoimet
  • pakkausten vaihtaminen
  • hintalappujen tai muiden vastaavien tunnusten kiinnittäminen
  • koneiden tai laitteiden testaus teknisten standardien noudattamisen varmistamiseksi yksinkertaisilla toimilla
  • denaturointi, vaikka tavaran 8-numeroinen alanimike muuttuisi käsittelyn seurauksena.

Jos aiottu käsittely muuttaisi tavaran luonnetta siten, ettei käsiteltävä laite pystyisi enää toimimaan itsenäisesti, toimenpidettä ei voi tehdä tavanomaisena käsittelynä. Näissä tilanteissa käsittely pitää tehdä sisäisen jalostuksen menettelyssä.

Jos tavanomaista käsittelyä ei voi tehdä varaston tiloissa, tavara voidaan erillisellä luvalla siirtää väliaikaisesti pois tullivaraston tiloista. Tällaisia käsittelyitä voivat olla esimerkiksi auton kuljetuksessa saamien pienten vaurioiden korjaaminen, loiskäsittely tai kankaan leikkaaminen määrämittaan.

Huomioi nämä

Tullivarastointimenettelyyn asetettuja tavaroita voidaan siirtää väliaikaisesti pois tullivaraston tiloista. Siirtoon on saatava etukäteen lupa tullilta, ellei kyse ole ylivoimaisesta esteestä (tulipalo tai muu force majeure -tilanne). Lupa voidaan myöntää jo tullivarastoluvassa, tai sitä voi hakea kertaluonteisesti varaston operatiivista toimintaa valvovalta tullilta.

Siirron aikana tavaralle voidaan tehdä tavanomainen käsittely.

Esimerkki: Villen Varasto on ottanut tullivarastoonsa auton, joka on saanut pintanaarmuja merimatkalla. Korjauksia ei voi tehdä Villen Varastossa, mutta Kallen Korjaamo Ky tarjoaa tarvittavia palveluita. Ville lähettää sähköpostia varaston operatiivista toimintaa valvovalle tullille. Sähköpostissa hän ilmoittaa aiotut käsittelyt, käsittelypaikan sekä siirron alkamis- ja päättymisajankohdat. Saatuaan tullilta myöntävän vastauksen Ville siirtää auton Kallen Korjaamolle ja tekee siirrosta sekä käsittelystä merkinnän kirjanpitoon. Auto paikkamaalataan ja palautetaan varastoon. Ville merkitsee kirjanpitoon, että auto on palautettu varastoon.


Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta