Intrastat

Tiedot Suomen käymästä kaupasta muiden EU-maiden kanssa kerätään yritysten antamilla tilastoilmoituksilla eli Intrastat-järjestelmällä. Tarkemmat tiedot Intrastat-järjestelmän soveltamisesta käyvät ilmi oheisesta oppaasta.