Tullin rajoituskäsikirja

Tullin rajoituskäsikirjaan on koottu yhteen keskeiset vienti-, tuonti- ja kauttakulkurajoitukset, joissa Tulli on määrätty valvontaviranomaiseksi.

Rajoituskäsikirjan osiot on ryhmitelty rajoituksittain ja jokaisessa osiossa selvitetään kyseiseen tavaraan liittyvät rajoitukset Tullin ja asiakkaan kannalta. Osiot on laadittu yhteistyössä kunkin osa-alueen varsinaisen lupa- tai hallintoviranomaisen kanssa. Käsikirjan päivityksestä vastaa Tulli.

Rajoituskäsikirjassa esitetyt tiedot ovat yleisluonteisia ja ne annetaan ainoastaan tiedotustarkoituksessa. Niitä ei pidä ymmärtää oikeudellisesti sitoviksi tai oikeudellisiksi neuvoiksi. Ne eivät välttämättä ole kattavia, täydellisiä, eivätkä ajantasaisia. Niitä voidaan muuttaa ilman edeltävää ilmoitusta säädösten ja muiden oikeudellisten asiakirjojen tarkistusten perusteella. Voimassa olevan lainsäädännön noudattamisen varmistaminen on toimijan vastuulla.

Otsikko / kuvaus

Tiedosto

Alkoholi
Päivitetty 29.7.2013 

21 kt

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset
Päivitetty 28.4.2016 

70 kt

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset - aseen luvanvaraiset osat
Lisätty 18.11.2011 

2 Mt

Ampuma-aseet, aseen osat, patruunat ja erityisen vaaralliset ammukset, Liite 1
Lisätty 21.10.2013 

682 kt

Ansarauta-asetuksen mukaiset tuontikiellot
Päivitetty 8.9.2011 

34 kt

CITES-yleissopimus; uhanalaiset eläimet ja kasvit
Päivitetty 17.2.2015 

122 kt

Eläinlääkinnällinen rajatarkastus
Päivitetty 2.2.2017

217 kt

FLEGT - laittomat hakkuut
Päivitetty 20.2.2017
177 kt
FLEGT - laittomat hakkuut, liite 1
Päivitetty 11.11.2016
627 kt

FLEGT - laittomat hakkuut, liite 2
Lisätty 14.11.2016

91 kt

Hyljetuotteet
Päivitetty 16.10.2015 

28 kt

Hyljetuotteet, liite
Lisätty 16.10.2015 

144 kt

Jätteiden kansainvälisten siirtojen valvonta
Päivitetty 27.11.2013

686 kt

Kaksikäyttötuotteet (joukkotuhoaseiden valmistus)
Päivitetty 7.12.2016

100 kt

Kasvien terveystarkastus
Päivitetty 24.3.2015 

379 kt

Kasvien terveystarkastus, liite1 814 kt
Kasvien terveystarkastus, liite2 105 kt

Kasvien terveystarkastus, liite 3
Päivitetty 24.3.2015 

327 kt

Kasvinsuojeluaineet (torjunta-aineet)
Päivitetty 9.4.2015 

93 kt

Kasvisten vaatimustenmukaisuus
Päivitetty 5.10.2015 

19 kt

Kidutusvälineet
Lisätty 21.12.2016

52 kt
Kidutusvälineet liite II
Lisätty 21.12.2016
74 kt
Kidutusvälineet liite III
Lisätty 21.12.2016
133 kt
Kidutusvälineet liite III a
Lisätty 21.12.2016
23 kt
Kidutusvälineet liite III b
Lisätty 21.12.2016
99 kt
Kidutusvälineet liite V
Lisätty 21.12.2016
31 kt

Kulttuuriesineet
Päivitetty 30.1.2017

127 kt

Laiton, ilmoittamaton ja sääntelemätön kalastus (LIS-kalastus)
Päivitetty 25.3.2016 

141 kt

Laiton kalastus, liite 1
Päivitetty 26.1.2011 

2 Mt

Laiton kalastus, liite 2
Päivitetty 26.1.2011 

362 kt

Lannoitevalmisteet
Päivitetty 23.1.2017

85 kt

Lannoitevalmisteet, liite 1: Evira - Maahantuonnin ja EU-tuonnin ennakkoilmoitus
Päivitetty 23.1.2017

29 kt

Luettelo lääkeaineista ja -valmisteista, joita saa toimittaa ainoastaan lääkemääräyksellä
Päivitetty 14.5.2009 

2 Mt

Luomutuotteiden tuonnin valvonta
Päivitetty 10.11.2016

76 kt

Lääkkeet, huumausaineet ja precursorit
Päivitetty 10.2.2017

125 kt

Metsänviljelyaineisto
Päivitetty 13.7.2004

12 kt

Otsonikerrosta heikentävät aineet ja fluoratut kasvihuonekaasut
Päivitetty 3.1.2017

486 kt

Puolustustarvikkeet
Päivitetty 28.12.2016 

145 kt

Puupakkaustarkastus
Eviran ohje 14410/5, päivitetty 25.2.2015 

2 Mt

Puupakkaustarkastus/ Importinspektion av träemballage
Eviras anvisning 14410/5 sv, uppdaterad 25.2.2015 

1 Mt

Raakatimantit
Päivitetty 17.2.2017 

40 kt

Radio- ja telepäätelaitteet sekä suojauksen purkujärjestelmät 
Päivitetty 23.8.2016

43 kt

Radioaktiiviset aineet
Päivitetty 3.5.2016 

 176 kt

Rehut
Päivitetty 1.3.2013 

44 kt

Rehut - liite 1
Päivitetty 2.1.2013 

11 kt

Rehut - liite 2
Päivitetty 1.10.2013 

14 kt

Rehut - liite 3 

15 kt

Räjähteet
Päivitetty 1.8.2016 

41 kt

Räjähteiden lähtöaineet
Lisätty 8.1.2015 

218 kt

Siemenet
Päivitetty 11.11.2016

22 kt

 

Vaaralliset esineet (järjestyslaki)
Päivitetty 10.2.2016 

38 kt

Vaarallisten kemikaalien vienti ja tuonti
Päivitetty 12.3.2014 

50 kt

Vesikulkuneuvot ja niiden moottorit sekä varusteet
Päivitetty 9.2.2017

156 kt

Vieraslajit
Lisätty 22.1.2016 

105 kt

Ydinalan tuotteet
Päivitetty 1.10.2013 

60 kt

 

Lisää aiheesta
Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta