Tullin tietojärjestelmä- ja rekisteriselosteet

Rekisterinpitäjä ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Tulli toimii rekisterinpitäjänä ja käsittelee henkilötietoja tulliverotuksen toimittamista, maahan tuotavien ja maasta vietävien tavaroiden ja ulkomaanliikenteen tullivalvontaa sekä tullirikosten torjuntaa varten. Yksityiskohtaisemmat tiedot henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta on kuvattu rekisteriselosteissa.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja luovutetaan laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin. Tietoja luovutetaan mm.  EU-komissiolle, vero-, poliisi-, rajavartio- ja ulosottoviranomaisille. Yksityiskohtaisemmat tiedot luovuttamisesta on kuvattu rekisteriselosteissa.

Omien tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Jokaisella on oikeus eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Jokaisella on myös oikeus vaatia, että asiavirheet oikaistaan ja oikeudettomasti tallennetut tiedot poistetaan.

Tarkastus- ja korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Korjauspyyntö tulee tehdä yksilöidysti siten, että rekisterissä oleva virhe voidaan helposti havaita ja korjata oikealla tiedolla. Pyyntö lähetetään osoitteeseen:

Tulli Kirjaamo
PL 512
00101 HELSINKI

Tietojärjestelmäselosteet

RekisteriselosteetKäyttöehdot

                            

Ota yhteyttä
Tullineuvonta, henkilöasiakkaat
ma–pe 8–16

Kysy tullineuvonnasta

Puhelun hinta lanka- ja matkapuhelinliittymästä
0 snt/min. + pvm/mpm.
Autoverotusasioissa ota yhteyttä Verohallintoon vero.fi


Asiasanat

Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää verkkopalveluamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Siirry antamaan kehitysehdotuksesi klikkaamalla "Lähetä kehitysehdotus".

Lähetä kehitysehdotus