Intrastat

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamilla tilastoilmoituksilla eli Intrastat-järjestelmällä. Tarkemmat tiedot Intrastat-järjestelmän soveltamisesta käyvät ilmi oheisesta oppaasta.

Vuodenvaihteessa runsaasti CN-nimikemuutoksia

Vuoden 2017 CN-nimikkeistössä on paljon muutoksia. Nimikemuutokset tulee huomioida Intrastat-ilmoituksissa. Tammikuun 2017 Intrastat-ilmoituksen jättöpäivä on 14.2.2017. Nimikemuutosten suuri määrä johtuu viiden vuoden välein tehtävistä HS-luokituksen muutoksista.
Kaikissa vuotta 2016 koskevissa ilmoituksissa on käytettävä vielä vanhoja nimikkeitä.

CN-nimikkeistö >>