Miten annan tulli-ilmoituksen?

Tullivarastoinnin tulli-ilmoitus annetaan SAD-lomakkeella menettelyyn asettavassa tullissa, joka on yleensä varaston operatiivista toimintaa valvova tulli tai saapumispaikan tulli. Menettelyyn asettavat tullit on lueteltu tullivarastoluvassa.

Ilmoituksen antamisesta vastaa joko luvanhaltija tai menettelynhaltija

Tulli-ilmoituksen antamisesta vastaa yksityisessä tullivarastossa luvanhaltija. Yleisessä tullivarastossa ilmoituksesta ja siihen liittyvistä velvotteista on vastuussa luvassa määritelty luvanhaltija tai menettelynhaltija. Ilmoituksen voi antaa luvan- tai menettelynhaltija tai hänen valtuuttamansa edustaja tai asiamies (suora edustus). Ilmoittaja on vastuussa tulli-ilmoituksella antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

Anna SAD-lomakkeella täydelliset tiedot tavaroiden menettelyyn asettamista varten

Vakiomuotoisella ilmoituksella annetaan SAD-lomakkeella täydelliset tiedot tavaroiden menettelyyn asettamista varten. Käytettävän lomakkeen pitää olla itsejäljentävä, mutta tulli voi hyväksyä esimerkiksi lasertulosteen käytön. Lomakkeen tietosisällön tulee olla yhtenevä SAD-lomakkeen tietojen kanssa. Tulli-ilmoitus täytetään koneellisesti tai kuitenkin niin, että teksti on selkeästi luettavaa. Ilmoittaja voi täyttää ja tulostaa Tullin sivuilla olevan SAD-lomakepohjan.

Tavarat pitää ilmoittaa tulli-ilmoituksella tavaraerittäin. Varsinaisella SAD-lomakkeella ilmoitetaan ensimmäinen tavaraerä ja sitä seuraavat erät ilmoitetaan SAD-lomakkeen lisälehdillä. Tavaraerällä tarkoitetaan yhtä nimikeriviä koskevaa ilmoituserää, jolla on sama tekninen tai kaupallinen tavarankuvaus.

Kaupallisten asiakirjojen käyttäminen SAD-lomakkeen sijasta edellyttää erillistä yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn lupaa Lupakeskukselta.

Tulli-ilmoituksen (SAD) liitteeksi ei yleensä tarvita muita asiakirjoja. Jos tullivarastointimenettelyyn asetettavien tavaroiden lajin, laadun tai jonkin muun tiedon osalta on epäselvyyttä, tulli voi vaatia varastoonpanijaa esittämään lisäksi esimerkiksi kuljetusasiakirjoja, pakkausluetteloita tai edelliseen tullimenettelyyn liittyviä asiakirjoja.

Huomioi nämä

Tulli-ilmoituksella ”edeltävä toiminto” on tieto edeltävästä asiakirjasta tai menettelystä. Tiedolla varmistetaan tulliselvitysketjun katkeamattomuus.  Esimerkiksi tullivarastoinnin tulli-ilmoituksella se ilmoitetaan SAD-lomakkeen kohdassa 40 ” Yleisilmoitus/ Edeltävä asiakirja”. Tullivarastointia edeltää yleisimmin saapumisen yleisilmoitus, yleisilmoitus tai T1-passitus.

Tulli-ilmoituksen tekijän pitää varmistua oikeasta MRN- ja mahdollisesta tavaraeräkohtaisesta numerosta. Kuljetusliikkeen (esimerkiksi varustamon tai lentoyhtiön) tai tämän edustajan on annettava tulliselvityksestä vastuussa olevalle toimijalle tiedoksi tavaroita koskeva MRN- ja tavaraeräkohtainen numero.

Samalla MRN-numerolla voi olla useita tavaraeriä. Oikean tavaraeränumeron ilmoittamisella saadaan tullivarastointia edeltävä väliaikainen varastointi oikein päätettyä, ilmoituksen käsittely Tullissa voi nopeutua ja tarve jälkikäteisille selvittelyille vähenee.


Paljouden ilmoittaminen tulli-ilmoituksella on tärkeää, koska mahdolliset verot kannetaan muun muassa näiden tietojen pohjalta. Paljouteen liittyviä määreitä ovat pakkausten lukumäärä ja laji, netto- ja bruttopaino sekä joissain tapauksissa muu paljous.

Vaikka tavaran nimikkeen ilmoittaminen tulli-ilmoituksella on vapaaehtoista, on muun paljouden (kohta 41) ilmoittaminen pakollista, jos tämä lisäpaljous on ilmoitettu tavaran Taric-koodin yhteydessä. Käytännössä tämä tarkoittaa, että kappaletavarasta kuten tietokoneet, vaatteet tai astiat, tulee ilmoittaa kartonkimäärien (CR) lisäksi kappalemäärät (NAR). Lisäpaljous tulee ilmoittaa käyttäen virallisia lisäpaljouden paljousyksiköitä (koodiluettelo 0079).

Ensimmäisen tavaraerän kohdalla ilmoitetaan koko erän bruttopaino (kohta 35). Lisäksi ilmoitetaan erikseen jokaisen tavaraerän nettopaino (kohta 38.), joka on tavaran massa ilman pakkauspäällyksiä.


Tavarankuvauksella (SAD-lomake, kohta 31) tarkoitetaan tavaroiden tavanomaista kauppanimitystä, jonka perusteella tavarat voidaan tunnistaa ja luokitella. Tavarankuvaukseksi ei riitä tavaroita kuvaava yleisnimitys kuten ”elektroniikkaa”, ”koneita”, ”vaatteita”, ”jalkineita”, ”varaosia” tai ”työkaluja” vaan tavarat tulee yksilöidä esimerkiksi seuraavasti: ”tulostin”, ”näppäimistö”, ”auton tuulilasi”, ”T-paita”, ”housut”, ”saappaat”, ”naisten kengät” tai ”lenkkikengät”.  

Tavarankuvaus ei saa muuttua yleisemmäksi tavaraa varastoon pantaessa, varastoinnin aikana eikä tavaraa varastosta otettaessa. Tavarankuvaus voi kuitenkin tarkentua. Tarkentuneet tiedot tulee merkitä tavarakirjanpitoon ja tästä aiheutuneet kirjanpidon korjaukset tulee hyväksyttää varastoa valvovalla tullilla.

Jos tulli-ilmoituksella annettu tavarankuvaus ei täytä annettuja vaatimuksia, Tulli voi kieltäytyä ottamasta ilmoitusta vastaan.


Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, yritysasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta