Tietoa tilastoinnista

Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden Euroopan unionin (EU) jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Ulkomaankauppatilasto on virallinen tietolähde Suomen tuonnista, viennistä ja kauppataseesta.

EU:n sisä- ja ulkokaupan tilastointia koskevalla lainsäädännöllä varmistetaan, että tilastot perustuvat tarkoin määriteltyyn normistoon, jota sovelletaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Lisäksi ulkomaankaupan tilastoinnin käytännön soveltamisesta on annettu komission asetuksilla ja päätöksillä yhtenäiset määritelmät ja menetelmät.

Ulkomaankaupan tilastotiedot kerätään EU:ssa kahdella eri järjestelmällä. Tilastotiedot kaupasta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa saadaan tullausjärjestelmällä. Tiedot jäsenmaiden välisestä kaupasta kerätään erillisen menettelyn avulla, jota kutsutaan Intrastat-järjestelmäksi. Sisä- ja ulkokaupan tilastotiedot julkistaan yhtenä ulkomaankauppatilastona. Ennakkotiedot ulkomaankaupasta saadaan noin 6 viikon kuluttua tilastokuukauden päättymisestä ja yksityiskohtaiset tavaratilastot noin 9 viikon kuluessa.

Tavaroiden keskeisin luokittelustandardi on EU:n yhdistetty nimikkeistö (Combined Nomenclature, CN). Se on tavaroiden yksityiskohtaisin luokitusjärjestelmä ulkomaankauppatilastoissa. Tilastot julkaistaan myös hieman karkeammilla tuote-, toimiala- ja käyttötarkoitusluokituksilla.

Tullin julkaisema ulkomaankauppatilasto on osa Suomen virallisia tilastoja (SVT).

Tarkemmat tiedot ulkomaankaupan tilastojen laadintaperusteista ja julkaisemisesta käyvät ilmi tilastointiperiaatteiden käsikirjasta sekä Intrastat-oppaasta.

Ota yhteyttä
Tilastopalvelu
ma-pe 9–15
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6gbgfnyvg
Tilaus- ja kyselylomake

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta