Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt. För övriga publikationer och översikter meddelas tidtabellen när man kunnat fastslå mera exakta datum för publiceringen av dem.

Statistik som publiceras regelbundet (Texten på finska, tabellerna även på svenska)

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
Juli 2017 7.9.2017 29.9.2017
Augusti 2017 9.10.2017 31.10.2017
September 2017 7.11.2017 30.11.2017
Oktober 2017 8.12.2017 29.12.2017
November 2017 8.1.2018 31.1.2018
December 2017 7.2.2018 28.2.2018
Januari 2018 9.3.2018 29.3.2018
Februari 2018 9.4.2018 30.4.2018
Mars 2018 8.5.2018 31.5.2018
April 2018 7.6.2018 29.6.2018
Maj 2018 9.7.2018 31.7.2018
Juni 2018 9.8.2018 31.8.2018
Juli 2018 7.9.2018 28.9.2018
Augusti 2018 9.10.2018 31.10.2018
September 2018 7.11.2018 30.11.2018
Oktober 2018 7.12.2018 31.12.2018
November 2018 8.1.2019 31.1.2019
December 2018 7.2.2019 28.2.2019

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Återexport år 2016 8.11.2017

Transittransporter

Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

I fortsättningen sammanställs endast en årsöversikt över transittransporter. I tjänsten Uljas publiceras Transittransporterna i slutet av följande månad två dagar före månadsstatistiken.

År 2017 Januari-februari 2018

Tidtabellen för uppdatering av Uljas

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker, årspublikationen är en CD-ROM-skiva. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.
  • Årspublikationen "Utrikeshandel med varor" utkommer ca 12 månader utgången av det år statistiken gäller.