Publiceringstidtabell

För preliminär statistik, månadsstatistik och index fastställs en publiceringstidtabell för ca ett år framåt. För övriga publikationer och översikter meddelas tidtabellen när man kunnat fastslå mera exakta datum för publiceringen av dem.

Statistik som publiceras regelbundet (Texten på finska, tabellerna även på svenska)

Publiceras på den avgivna dagen kl. 9.

Statistikmånad Preliminär statistik Månadsstatistik/ Indexen/ ULJAS
April 2017 7.6.2017 30.6.2017
Maj 2017 7.7.2017 31.7.2017
Juni 2017 7.8.2017 31.8.2017
Juli 2017 7.9.2017 29.9.2017
Augusti 2017 9.10.2017 31.10.2017
September 2017 7.11.2017 30.11.2017
Oktober 2017 8.12.2017 29.12.2017
November 2017 8.1.2018 31.1.2018
December 2017 7.2.2018 28.2.2018

Andra statistik och översikter (på finska)

Preliminär tidtabell; ämnesområdena och tidtabellerna kan ändrats. Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

Utrikeshandeln med skrot och avfall 11.8.2017

Transittransporter

Publiceras på den angivna dagen kl. 9.

I fortsättningen sammanställs endast en årsöversikt över transittransporter. I tjänsten Uljas publiceras Transittransporterna i slutet av följande månad två dagar före månadsstatistiken.

År 2016 10.2.2017

Tidtabellen för uppdatering av Uljas

Utrikeshandelsstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Logistikstatistik:

  • Transportstatistik publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Transittransporter publiceras ca 30 dagar efter utgången av statistikmånaden.
  • Gränstrafik publiceras inom sju veckor efter utgången av statistikmånaden.

Rapporter publiceras ca 60 dagar efter utgången av statistikmånaden.

Punktskattstatistik publiceras inom fem veckor efter utgången av skattmånaden.

Års- och månadspublikationer om utrikeshandel

Månadspublikationen och Fickstatistiken är trycksaker, årspublikationen är en CD-ROM-skiva. Fickstatistiken finns också på Internet i pdf-format.

  • Månadspublikationen utkommer ca 13 veckor efter utgången av den månad statistiken gäller.
  • Fickstatistiken utkommer ca fem månader efter utgången av det år statistiken gäller.
  • Årspublikationen "Utrikeshandel med varor" utkommer ca 12 månader utgången av det år statistiken gäller.