Ulkomaankauppatilastoja internetissä

Kansainvälisten järjestöjen julkaisemat tilastot

WTO http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/statis_e.htm
Peruskauppatilastoja maittain ja alueittain

YK:n tilastoja http://comtrade.un.org/
Jäsenmaiden YK:lle toimittamia tilastotietoja SITC- ja HS-luokituksen mukaan

International Merchandise Trade Statistics (IMTS) http://unstats.un.org/unsd/trade/imts/imts_default.htm

EU:n julkaisemat tilastot

Kaikki EU-jäsenmaat (Eurostat Comext) http://epp.eurostat.ec.europa.eu/newxtweb/
Tarkimmat mahdolliset nimiketilastot kaikkien jäsenmaiden ulkomaankaupasta.

EU:n jäsenvaltioiden julkaisemat tilastot

Alankomaat (Tilastovirasto) http://statline.cbs.nl/
Valinta Selecteren (engl. Select) tuo valikon, jonka kansiosta Bedrifjsleven- Internationale Handel (Trade and Industry) ladattavana ulkomaankauppatilastoja HS:n ja SITC:n mukaan. Hollanniksi ja englanniksi

Belgia (Tilastovirasto) http://www.nbb.be/belgostat/DataAccesLinker?Lang=E&Code=buithand
Saatavana HS2 ja SITC mukaisia tuonnin ja viennin tilastoja.

Bulgaria (Tilastovirasto) http://www.nsi.bg/ImpExpE/ImpExpE.htm
Sivut bulgariaksi ja englanniksi. Kauppavaihto, tuonti- ja vientitilastoja.

Espanja (Tilastovirasto) http://www.ine.es/en/welcome_en.htm
Valitaan otsikon Economy alta kohta Foreign trade, sitten Main foreign trade results. Saatavana tilastoja CN 2-nimiketasolla. Taulukoiden tekstit espanjaksi

Irlanti (Tilastovirasto) http://www.cso.ie
Valitaan Statistics ja otsikon Economy alta kohta External Trade. Sivuilla tietokanta, josta saatavilla mm. tuonti- ja vientitilastoja SITC-luokituksen mukaan.

Iso-Britannia (Tullilaitos - HM Customs & Excise) http://www.uktradeinfo.com/
Valitaan Data -> Trade data. Osio Preprepared Tables sisältää peruslukuja tuonnista ja viennistä. Tietokanta (Build your own tables) vaatii rekisteröitymisen mutta käyttö on maksutonta. Saatavana on esimerkiksi CN4-, CN8- ja SITC-luokituksen mukaisia tilastoja. Tilastotiedot voi tallentaa suoraan mm. exceliin.

Italia (Tilastovirasto) http://www.coeweb.istat.it/english/default.htm
Tietokanta, josta voi hakea Italian tuonti- ja vientitilastoja mm. CN8- ja SITC-luokituksen mukaan. Tietokanta on saatavilla italiaksi ja englanniksi.

Itävalta (Tilastovirasto) http://www.statistik.at/web_de/statistiken/aussenhandel/index.html
Tilastotietoja kauppavaihdosta, kauppakumppaneista ja tärkeimmistä tavararyhmistä. Saksankielinen.

Kreikka (Tilastovirasto) http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE
Kohdan Statistical Themes alta valitaan Trade-Services -> Import/Export. Englanninkielinen.

Kypros (Tilastovirasto) http://www.cystat.gov.cy/mof/cystat/statistics.nsf
Tuoreimmat perustiedot Kyproksen ulkomaankaupasta. Englanninkielinen.

Latvia (Tilastovirasto) http://data.csb.gov.lv/DATABASEEN/atirdz/databasetree.asp?lang=1
Tietokanta, josta on saatavilla tilastotietoja kauppavaihdosta, kauppakumppaneista ja tavararyhmistä. Englanninkielinen.

Liettua (Tilastovirasto) http://www.stat.gov.lt/en/
Sivustolla on sekä valmiiksi määriteltyjä taulukoita Statistics (Predefined tables) -> Foreign trade ulkomaankaupasta että tietokanta Statistics (Databases) -> Macroeconomics -> Foreign trade. Saatavilla tilastoja mm. CN- ja SITC-luokituksilla. Englanninkielinen.

Luxemburg (Tilastovirasto) http://www.statistiques.public.lu/fr/
Valitaan vasemmalta aihealueeksi Economie et finances -> Relations économiques extérieures -> Commerce extérieur. Perustietoja ulkomaankaupasta. Sivut ranskankieliset.

Malta (Tilastovirasto) http://www.nso.gov.mt/themes/theme_page.aspx?id=54
Katsauksia Maltan tuonnin ja viennin kehityksestä. Sivut englanninkieliset.

Portugali http://www.ine.pt/
Valitaan Statistical data -> Database -> International trade. Tietokannasta saatavilla tuonti- ja vientitilastoja mm. CN2-tasolla. Sivut englanninkieliset.

Puola (Tilastovirasto) http://www.stat.gov.pl/gus/index_ENG_HTML.htm
Valitaan Information by Category -> Prices, trade and services. Kauppavaihtolukuja. Englanninkielinen.

Ranska (Tullilaitos) http://lekiosque.finances.gouv.fr/APPCHIFFRE/Portail_default.asp
Ilmainen web-tietokanta, josta voi hakea mm. maa- ja nimikekohtaisia tilastoja CN 8 (NC 8) mukaan. Tietoja voi tallentaa transferer-komennolla. Lisäksi mm. Conjonctore Régional antaa alueellisia ulkomaankaupan lukuja. Saatavana on myös erilaisia kuvioita ja taulukoita. Sivut ovat vain ranskaksi.

Romania (Tilastovirasto) http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.en.do
Tietokannasta haettavissa tilastoja, sekä maksuttomia että maksullisia hakuja. Vaatii rekisteröitymisen (rekisteröityminen maksutonta). Mm. tuonti- ja vientitilastoja. Sivuilla lisäksi vanhempia tilastoja pdf-muodossa. Sivut myös englanniksi.

Ruotsi (Tilastovirasto - Statistiska Centralbyrån) http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/start.asp
Valinnasta Handel med varor och tjänster voidaan hakea ja tallentaa tiedostomuotoon ulkomaankauppatilastoja mm. SITC- ja CN (KN)-nimikkeistöjen (kaikki numerotasot) mukaan vuosi- tai kuukausitasolla. Isompien taulukoiden tallennus vaatii rekisteröitymisen, mutta palvelu on ilmainen. Myös englanniksi.

Saksa (Tilastovirasto) http://www.destatis.de/
Valitaan Themen -> Weitere themen -> Aussenhandel. Tuonti ja vienti päätuoteryhmittäin sekä osavaltioittain. Saksan- ja englanninkielisenä.

Slovakia (Tilastovirasto) http://portal.statistics.sk/showdoc.do?docid=4
Sivustolla tilastotietoja tuonnista ja viennistä, esimerkiksi HS-jaksojen mukaan. Myös rekisteröitymisen vaativa tietokanta Slovstat (maksuton). Englanninkielinen.

Slovenia (Tilastovirasto) http://www.stat.si/pxweb/Database/Economy/Economy.asp
Tietokanta SI-Stat -> External Trade, jossa tilastotietoja mm. CN-luokituksen mukaan. Englanninkielinen.

Tanska (Tilastovirasto) http://www.statistikbanken.dk/
Valitaan kohta Udenrigshandel, saatavana mm. tilastoja SITC-luokituksella. Rekisteröitymällä käyttäjäksi (maksutonta) voi tallentaa hakuja mm. CN-nimikkeiden mukaan. Sivut myös englanniksi

Tšekin tasavalta (Tilastovirasto) http://www.czso.cz/eng/redakce.nsf/i/home
Valitaan -> Economy -> External Trade. Englanninkielinen.

Unkari (Tilastovirasto) http://www.ksh.hu
Sivut unkariksi ja englanniksi. Valitaan otsikon Data alta kohta Themes. Käytettävissä tietokanta ja valmiita taulukoita.

Viro (Tilastovirasto) http://pub.stat.ee/px-web.2001/dialog/statfileri.asp
Linkki "Economy", josta pääsy tilastotietokantaan. Saatavana HS-jaksoittain yleis- ja erikoiskaupan tilastoja mm. excel-muodossa. Englanninkielinen.

Muiden Euroopan maiden ulkomaankaupan tilastoja

Norja (Tilastovirasto) http://www.ssb.no/muh_en/
Tuonnin ja viennin peruslukuja. Linkistä Tabeller (Tables) koko valikoima, mm. tuonti ja vienti SITC:n ja HS:n mukaan sekä tuonnin ja viennin indeksejä. Sivut norjaksi ja englanniksi

Sveitsi (Tullilaitos) http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=en
Kuukausittaisia ulkomaankaupan tunnuslukuja ja katsauksia. Sivut saksaksi, ranskaksi ja italiaksi

Turkki (Tilastovirasto) http://www.turkstat.gov.tr/
Valitaan Foreign trade -> Foreign trade statistics -> Data. Tilastotietoja mm. SITC-, BEC- ja ISIC-luokituksilla. Englanninkielinen.

Venäjä (Tilastovirasto) http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/en/main/
Valitaan External economic activities. Mm. tuonti- ja vientitilastoja. Sivut myös englanniksi.

Euroopan ulkopuolisten maiden tullitilastoja

USA (Kauppaministeriö - Department of Trade ) http://tse.export.gov/
Tuonti- ja vientitilastoja HS2-, HS4 ja SITC-luokitusten mukaan.

USA (Tilastovirasto - U.S. Census Bureau) http://www.census.gov/foreign-trade/statistics/
Aikasarjoja, maatietoja SITC-luokituksella, sis. myös tärkeimpien HS-nimikkeiden ulkomaankauppa osavaltioittain

Japani (Tullilaitos) http://www.customs.go.jp/english/index.htm
Valitaan kohta Trade Statistics (Search), sivut englanninkieliset. Tiedot maittain, HS-nimikkeiden ja alanimikkeiden mukaan

Etelä-Korea (KITA, Korea International Trade Association) http://global.kita.net
Tavaratilastoja (Korea Trade Statistics) HS:n ja SITC:n mukaan, sivut englanninkieliset. Maksuton, mutta vaatii rekisteröitymisen.

Thaimaa (Tullilaitos) http://www.customs.go.th/wps/wcm/connect/CustEn/Home/HomeWelCome
Tavaratilastoja HS:n mukaan. Sivut myös englanninkieliset.