Länderstatistik

Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2017 (xlsx, 257 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 29.12.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maat) - Handelsomsattning (länder) - Trade (countries) 2016 (xlsx, 309 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen enligt ländergrupper och länder; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade by regions and countries; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


Importen enligt avsändningsländer

xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsändningsländer) - Imports (countries of consignment) 2017 (xlsx, 117 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2017 - Importen enligt avsändningsländer år 2017 - Imports by countries of consignment in 2017 29.12.2017


xlsx icon Tuonti (lähetysmaat) - Import (avsandningsländer) - Imports (countries of consignment) 2016 (xlsx, 145 kB)

Tuonti lähetysmaittain vuonna 2016 - Importen enligt avsändningsländer år 2016 - Imports by countries of consignment in 2016 31.8.2017


Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2017 (xlsx, 740 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITC:n mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 29.12.2017


xlsx icon Kauppavaihto (maa, SITC) - Handelsomsättning (land, SITC) - Trade (country, SITC) 2016 (xlsx, 962 kB)

Kauppavaihto maaryhmittäin ja maittain SITCn mukaan; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Handelsomsättningen med ländergrupper och länder enligt SITC; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Trade with selected regions and countries by SITC; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8.2017


Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer

xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2017 (xlsx, 181 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2017 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2017 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2017 29.12.2017


xlsx icon Kauppavaihto (suuruusjärjestyksessä) - Handelsomsättning (i storleksordning) - Trade (according to magnitude) 2016 (xlsx, 236 kB)

Tuonti ja vienti maittain suuruusjärjestyksessä; tuonti alkuperämaittain ja vienti määrämaittain vuonna 2016 - Importen och exporten enligt länder i storleksordning; importen enligt ursprungsländer, exporten enligt bestämmelseländer år 2016 - Imports and exports by countries according to magnitude; imports by countries of origin, exports by countries of destination in 2016 31.8..2017


Tidigare års länderstatistik

Åren 2004 - 2016 >>

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf

Nyckelord