Tietojen korjaus

Korjaukset ilmoitettuihin tietoihin

Mikäli tiedonantaja havaitsee jälkikäteen virheitä ilmoittamissaan tiedoissa, tulee niistä tehdä erillinen ilmoitus korjauslomakkeella (nro 657s), joka toimitetaan Tullin tilastointiin. Lomake on Tullin internetsivuilla (tulli.fi >Tilastot> Intrastat). TYVI-palvelun kautta lähetetyt ilmoitukset korjataan erillisellä korjaustoiminnolla, jolloin ei paperilomaketta tarvita.

Alle 2 000 euron arvoisia tavaraeriä ei yleensä korjata, paitsi jos kyseessä on huomattava paljousvirhe, esim. tavaran arvo on 900 euroa ja paljoudeksi on ilmoitettu 200 000 kg, vaikka pitäisi olla 200 kg. Tavaranimikkeen arvon tai paljouden (1. tai 2. paljous) muutoksen tulisi yleensä olla vähintään 10 % (+ tai -).

Korjaus on kuitenkin ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä alv-numero tai tuonti on ilmoitettu vientinä tai vienti tuontina. Tällöin virheellinen tavaraerä on poistettava ja tiedot ilmoitettava uudelleen oikein. Korjaus on myös ilmoitettava aina, jos on ilmoitettu väärä tilastojakso tai koko tavaraerä on poistettava, esim. se kuuluu ulkokauppaan ja on tullattava.

Hyvitykset

Tavaratoimituksiin liittyviä pienehköjä hyvitys- tai lisälaskuja ei pääsääntöisesti oteta korjauksina huomioon. Tavaran palautuksiin liittyvät hyvitykset otetaan kuitenkin huomioon, mutta niitä ei ilmoiteta jälkikäteen korjauksina, vaan tavanomaiseen tapaan ilmoitettavina tietoina kauppatapahtumakoodilla 21.

Tilastokorjaus kohdistetaan aina tietyn tavaranimikkeen tietoihin. Tämän vuoksi pitkää aikaväliä koskevat muutokset, esimerkiksi vuosialennukset, voidaan vain rajoitetusti ottaa huomioon (esim. kyseessä yksi nimike). Mikäli rahallinen hyvitys (tavaraa ei palauteta, eikä korvaavaa tuotetta lähetetä) kattaa koko tavaraerän arvon, ei korjausta ilmoiteta lainkaan. Myöskään negatiivisia lukuja ei voi ilmoittaa.

Lisäykset ilmoitettuihin tietoihin

Aikaisemmin jätetyistä tilastoilmoituksista pois jääneet erät ilmoitetaan lisäyksinä asianomaiseen tilastojaksoon. Lisäys ilmoitetaan tavanomaisena tuonnin tai viennin ilmoituksena, ei korjauslomakkeella.

Mihin asti tietoja voi korjata?

Tilastokorjauksia ja -lisäyksiä voi tehdä mihin jaksoon tahansa tilastointivuotta seuraavan vuoden elokuun 15. päivään saakka.

Ota yhteyttä
Intrastat
ma–pe
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gngfnegav

Asiasanat