Tullin meriliikennettä koskevat määräykset

Tulli on antanut määräykset Suomeen saapuvien ja Suomesta lähtevien alusten ilmoitusmenettelystä ja tavaroiden kuljetusreiteistä tuonnissa ja viennissä. Aluksen saapumis- ja lähtöilmoitukset annetaan alusliikenteen ilmoituspalveluun (Portnet).

Ilmoitusmenettelyä koskevaa määräystä sovelletaan

  • kaupallisiin tarkoituksiin käytettäviin meriliikenteen aluksiin, ei kuitenkaan rannikkokalastusaluksiin, jotka palaavat päivittäin tai 36 tunnin kuluessa rekisteröintisatamaan tai johonkin jäsenvaltioiden alueella olevaan toiseen satamaan käymättä kolmannen maan alueella sijaitsevassa satamassa;
  • meriliikenteen huvialuksiin, jos ne ovat 45 metriä pitkiä tai sitä pidempiä tai jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa;
  • perinnealuksiin, jos ne voivat kuljettaa enemmän kuin 12 matkustajaa.

Tullin määräyksiin on linkit Lisää aiheesta -kohdassa alla.

 


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta