Tullin tehtävät, strategia ja arvot

Sujuvasti ja oikein – yhteistyöllä turvallisuutta

Suomen tulli

 • edistää tavarakaupan sujuvuutta ja varmistaa sen oikeellisuuden
 • kantaa tehokkaasti tavaraverot
 • tarjoaa palveluita asiakaslähtöisesti
 • suojaa yhteiskuntaa, ympäristöä ja kansalaisia.

Hallitusohjelman strategisista tavoitteista Tullia koskettavat erityisesti

 • kestävä kasvu ja julkisen talouden säästöt
 • digitalisaatio ja normien purkaminen
 • turvallisuusympäristön muutosten hallintaan kohdistuvat tavoitteet.

Toimintaympäristön keskeisiä muutoksia Tullin kannalta:

 • Euroopan unionin tullikoodeksiuudistus ja siitä johtuva tietojärjestelmien kehittämishanke.
 • Autoverotuksen, valmisteverotuksen ja maahantuonnin arvonlisäverotuksen siirtäminen Tullista Verohallintoon.
 • Venäjän tilanne ja sen vaikutukset kauppaan ja turvallisuuteen.
 • EU:n sisärajavalvonnan tehostamisvaatimuksiin vastaaminen johtuen mm. turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta ja terrorismin torjunnasta.
 • Nettikaupan lisääntymisen vaikutukset (tulliselvitys, valvonta, verotus, rikostorjunta).

Tullin strategiset tavoitteet:

Strategian toteutumisen seuranta

Tullin johtoryhmä seuraa säännöllisesti strategisten tavoitteiden toteutumista. Tulli raportoi kehittämishankkeiden etenemisestä ja tavoitteiden saavuttamisesta valtiovarainministeröön.

Huomioi nämä

Ammattitaitoisuus

 • tunnemme omat tehtäväalueemme ja niiden muodostaman osan kokonaisuudesta
 • tunnemme tervettä ylpeyttä työstämme ja osaamisestamme
 • sovellamme lainsäädäntöä oikein ja yhdenmukaisesti
 • toimintamme on oma-aloitteista ja yhteistyökykyistä, ja haluamme kehittää ammattitaitoamme.

 Luotettavuus

 • kohtelemme henkilöstöä, asiakkaita ja kaikkia sidosryhmiä oikeudenmukaisesti
 • olemme luotettavia sanoissa ja teoissa
 • olemme lahjomattomia
 • pyrimme kerralla oikeaan lopputulokseen.

 Palveluhalukkuus

 • tarjoamme asiantuntevaa ja hyvää palvelua sisäisille ja ulkoisille asiakkaille sekä kaikille sidosryhmille
 • panostamme asiakastyytyväisyyteen palveluketjun kaikissa vaiheissa
 • palvelumme on oikeudenmukaista ja asiantuntevaa sekä ennakoitavaa
 • olemme avoimia tietojen antamisessa ja tiedottamisessa.

 Yksilön arvostus

 • kohtelemme muita samalla tavalla kuin toivomme itseämme kohdeltavan
 • välitämme toisistamme tukemalla ja kannustamalla
 • kohtelemme kaikkia tasapuolisesti
 • olemme avoimia ja empaattisia ja annamme palautetta.


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta