Tilastokuvaus: Tullissa kannetut valtion tulot

Tilaston nimi

Tullissa kannetut valtion tulot

Tekijä

Tulli

Kuvaus

Tilasto kuvaa Tullin keräämien verojen ja maksujen määrää sekä niiden tuloutusta valtiolle, muille viranomaisille ja EU:lle.

Tietosisältö

Tilastoista käy kuukausittain ilmi, kuinka paljon Tulli kerää veroja tavaroiden maahantuonnista arvonlisä-, auto- ja muina veroina sekä tulleina. Lisäksi tilastosta käy ilmi tupakasta, alkoholijuomista ja virvoitusjuomista kerätyt valmisteverot. Tilastosta käy myös ilmi nestemäisistä polttoaineista, sähköstä ja eräistä muista energialähteistä kerätyt energiaverot. Tulli kerää myös jäteveron, öljyjätemaksun sekä eräitä muita veroja ja maksuja. Tullille kertyy myös tuloja maksullisista suoritteista.

Kerätyt verot ja maksut Tulli tilittää pääosin valtiolle. Jonkin verran varoja tilitetään EU:lle sekä muille viranomaisille.

Tiedonkeruumenetelmä

Tiedot kerätään tullilaitoksen kirjanpidosta.

Käytetyt luokitukset

Verot ja maksut kerätään lainsäädännössä määritellyin verolajein ja kirjausperustein.

Päivitystiheys

Kuukausittain

Valmistumis- tai julkaisemisaika

Tullinkantotilasto julkaistaan 30 päivää maksukuukauden päättymisen jälkeen. Julkaisu tapahtuu ulkomaankaupan kuukausitilaston yhteydessä. Julkaisuaikataulua pidetään yllä Tullin Internet-sivuilla. Tiedot julkaistaan myös ulkomaankaupan kuukausijulkaisussa sekä vuosijulkaisussa. Kuukausijulkaisu valmistuu noin 12 viikkoa tilastokuukauden jälkeen. Vuosijulkaisun ilmestymistavoite on tilastovuotta seuraavan kalenterivuoden loppuun mennessä.

Aikasarja

Tietoja on vuodesta 1905 lähtien. Tilasto on saatavilla Uljas-palvelussa vuodesta 2001 alkaen.

Asiasanat

tullit, tullinkanto, arvonlisävero, ALV, autovero, valmistevero, tupakkavero, alkoholijuomavero, virvoitusjuomavero, energiavero, moottoriajoneuvovero, jätevero, öljyjätemaksut, lästimaksut, öljysuojamaksut, kasvintarkastusmaksut, huoltovarmuusmaksut, väylämaksut, rajatarkastusmaksut, maatalousmaksut, kantopalkkio

Yhteystiedot

Tulli Tilastointi
Tilastopalvelu puh. 0295 52335
Sähköposti: tilastot[at]tulli.fi
Internet: www.tulli.fi
Uljas-tilastotietokanta: uljas.tulli.fi


Asiasanat