Artikkeliarkisto

 • Sata vuotta sitten: Tullivartijat kieltäytyivät postitöistä
  Artikkeli Lehdistötiedotteet Sata vuotta sitten tiedotteet Tiedote 24.7.2017

  -

 • Sata vuotta sitten: Villapaitoja Vestan tullimatruuseille
  Artikkeli Lehdistötiedotteet Sata vuotta sitten tiedotteet Tiedote 14.7.2017

  -

 • Tullin valvomat huvipuistolelut pääosin määräysten mukaisia
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 16.6.2017

  Tulli on valvonut ennen kesälomakauden alkamista yhteensä 16 huvipuistoissa myytävän tai jaettavan lelun määräystenmukaisuutta. Leluista testattiin niiden mekaanisia ja fysikaalisia ominaisuuksia, ftalaattipehmittimiä, alkuaineiden, esimerkiksi lyijyn ja kadmiumin siirtymistä, mikrobiologista laatua ja lisäksi lelujen päällysmerkinnät tarkastettiin.

 • Tullin löytämistä vaarallisista tuotteista tieto muille jäsenmaille
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 13.6.2017

  Tullin tuoteturvallisuusvalvonnassa löytyy vuosittain kymmeniä vakavaa terveysvaaraa aiheuttavia elintarvikkeita ja kulutustavaroita, joista on aiheellista varoittaa toisia EU-jäsenvaltioita.

 • Kasvisten alkuperän väärentäminen on todennäköisintä kasvukauden alussa
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 13.6.2017

  Kasvisten alkuperän väärentäminen houkuttelee alan toimijoita. Toiminnasta saatava hyöty voi olla merkittävä. Kuluttaja usein mielellään valitsee kotimaisen tuotteen, vaikka hinta onkin korkeampi kuin ulkomaisessa vastaavassa tuotteessa. Tämä voi houkutella toimijoita muuttamaan ulkomaisen tuotteen alkuperämaan suomalaiseksi.

 • Tuloksellista valvontaa nykyaikaisin keinoin
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 12.6.2017

  Tullilaboratoriossa on otettu keväällä 2017 käyttöön Condensed Phase GC-FTIR -laite, jonka avulla pystytään entistäkin varmemmin tunnistamaan uusia huumausaineita sekä Tullin että Poliisin rikostorjunnan tarpeisiin. Laitehankintaan on saatu sisäisen turvallisuuden rahaston (ISF) kautta EU-tukea.

 • Tullilaboratorio mukana elintarvikepäivillä
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 12.6.2017

  Tullilaboratorio osallistui tänä vuonna ensimmäistä kertaa Elintarvikepäivään näytteilleasettajan roolissa. Elintarvikepäivään osallistuminen oli osa Tullilaboratorion 110-vuotisjuhlavuotta, ja tarkoituksena oli tuoda alan toimijoille esille Tullin roolia tehokkaana elintarvikkeiden valvontaviranomaisena.

 • Sata vuotta sitten: Lakko Turussa, mellakka Mäntyluodossa
  Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 1.6.2017

  Maaliskuun vallankumouksen jälkeen yhteiskunnallinen levottomuus kasvoi Suomessa. Turussa sosialidemokraattinen kunnallisjärjestö julisti 30. toukokuuta 1917 kunnallisen suurlakon, joka koski kaikkia työaloja, liikkeitä ja teollisuuslaitoksia. Ainoat poikkeukset olivat elintarvikkeet ja sairaanhoito. Lakkoon menivät myös satamat, vaikka liikennettä oli sodasta johtuen vähän.

 • Tutkimuksia ja turvallisuutta – valvontatutkimukset 2016
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 17.5.2017

  Tullilaboratorion tekemissä valvontatutkimuksissa keskityttiin vuonna 2016 erityisesti viljan glyfosaattipitoisuuteen, riisin ja riisituotteiden sisältämään arseeniin, lasten ravintolisiin, allergeenien esiintymiseen napostelu- ja välipalatuotteissa, kadmium- ja lyijypitoisuuksiin koruissa sekä lelujen meluun.

 • Tullilaboratorion toiminta on arvioitu erinomaiseksi
  Artikkeli Tullilaboratorion tiedotteet Tiedote 17.5.2017

  Tullilaboratorion toimintaa on kevään aikana arvioitu kahteen otteeseen. Maaliskuun lopussa komission terveyden ja elintarviketurvallisuuden pääosaston (DG SANTE) asiantuntijat olivat arvioimassa geenimuunneltujen organismien (GMO) valvontaa Suomessa ja toukokuun alussa FINAS- akkreditointipalvelu arvioi Tullilaboratorion testaustoiminnan.

 • Tullialan ammattitutkinnon Alusselvitys-tutkinto-osaa toteutetaan viranomaisten yhteistyönä
  Artikkeli Tiedote 4.5.2017

  Uudistetut Tullialan ammattitutkinnon perusteet astuivat voimaan 1.8.2016. Yhtenä valinnaisena tutkinnon osana tutkinnon perusteissa on Alusselvitys-tutkinnon osa, joka ei ole sisältynyt aiempiin tutkinnon perusteisiin.

 • Sata vuotta sitten: Tullilta halutaan lisää aluksia sotapalvelukseen
  Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 3.5.2017

  Viaporin sotasataman päällikkö ilmoitti 25. huhtikuuta 1917, että tullihöyrylaivat Suomi ja Vesta otettaisiin purjehduskauden alkaessa Venäjän armeijan alaisen luotsilaitoksen palvelukseen.

 • Mitä uusi WTO:n kaupankäynnin menettelyitä koskeva monenkeskinen TFA-sopimus tuo tullessaan?
  Artikkeli Tiedote 25.4.2017

  Maailmankauppajärjestö WTO:n (World Trade Organization) kaupankäynnin menettelyitä koskeva monenkeskinen TFA-sopimus (Trade Facilitation Agreement) astui voimaan 22. helmikuuta 2017. TFA-sopimus kattaa vientiin, tuontiin ja kauttakuljetukseen liittyvät menettelyt ja muodollisuudet ja sisältää määräyksiä niin ajantasaisesta tiedottamisesta kuin viranomaisten yhteistyöstäkin. Kokonaisuudessaan TFA-sopimuksella pyritään parantamaan sopimusmaiden käytäntöjä muun muassa siten, että tulliselvitys nopeutuu, asiointi tulee sujuvammaksi, tiedonsaanti helpottuu ja ennakoitavuus lisääntyy.

 • Sata vuotta sitten: Tullipuomit rikottiin ja virka-aseet vietiin – virkamiehet vallankumouksellisten vihan kohteeksi
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 24.3.2017

  Keisari Nikolai II:n kaatuminen 15.3.1917 herätti suurta innostusta, mutta myös levottomuuksia. Venäjän rajalla asukkaiden viha kohdistui Tullin virkamiehiin, koska heitä pidettiin vihatun keisarivallan edustajina.

 • Sata vuotta sitten: Keisari kaatuu, Tullin pääjohtajaa vaihdetaan
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 14.3.2017

  Maaliskuun 1917 poliittisilla myllerryksillä oli vaikutusta myös Tulliin. Kun Venäjällä siirryttiin tasavaltaan, Tulliinkin haluttiin ”kansanvaltaisten aatteiden innostama” pääjohtaja. Myös tullivirkakunta oli halukas vaikuttamaan siihen, kuka tämä olisi.

 • Sata vuotta sitten: Kauppa vihollismaiden kanssa jatkuu sodasta huolimatta
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 1.3.2017

  1. maaliskuuta 1917 Tullihallitus välitti kiertokirjeellä Pohjoisrintaman ylipäällikön kenraali Ruzskyn päiväkäskyn: maahan ei saa tuoda tavaroita maista, jotka ovat sodassa Venäjän kanssa. Käsky oli vahvistus jo aiemmin annettuun kieltoon.

 • Sata vuotta sitten: Kenkäpula kovenee
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 12.2.2017

  Ensimmäinen maailmansota aiheutti pulan nahoista ja nosti niiden hintoja. Jalkineet ja niiden valmistusmateriaalit olivat yksi kriittisimmistä tuonti- ja vientitavaroista vuonna 1917.

 • Sata vuotta sitten: Tullilippu on vanhin Suomen lippu
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 5.2.2017

  Tullilippuja käytettiin tullialuksissa tullikontrollin ja tullikamareilla aukiolon merkkinä. Vuonna 1917 tullilippu oli yksi harvoja vain Suomessa käytettäviä virallisia lippuja. Helmikuussa 1917 Suomi kuului vielä tiukasti Venäjän keisarikuntaan.

 • Sata vuotta sitten: 23.1. Kilpisjärven tavaraliikenne alkoi sotatarvikkeilla ja salaisilla lähetyksillä
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 24.1.2017

  Tammikuussa 1917 toiminimi Karl Boström aloitti sotatarvikkeiden kuljettamisen Norjan Skibotnista Suomen Karunkiin. Pohjoisen rajan esimies, tullitarkastaja Edvard Stjernvall, ehdotti kuljetusten tullivalvonnan järjestämistä Kilpisjärvelle. Tullihallitus oli samaa mieltä ja ilmoitti 23. tammikuuta 1917, että Kilpisjärvelle oli perustettava tulliasema.

 • Sata vuotta sitten: Tulli selvitti vuonna 1917 tarvitaanko Suomessa ylellisyystavaroita
  Lehdistötiedotteet Artikkeli Sata vuotta sitten Tiedote 10.1.2017

  Venäjällä haluttiin kiristää taloudellista sodankäyntiä ja kieltää ylellisyystavaroiden tuonti. Kielto määrättiin koskemaan myös Suomea. Vuoden 1916 lopulla senaatti pyysi Tullihallitukselta pikaista ehdotusta, voitiinko kieltolista julkaista sellaisenaan vai tarvittiinko siihen muutoksia. Tullihallitus lähetti ehdotuksensa 9. tammikuuta 1917 Suomen senaatille. Senaatti lähetti sen eteenpäin venäläiselle kenraalikuvernöörille.


Miten kehittäisit tätä sisältöä?

Haluamme kehittää palveluamme paremmaksi. Käyttäjäpalaute on meille siksi arvokasta. Mikäli sinulla on kehitysajatus tai suora palaute jostain verkkopalvelumme osasta, toivomme sinun kertovan siitä meille

Lähetä palautetta