Lehdistötiedotearkisto

 • Tullin ja Tilastokeskuksen yhteisjulkaisu
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote Tiedote 27.4.2017

  Tulli ja Tilastokeskus ovat laatineet yhdessä Ulkomaankaupan yritysrakenne 2015 –katsauksen. Yhteisjulkaisussa kuvataan ulkomaankauppaa vuonna 2015 käyneitä yrityksiä. Näitä yrityksiä kuvataan toimialan, omistajuuden, henkilöstömäärän ja kokoluokan näkökulmasta. Samalla havainnollistetaan Tullin ja Tilastokeskuksen ulkomaankauppatilastojen välisiä eroja. Julkaisu on ensimmäinen laatuaan: Suomessa ei ole aikaisemmin julkaistu tietoja tavaroiden ja palveluiden ulkomaankaupan yritysrakenteesta kokonaisuutena.

 • Mittavassa Opson VI –operaatiossa takavarikoitiin elintarvikeväärennöksiä – Suomessa operaatio kohdennettiin mauste-eriin
  Lehdistötiedotteet tiedotteet Tiedote 26.4.2017

  -

 • Alkoholilain valmistelussa perehdytään alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon
  Lehdistötiedotteet STM Tiedote 24.4.2017

  Sosiaali- ja terveysministeriö tutustuu alkoholijuomien etämyyntiä koskevaan Helsingin hovioikeuden tuomioon. Ennen lopullisia päätöksiä Suomen nykyinen alkoholilaki on kokonaisuudessaan voimassa. Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa alkoholilain valmistelua aiemmin suunnitellulla tavalla. Tavoitteena on saada hallituksen esitys alkoholilaista eduskunnalle kevätistuntokaudella.

 • Tulli on tutkinut laajaa väärennetyn moottoriöljyn maahantuontia ja myyntiä
  Lehdistötiedotteet tiedotteet asiakastiedotteet katkotiedotteet Tiedote 20.4.2017

  -

 • Tulli paljasti laajamittaisen nuuskan salakuljetuksen ja törkeän huumausainerikoksen
  Lehdistötiedotteet tiedotteet asiakastiedotteet katkotiedotteet Tiedote 18.4.2017

  -

 • Huumaus- ja dopingainerikollisuuden tilannekatsaus 2016−2017
  Lehdistötiedotteet Tiedote 12.4.2017

  Vuonna 2016 lainvalvontaviranomaisten tietoon tulleiden huumausainerikosten kokonaismäärä kasvoi noin 7,5 % vuoteen 2015 verrattuna. Huumausainerikosten kokonaismäärästä törkeiden huumausainerikosten lukumäärä kasvoi noin 9,7 % ja käyttörikosten määrät nousivat noin 3,6 % vuoteen 2015 verrattuna. Käyttörikoksia tulee esiin etenkin poliisin suorittamassa liikennevalvonnassa.

 • Tulli kohdentaa tullivalvontaa raskaaseen ajoneuvoliikenteeseen
  Asiakastiedotteet Lehdistötiedotteet Tiedote 7.4.2017

  Tukholmassa 7.4.2017 tapahtuneeseen iskuun liittyen Tulli on tehostanut Helsingin ja Turun satamissa erityisesti raskaan ajoneuvoliikenteen valvontaa ja tekee tilanteen niin vaatiessa tehostettua kuljettajien puhuttamista riskianalyysiä hyödyntäen.

 • Haminan ja Kotkan Hietasen tullien asiakaspalvelu päättyy 1.4.2017
  Lehdistötiedotteet Tiedote 29.3.2017

  Valtiovarainministeriön alueellistamisen koordinaatioryhmä on puoltanut 27.3.2017 Tullin esitystä Haminan ja Kotkan Hietasen tullien asiakaspalvelun lakkauttamisesta 1.4.2017 alkaen.

 • Sata vuotta sitten: Tullipuomit rikottiin ja virka-aseet vietiin – virkamiehet vallankumouksellisten vihan kohteeksi
  Lehdistötiedotteet Tiedote 24.3.2017

  Keisari Nikolai II:n kaatuminen 15.3.1917 herätti suurta innostusta, mutta myös levottomuuksia. Venäjän rajalla asukkaiden viha kohdistui Tullin virkamiehiin, koska heitä pidettiin vihatun keisarivallan edustajina.

 • Tulliin jääneelle rubidiumille etsittiin loppusijoituspaikkaa 20 vuotta
  Lehdistötiedotteet Tiedote 23.3.2017

  Vuonna 1997 Oulun tullin haltuun jäi 50 kilon erä rubidium-alkalimetallia. Vaaralliseksi aineeksi luokiteltu metallierä jäi Tullin varastoon 20 vuodeksi, koska sen hävittäminen Suomessa tai loppusijoituspaikan löytäminen osoittautui hankalaksi. Maaliskuussa 2017 rubidium päätyi lopulta Aalto-yliopiston avulla saksalaiseen Marburgin yliopistoon.

 • Tulli paljasti Tor-verkossa, Silkkitiellä toimineita verkkohuumekaupan alakauppoja
  Lehdistötiedotteet Tiedote 21.3.2017

  Tulli on paljastanut lisää Tor-verkossa, Silkkitiellä toimivia verkkohuumekauppoja. Paljastetut verkkohuumekaupat liittyivät Tullin vuonna 2016 paljastamaan verkkohuumekauppaorganisaatioon. Organisaatio salakuljetti huumausaineita Suomeen ja myi niitä eteenpäin Tor-verkossa useissa verkkohuumekaupoissa. Tullin esitutkinnan aikana on onnistuttu tunnistamaan lisäksi satoja huumausaineita ostaneita.

 • Tullin rikostorjunnan yhteiskuntaan ja talouteen kohdistuvat vaikutukset korkealla tasolla
  Lehdistötiedotteet Tiedote 17.3.2017

  Tullirikostorjunnan yhteiskunnallinen vaikuttavuus oli noin 225 miljoonaa euroa. Edellisenä vuonna vaikuttavuus oli yhteensä 15,94 miljoonaa euroa. Suurin osa vaikuttavuuden kasvusta on takavarikoimatta jääneen tavaran arvon kasvua.

 • Tulli valvoo tehostetusti pikarahti- ja postilähetyksiä 16.3.2017 alkaen
  Lehdistötiedotteet Tiedote 16.3.2017

  Tulli on tänään 16.3.2017 Ranskassa, Pariisissa tapahtuneen kirjepommilähetyksen ja Saksassa keskiviikkona 15.3.2017 löydetyn pakettipommin vuoksi tehostanut pikarahti- ja postilähetyksien valvontaa. Kohdennettua valvontaa tehdään etenkin Kreikasta saapuviin lähetyksiin ja Tulli on lisännyt henkilöstöä tehostetun valvonnan ajaksi Lentotulliin.

 • Tulli on tutkinut suurta alkoholin verkkokauppaan liittyvää törkeää veropetosta ja törkeää alkoholirikosta
  Lehdistötiedotteet Tiedote 16.3.2017

  Tulli on tutkinut törkeää alkoholirikosta ja törkeää veropetosta, joka liittyy Viroon perustettujen verkkokauppojen toimintaan. Rikoksista epäilty on myynyt Virosta kahden verkkokauppasivuston kautta alkoholia, savukkeita ja muita valmisteveronalaisia tuotteita suomalaisille kuluttajille etämyyntinä. Tuotteet on toimitettu Suomeen Virosta ja Latviasta.

 • Sata vuotta sitten: Keisari kaatuu, Tullin pääjohtajaa vaihdetaan
  Lehdistötiedotteet Tiedote 14.3.2017

  Maaliskuun 1917 poliittisilla myllerryksillä oli vaikutusta myös Tulliin. Kun Venäjällä siirryttiin tasavaltaan, Tulliinkin haluttiin ”kansanvaltaisten aatteiden innostama” pääjohtaja. Myös tullivirkakunta oli halukas vaikuttamaan siihen, kuka tämä olisi.

 • Tulli tavoitti etsintäkuulutetun henkilön, jota epäillään osallisuudesta autolla tehtyihin kauppamurtoihin ja raha-automaattien anastuksiin
  Lehdistötiedotteet Tiedote 10.3.2017

  Tulli valvoi lähtevää henkilöliikennettä Helsingissä Vuosaaren satamassa torstaina 9.3.2017. Tullitarkastuksen yhteydessä puhutettiin ajoneuvon kuljettajia ja matkustajia sekä läpivalaistiin puhuttamisen perusteella ajoneuvoja.

 • Tulli on tehostanut lasten näköisiin seksinukkeihin liittyvää tavaravalvontaa
  Lehdistötiedotteet Tiedote 7.3.2017

  Norjan tulli julkaisi 3.3.2017 tiedotteen, jossa se kertoi takavarikoineensa lapsia muistuttavia seksinukkeja. Suomen tulli on saanut vihjeen huolinta-alan toimijalta, jonka mukaan Norjassa löydetyn kaltaisia seksinukkeja saatetaan yrittää tuoda myös Suomeen. Toistaiseksi Suomesta ei ole löytynyt tämänkaltaisia tavaralähetyksiä.

 • Sata vuotta sitten: Kauppa vihollismaiden kanssa jatkuu sodasta huolimatta
  Lehdistötiedotteet Tiedote 1.3.2017

  1. maaliskuuta 1917 Tullihallitus välitti kiertokirjeellä Pohjoisrintaman ylipäällikön kenraali Ruzskyn päiväkäskyn: maahan ei saa tuoda tavaroita maista, jotka ovat sodassa Venäjän kanssa. Käsky oli vahvistus jo aiemmin annettuun kieltoon.

 • Tullilaboratorio juhlii 110-vuotista taivaltaan
  Lehdistötiedotteet Tiedote 27.2.2017

  Tullilaboratorio perustettiin 27. helmikuuta 1907 Senaatin tekemällä päätöksellä. 110-vuotisen historiansa aikana Tullilaboratorion toiminta ja tehtävät ovat muuttuneet paljon. Vuonna 1908 tullikamareille tehdyistä 407 tavara-analyysistä on päästy 16 099 tarkastettuun erään vuonna 2016. Samalla toki Tullilaboratorion henkilöstömäärä on myös kasvanut yhdestä henkilöstä 61 henkilöön.

 • Tulli paljasti osakeyhtiön törkeän veropetoksen, törkeän tulliselvitysrikoksen ja törkeän kirjanpitorikoksen
  Lehdistötiedotteet Tiedote 24.2.2017

  Tulli epäilee tekemänsä yritystarkastuksen perusteella suomalaisen osakeyhtiön vastuuhenkilöiden syyllistyneen vuosina 2013‒2015 törkeään veropetokseen, törkeään tulliselvitysrikokseen ja törkeään kirjanpitorikokseen. Tullin jälkikantopäätöksenä osakeyhtiöltä peritään Suomen valtiolle maksamattomia veroja yhteensä yli 2 000 000 euroa. Osakeyhtiön vastuuhenkilöiden omaisuutta on määrätty vakuustakavarikkoon yli 1 500 000 euroa.

 • Tulli kantoi valtiolle 10,8 miljardia euroa veroja vuonna 2016
  Lehdistötiedotteet Tiedote 21.2.2017

  Tulli kantoi vuonna 2016 veroja ja maksuja yhteensä noin 10,8 miljardia euroa. Määrä oli noin 400 miljoonaa euroa ja noin 4 prosenttia edellistä vuotta suurempi.

 • Sata vuotta sitten: Kenkäpula kovenee
  Lehdistötiedotteet Tiedote 12.2.2017

  Ensimmäinen maailmansota aiheutti pulan nahoista ja nosti niiden hintoja. Jalkineet ja niiden valmistusmateriaalit olivat yksi kriittisimmistä tuonti- ja vientitavaroista vuonna 1917.

 • Viennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia
  Lehdistötiedotteet Tilastotiedote Tiedote 7.2.2017

  Suomen tavaraviennin arvo laski vuonna 2016 neljä prosenttia Tullin ennakkotietojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 51,7 miljardia euroa. Tuonnin arvo sen sijaan pysyi lähes edellisvuoden tasolla ja oli arvoltaan 54,6 miljardia euroa. Vuonna 2015 vienti laski myös neljä prosenttia, mutta tuonti väheni kuusi prosenttia.

 • Sata vuotta sitten: Tullilippu on vanhin Suomen lippu
  Lehdistötiedotteet Tiedote 5.2.2017

  Tullilippuja käytettiin tullialuksissa tullikontrollin ja tullikamareilla aukiolon merkkinä. Vuonna 1917 tullilippu oli yksi harvoja vain Suomessa käytettäviä virallisia lippuja. Helmikuussa 1917 Suomi kuului vielä tiukasti Venäjän keisarikuntaan.

 • Tulli paljasti: Salakuljetettua nuuskaa postiennakkolähetyksinä eri puolille Suomea
  Lehdistötiedotteet Tiedote 2.2.2017

  Tullin esitutkinnan perusteella suomalaisen mieshenkilön epäillään salakuljettaneen Ruotsista noin 320 kiloa nuuskaa ja myyneen edelleen maahantuodun nuuskan pääasiassa postiennakkolähetyksinä. Vältettyjen valmisteverojen määrä on noin 118 000 euroa.

 • Tullin pääjohtaja Hartikaiselle huomautus, osapuolet sovinnolliseen ratkaisuun
  Lehdistötiedotteet Tiedote 31.1.2017

  Valtiovarainministeriön valtiosihteeri kansliapäällikkönä Martti Hetemäki antoi maanantaina 30. tammikuuta Tullin pääjohtaja Antti Hartikaiselle suullisen huomautuksen toimintatavoista Tullin viestintäjohtajan kurinpitomenettelyssä.

 • SATA VUOTTA SITTEN: 23.1. Kilpisjärven tavaraliikenne alkoi sotatarvikkeilla ja salaisilla lähetyksillä
  Lehdistötiedotteet Tiedote 24.1.2017

  Tammikuussa 1917 toiminimi Karl Boström aloitti sotatarvikkeiden kuljettamisen Norjan Skibotnista Suomen Karunkiin. Pohjoisen rajan esimies, tullitarkastaja Edvard Stjernvall, ehdotti kuljetusten tullivalvonnan järjestämistä Kilpisjärvelle. Tullihallitus oli samaa mieltä ja ilmoitti 23. tammikuuta 1917, että Kilpisjärvelle oli perustettava tulliasema.

 • Tulli paljasti laajan suomalaisten ja puolalaisten organisoiman huumausaineiden maahantuonnin
  Lehdistötiedotteet Tiedote 23.1.2017

  Tulli paljasti laajan suomalaisten ja puolalaisten organisoiman huumausaineiden salakuljetusorganisaation. Pitkäkestoisen esitutkinnan aikana Tulli teki yhteistyötä useiden eurooppalaisten lainvalvonta- ja oikeusviranomaisten kanssa. Yhteistyön tuloksena henkilöitä luovutettiin Suomeen eurooppalaisten pidätysmääräysten johdosta. Lisäksi epäiltyinä on kuultu kymmentä suomalaista henkilöä.

 • Vuoden 2016 Kuljetuskuutio Tullille
  Lehdistötiedotteet Tiedote 19.1.2017

  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry luovuttaa vuoden 2016 Kuljetuskuutio-palkinnon Tullille. Palkinnolla SKAL nostaa esiin Tullin arvokkaan roolin kuljetusrikollisuuden ja kuljetusalan harmaan talouden torjunnassa ja paljastamisessa viime vuosina.

 • Tulli selvitti vuonna 1917 tarvitaanko Suomessa ylellisyystavaroita
  Lehdistötiedotteet Tiedote 10.1.2017

  Venäjällä haluttiin kiristää taloudellista sodankäyntiä ja kieltää ylellisyystavaroiden tuonti. Kielto määrättiin koskemaan myös Suomea. Vuoden 1916 lopulla senaatti pyysi Tullihallitukselta pikaista ehdotusta, voitiinko kieltolista julkaista sellaisenaan vai tarvittiinko siihen muutoksia. Tullihallitus lähetti ehdotuksensa 9. tammikuuta 1917 Suomen senaatille. Senaatti lähetti sen eteenpäin venäläiselle kenraalikuvernöörille.


Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta